สดุดี 115 TNCV - Nnwom 115 NA-TWI

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 115

(สดด.135:15-20)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเกียรติสิริไม่ได้มีแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย ไม่ได้มีแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย
แต่มีแด่พระนามของพระองค์
เนื่องด้วยความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์

เหตุใดประชาชาติทั้งหลายกล่าวว่า
“พระเจ้าของพวกเขาอยู่ที่ไหน?”
พระเจ้าของเราประทับในสวรรค์
พระองค์ทรงกระทำทุกสิ่งตามชอบพระทัย
ส่วนรูปเคารพของพวกเขาทำจากเงินและทอง
ทำด้วยน้ำมือมนุษย์
มีปากแต่พูดไม่ได้
มีตาแต่มองไม่เห็น
มีหูแต่ไม่ได้ยิน
มีจมูกแต่ไม่ได้กลิ่น
มีมือแต่สัมผัสไม่ได้
มีเท้าแต่เดินไม่ได้
ไม่มีแม้แต่เสียงจากลำคอ
ผู้ที่สร้างพวกมันก็จะเป็นเหมือนพวกมัน
และผู้ที่วางใจในพวกมันก็จะเป็นเหมือนกัน

วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย จงวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือและเป็นโล่กำบังของพวกเขา
10 วงศ์วานของอาโรนเอ๋ย จงวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือและเป็นโล่กำบังของพวกเขา
11 ท่านทั้งหลายผู้ยำเกรงพระองค์ จงวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือและเป็นโล่กำบังของพวกเขา

12 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงระลึกถึงเราและจะทรงอวยพรเรา
พระองค์จะทรงอวยพรวงศ์วานของอิสราเอล
พระองค์จะทรงอวยพรวงศ์วานของอาโรน
13 องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงอวยพรบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์
ไม่ว่าผู้ใหญ่หรือผู้น้อย

14 ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้ท่านเพิ่มทวีขึ้น
ทั้งตัวท่านและลูกหลานของท่าน
15 ขอให้ท่านได้รับพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้า
ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก

16 ฟ้าสวรรค์สูงสุดเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า
แต่แผ่นดินโลกพระองค์ประทานให้แก่มนุษย์
17 คนตายแล้วไม่อาจสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า
คือคนที่ลงสู่ความเงียบสงัด
18 แต่เป็นพวกเราที่ยกย่องเทิดทูนองค์พระผู้เป็นเจ้า
ทั้งบัดนี้และสืบไปนิรันดร

จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า[a]

Notas al pie

  1. 115:18 ภาษาฮีบรูว่าฮาเลลูยา

Nkwa Asem

Nnwom 115

Onyankopɔn nokwafo baako pɛ no

1Wo nko, O Awurade, wo nko, na ɛnyɛ yɛn, na ɛsɛ sɛ wɔhyɛ yɛn anuonyam, esiane wo dɔ a ɛwɔ hɔ daa ne wo trenee nti. Adɛn nti na ɛsɛ sɛ aman bisa yɛn se, “Mo Nyankopɔn wɔ he?”

Yɛn Nyankopɔn wɔ soro; ɔyɛ nea ɔpɛ. Wɔde dwetɛ ne sikakɔkɔɔ a wɔnam onipa nsa so na ayɛ wɔn anyame. Wɔwɔ ano, nanso wontumi nkasa. Wɔwɔ ani, nanso wonhu ade. Wɔwɔ aso, nanso wɔnte asɛm. Wɔwɔ hwene, nanso wɔnte ade. Wɔwɔ nsa, nanso wɔnte nka. Wɔwɔ nan, nanso wɔnnantew. Wontumi nso nnyigye. Ma wɔn a wɔyɛɛ wɔn na wɔwɔ wɔn mu gyidi no nyɛ sɛ ahoni no ara.

Mo Israelfo, momfa mo ho nto Awurade so. Ɔboa mo na ɔbɔ mo ho ban. 10 Onyankopɔn asɔfo, momfa mo ho nto Awurade so. Ɔboa mo na ɔbɔ mo ho ban. 11 Mo a mosom no nyinaa momfa mo ho nto Awurade so. Ɔboa mo na ɔbɔ mo ho ban.

12 Awurade kae yɛn na obehyira yɛn. Obehyira Israelfo ne Onyankopɔn asɔfo nyinaa. 13 Obehyira obiara a odi no ni; akɛse ne nkumaa nyinaa pɛ. 14 Awurade mma, mo ne mo asefo nyinaa nwo mma! 15 Awurade a ɔbɔɔ ɔsoro ne asase no nhyira mo. 16 Ɔsoro yɛ Awurade nko de, na ɔde asase maa onipa.

17 Awufo nkamfo Awurade. Saa ara nso na wɔn a wɔkɔ ase dinn beae hɔ no nkamfo Awurade. 18 Nanso yɛn ateasefo bɛda no ase nnɛ ne daa nyinaa. Kamfo Awurade!