สดุดี 116 TNCV - Nnwom 116 NA-TWI

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 116

1ข้าพเจ้ารักองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะพระองค์ทรงได้ยินเสียงของข้าพเจ้า
พระองค์ทรงได้ยินคำร้องทูลขอความเมตตาของข้าพเจ้า
เพราะพระองค์ทรงเอียงพระกรรณมาฟัง
ข้าพเจ้าจึงจะทูลพระองค์ตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่

บ่วงความตายมัดข้าพเจ้าไว้
ความทุกข์ทรมานแห่งหลุมฝังศพรุมเร้าข้าพเจ้าอยู่
ความเดือดร้อนและความโศกเศร้าท่วมท้นข้าพเจ้า
แล้วข้าพเจ้าก็ร้องออกพระนามพระยาห์เวห์ว่า
“ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดช่วยข้าพระองค์ให้รอดด้วย!”

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระคุณและชอบธรรม
พระเจ้าของเราทรงเปี่ยมด้วยความเอ็นดูสงสาร
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองคนซื่อ
เมื่อข้าพเจ้าตกต่ำ พระองค์ทรงช่วยกู้ข้าพเจ้า

จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย จงพักสงบอีกครั้งเถิด
เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดีต่อเจ้าเสมอมา

เพราะพระองค์ได้ทรงปลดปล่อยจิตวิญญาณของข้าพระองค์จากความตาย
ทรงปกป้องดวงตาของข้าพระองค์จากหยาดน้ำตา
ทรงปกป้องเท้าของข้าพระองค์ไม่ให้สะดุดล้ม
เพื่อข้าพระองค์จะดำเนินต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า
ในดินแดนของผู้มีชีวิตอยู่

10 ข้าพเจ้ายังเชื่อ แม้ข้าพเจ้ากล่าวว่า
“ข้าพเจ้าทุกข์ระทมยิ่งนัก”
11 แม้ในยามท้อแท้ ข้าพเจ้ากล่าวว่า
“ทุกคนโกหก”

12 ข้าพเจ้าจะตอบแทนองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไร
ให้สมกับที่ทรงดีต่อข้าพเจ้าถึงเพียงนี้?

13 ข้าพเจ้าจะชูถ้วยแห่งความรอด
และร้องทูลออกพระนามพระยาห์เวห์
14 ข้าพเจ้าจะทำตามที่ได้ถวายปฏิญาณไว้ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า
ต่อหน้ามวลประชากรของพระองค์

15 ความตายของประชากรขององค์พระผู้เป็นเจ้า
มีค่าในสายพระเนตรของพระองค์
16 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าแท้จริงข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์
ข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ เป็นบุตรของหญิงผู้รับใช้ของพระองค์[a]
พระองค์ได้ทรงปลดปล่อยข้าพระองค์จากเครื่องพันธนาการ

17 ข้าพระองค์จะถวายเครื่องบูชาขอบพระคุณแด่พระองค์
และร้องทูลออกพระนามพระยาห์เวห์
18 ข้าพเจ้าจะทำตามที่ได้ถวายปฏิญาณไว้ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า
ต่อหน้ามวลประชากรของพระองค์
19 ในลานแห่งพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ในท่ามกลางเจ้า โอ เยรูซาเล็ม

จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า[b]

Notas al pie

  1. 116:16 หรือบุตรผู้ซื่อสัตย์ของพระองค์
  2. 116:19 ภาษาฮีบรูว่าฮาเลลูยา

Nkwa Asem

Nnwom 116

Obi a wɔagye no afi owu mu nkamfo

1Medɔ Awurade efisɛ, otie me. Otie me mpaebɔ. Bere biara a mefrɛ no no, ogye me so.

Owu hama kyekyeree me na damoa ho ahometew twiw bɛn me. Ɛma mebɔɔ hu. Na mefrɛɛ Awurade se, “Mesrɛ wo, Awurade, gye me nkwa!” Awurade hu mmɔbɔ na oye; yɛn Nyankopɔn yɛ mmɔborɔhunufo. Awurade bɔ wɔn a wonni bi ho ban. Bere a mewɔ ɔhaw mu no, ogyee me. Nya gyidi, me koma, efisɛ, Awurade ayɛ me yiye. Awurade gyee me fii owu mu; otwaa me nusu so na wamma manni nkogu. Enti menam Awurade anim wɔ ateasefo mu.

10 Sɛ ɛba sɛ meka se, “Wabubu me koraa” a, mekɔ so gye no di. 11 Me suro mu, sɛ meka se, “Obi nni hɔ a yɛde yɛn ho to no so” koraa a, mekɔ so gye no di. 12 Awurade papa a wayɛ me yi akyi, dɛn na metumi de ama no? 13 Mede nsa aseda bɛma Awurade sɛ wagye me nkwa. 14 Ne nkurɔfo aguabɔ ase na mede nea mede hyɛɛ no bɔ no bɛma no. 15 Sɛ Awurade nkurɔfo no bi wu a, ɛyɛ no yaw yiye.

16 Meyɛ wo somfo, Awurade. Mesom wo sɛnea me na yɛe. Woagye me afi owu mu. 17 Mede aseda bɛbɔ wo afɔre na mabɔ wo mpae. 18 Sɛ wo nkurɔfo nyinaa bɔ gua wɔ wo fi wɔ Yerusalem Kronkron mu Kronkron mu hɔ a, 19 mede nea mahyɛ wo ho bɔ no bɛma wo. Kamfo Awurade!