สดุดี 115 TNCV - 詩 篇 115 CUVS

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 115

(สดด.135:15-20)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเกียรติสิริไม่ได้มีแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย ไม่ได้มีแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย
แต่มีแด่พระนามของพระองค์
เนื่องด้วยความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์

เหตุใดประชาชาติทั้งหลายกล่าวว่า
“พระเจ้าของพวกเขาอยู่ที่ไหน?”
พระเจ้าของเราประทับในสวรรค์
พระองค์ทรงกระทำทุกสิ่งตามชอบพระทัย
ส่วนรูปเคารพของพวกเขาทำจากเงินและทอง
ทำด้วยน้ำมือมนุษย์
มีปากแต่พูดไม่ได้
มีตาแต่มองไม่เห็น
มีหูแต่ไม่ได้ยิน
มีจมูกแต่ไม่ได้กลิ่น
มีมือแต่สัมผัสไม่ได้
มีเท้าแต่เดินไม่ได้
ไม่มีแม้แต่เสียงจากลำคอ
ผู้ที่สร้างพวกมันก็จะเป็นเหมือนพวกมัน
และผู้ที่วางใจในพวกมันก็จะเป็นเหมือนกัน

วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย จงวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือและเป็นโล่กำบังของพวกเขา
10 วงศ์วานของอาโรนเอ๋ย จงวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือและเป็นโล่กำบังของพวกเขา
11 ท่านทั้งหลายผู้ยำเกรงพระองค์ จงวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือและเป็นโล่กำบังของพวกเขา

12 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงระลึกถึงเราและจะทรงอวยพรเรา
พระองค์จะทรงอวยพรวงศ์วานของอิสราเอล
พระองค์จะทรงอวยพรวงศ์วานของอาโรน
13 องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงอวยพรบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์
ไม่ว่าผู้ใหญ่หรือผู้น้อย

14 ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้ท่านเพิ่มทวีขึ้น
ทั้งตัวท่านและลูกหลานของท่าน
15 ขอให้ท่านได้รับพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้า
ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก

16 ฟ้าสวรรค์สูงสุดเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า
แต่แผ่นดินโลกพระองค์ประทานให้แก่มนุษย์
17 คนตายแล้วไม่อาจสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า
คือคนที่ลงสู่ความเงียบสงัด
18 แต่เป็นพวกเราที่ยกย่องเทิดทูนองค์พระผู้เป็นเจ้า
ทั้งบัดนี้และสืบไปนิรันดร

จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า[a]

Notas al pie

  1. 115:18 ภาษาฮีบรูว่าฮาเลลูยา

Chinese Union Version (Simplified)

詩 篇 115

1耶 和 华 啊 , 荣 耀 不 要 归 与 我 们 , 不 要 归 与 我 们 ; 要 因 你 的 慈 爱 和 诚 实 归 在 你 的 名 下 !

为 何 容 外 邦 人 说 : 他 们 的 神 在 哪 里 呢 ?

然 而 , 我 们 的 神 在 天 上 , 都 随 自 己 的 意 旨 行 事 。

他 们 的 偶 像 是 金 的 , 银 的 , 是 人 手 所 造 的 ,

有 口 却 不 能 言 , 有 眼 却 不 能 看 ,

有 耳 却 不 能 听 , 有 鼻 却 不 能 闻 ,

有 手 却 不 能 摸 , 有 脚 却 不 能 走 , 有 喉 咙 也 不 能 出 声 。

造 他 的 要 和 他 一 样 ; 凡 靠 他 的 也 要 如 此 。

以 色 列 啊 , 你 要 倚 靠 耶 和 华 ! 他 是 你 的 帮 助 和 你 的 盾 牌 。

10 亚 伦 家 啊 , 你 们 要 倚 靠 耶 和 华 ! 他 是 你 们 的 帮 助 和 你 们 的 盾 牌 。

11 你 们 敬 畏 耶 和 华 的 , 要 倚 靠 耶 和 华 ! 他 是 你 们 的 帮 助 和 你 们 的 盾 牌 。

12 耶 和 华 向 来 眷 念 我 们 ; 他 还 要 赐 福 给 我 们 : 要 赐 福 给 以 色 列 的 家 , 赐 福 给 亚 伦 的 家 。

13 凡 敬 畏 耶 和 华 的 , 无 论 大 小 , 主 必 赐 福 给 他 。

14 愿 耶 和 华 叫 你 们 和 你 们 的 子 孙 日 见 加 增 。

15 你 们 蒙 了 造 天 地 之 耶 和 华 的 福 !

16 天 , 是 耶 和 华 的 天 ; 地 , 他 却 给 了 世 人 。

17 死 人 不 能 赞 美 耶 和 华 ; 下 到 寂 静 中 的 也 都 不 能 。

18 但 我 们 要 称 颂 耶 和 华 , 从 今 时 直 到 永 远 。 你 们 要 赞 美 耶 和 华 !