สดุดี 116 TNCV - Matej 116 CRO

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 116:1-19

สดุดี 116

1ข้าพเจ้ารักองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะพระองค์ทรงได้ยินเสียงของข้าพเจ้า

พระองค์ทรงได้ยินคำร้องทูลขอความเมตตาของข้าพเจ้า

2เพราะพระองค์ทรงเอียงพระกรรณมาฟัง

ข้าพเจ้าจึงจะทูลพระองค์ตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่

3บ่วงความตายมัดข้าพเจ้าไว้

ความทุกข์ทรมานแห่งหลุมฝังศพรุมเร้าข้าพเจ้าอยู่

ความเดือดร้อนและความโศกเศร้าท่วมท้นข้าพเจ้า

4แล้วข้าพเจ้าก็ร้องออกพระนามพระยาห์เวห์ว่า

“ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดช่วยข้าพระองค์ให้รอดด้วย!”

5องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระคุณและชอบธรรม

พระเจ้าของเราทรงเปี่ยมด้วยความเอ็นดูสงสาร

6องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองคนซื่อ

เมื่อข้าพเจ้าตกต่ำ พระองค์ทรงช่วยกู้ข้าพเจ้า

7จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย จงพักสงบอีกครั้งเถิด

เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดีต่อเจ้าเสมอมา

8เพราะพระองค์ได้ทรงปลดปล่อยจิตวิญญาณของข้าพระองค์จากความตาย

ทรงปกป้องดวงตาของข้าพระองค์จากหยาดน้ำตา

ทรงปกป้องเท้าของข้าพระองค์ไม่ให้สะดุดล้ม

9เพื่อข้าพระองค์จะดำเนินต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า

ในดินแดนของผู้มีชีวิตอยู่

10ข้าพเจ้ายังเชื่อ แม้ข้าพเจ้ากล่าวว่า

“ข้าพเจ้าทุกข์ระทมยิ่งนัก”

11แม้ในยามท้อแท้ ข้าพเจ้ากล่าวว่า

“ทุกคนโกหก”

12ข้าพเจ้าจะตอบแทนองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไร

ให้สมกับที่ทรงดีต่อข้าพเจ้าถึงเพียงนี้?

13ข้าพเจ้าจะชูถ้วยแห่งความรอด

และร้องทูลออกพระนามพระยาห์เวห์

14ข้าพเจ้าจะทำตามที่ได้ถวายปฏิญาณไว้ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า

ต่อหน้ามวลประชากรของพระองค์

15ความตายของประชากรขององค์พระผู้เป็นเจ้า

มีค่าในสายพระเนตรของพระองค์

16ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าแท้จริงข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์

ข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ เป็นบุตรของหญิงผู้รับใช้ของพระองค์116:16 หรือบุตรผู้ซื่อสัตย์ของพระองค์

พระองค์ได้ทรงปลดปล่อยข้าพระองค์จากเครื่องพันธนาการ

17ข้าพระองค์จะถวายเครื่องบูชาขอบพระคุณแด่พระองค์

และร้องทูลออกพระนามพระยาห์เวห์

18ข้าพเจ้าจะทำตามที่ได้ถวายปฏิญาณไว้ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า

ต่อหน้ามวลประชากรของพระองค์

19ในลานแห่งพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ในท่ามกลางเจ้า โอ เยรูซาเล็ม

จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า116:19 ภาษาฮีบรูว่าฮาเลลูยา

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.