สดุดี 115 TNCV - Matej 115 CRO

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 115:1-18

สดุดี 115

(สดด.135:15-20)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเกียรติสิริไม่ได้มีแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย ไม่ได้มีแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย

แต่มีแด่พระนามของพระองค์

เนื่องด้วยความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์

2เหตุใดประชาชาติทั้งหลายกล่าวว่า

“พระเจ้าของพวกเขาอยู่ที่ไหน?”

3พระเจ้าของเราประทับในสวรรค์

พระองค์ทรงกระทำทุกสิ่งตามชอบพระทัย

4ส่วนรูปเคารพของพวกเขาทำจากเงินและทอง

ทำด้วยน้ำมือมนุษย์

5มีปากแต่พูดไม่ได้

มีตาแต่มองไม่เห็น

6มีหูแต่ไม่ได้ยิน

มีจมูกแต่ไม่ได้กลิ่น

7มีมือแต่สัมผัสไม่ได้

มีเท้าแต่เดินไม่ได้

ไม่มีแม้แต่เสียงจากลำคอ

8ผู้ที่สร้างพวกมันก็จะเป็นเหมือนพวกมัน

และผู้ที่วางใจในพวกมันก็จะเป็นเหมือนกัน

9วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย จงวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า

พระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือและเป็นโล่กำบังของพวกเขา

10วงศ์วานของอาโรนเอ๋ย จงวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า

พระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือและเป็นโล่กำบังของพวกเขา

11ท่านทั้งหลายผู้ยำเกรงพระองค์ จงวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า

พระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือและเป็นโล่กำบังของพวกเขา

12องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงระลึกถึงเราและจะทรงอวยพรเรา

พระองค์จะทรงอวยพรวงศ์วานของอิสราเอล

พระองค์จะทรงอวยพรวงศ์วานของอาโรน

13องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงอวยพรบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์

ไม่ว่าผู้ใหญ่หรือผู้น้อย

14ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้ท่านเพิ่มทวีขึ้น

ทั้งตัวท่านและลูกหลานของท่าน

15ขอให้ท่านได้รับพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้า

ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก

16ฟ้าสวรรค์สูงสุดเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า

แต่แผ่นดินโลกพระองค์ประทานให้แก่มนุษย์

17คนตายแล้วไม่อาจสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

คือคนที่ลงสู่ความเงียบสงัด

18แต่เป็นพวกเราที่ยกย่องเทิดทูนองค์พระผู้เป็นเจ้า

ทั้งบัดนี้และสืบไปนิรันดร

จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า115:18 ภาษาฮีบรูว่าฮาเลลูยา

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.