สดุดี 115 TNCV - 诗篇 115 CCB

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 115

(สดด.135:15-20)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเกียรติสิริไม่ได้มีแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย ไม่ได้มีแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย
แต่มีแด่พระนามของพระองค์
เนื่องด้วยความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์

เหตุใดประชาชาติทั้งหลายกล่าวว่า
“พระเจ้าของพวกเขาอยู่ที่ไหน?”
พระเจ้าของเราประทับในสวรรค์
พระองค์ทรงกระทำทุกสิ่งตามชอบพระทัย
ส่วนรูปเคารพของพวกเขาทำจากเงินและทอง
ทำด้วยน้ำมือมนุษย์
มีปากแต่พูดไม่ได้
มีตาแต่มองไม่เห็น
มีหูแต่ไม่ได้ยิน
มีจมูกแต่ไม่ได้กลิ่น
มีมือแต่สัมผัสไม่ได้
มีเท้าแต่เดินไม่ได้
ไม่มีแม้แต่เสียงจากลำคอ
ผู้ที่สร้างพวกมันก็จะเป็นเหมือนพวกมัน
และผู้ที่วางใจในพวกมันก็จะเป็นเหมือนกัน

วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย จงวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือและเป็นโล่กำบังของพวกเขา
10 วงศ์วานของอาโรนเอ๋ย จงวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือและเป็นโล่กำบังของพวกเขา
11 ท่านทั้งหลายผู้ยำเกรงพระองค์ จงวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือและเป็นโล่กำบังของพวกเขา

12 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงระลึกถึงเราและจะทรงอวยพรเรา
พระองค์จะทรงอวยพรวงศ์วานของอิสราเอล
พระองค์จะทรงอวยพรวงศ์วานของอาโรน
13 องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงอวยพรบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์
ไม่ว่าผู้ใหญ่หรือผู้น้อย

14 ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้ท่านเพิ่มทวีขึ้น
ทั้งตัวท่านและลูกหลานของท่าน
15 ขอให้ท่านได้รับพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้า
ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก

16 ฟ้าสวรรค์สูงสุดเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า
แต่แผ่นดินโลกพระองค์ประทานให้แก่มนุษย์
17 คนตายแล้วไม่อาจสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า
คือคนที่ลงสู่ความเงียบสงัด
18 แต่เป็นพวกเราที่ยกย่องเทิดทูนองค์พระผู้เป็นเจ้า
ทั้งบัดนี้และสืบไปนิรันดร

จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า[a]

Notas al pie

  1. 115:18 ภาษาฮีบรูว่าฮาเลลูยา

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 115

上帝是独一真神

1耶和华啊,
不要将荣耀归于我们,
不要归于我们。
愿荣耀归于你的名,
因为你慈爱、信实!
为何让列国说
“他们的上帝在哪里”?
我们的上帝高居在天,
按自己的旨意行事。
他们的神像不过是人用金银造的。
它们有口不能言,有眼不能看,
有耳不能听,有鼻不能闻,
有手不能摸,有脚不能走,
有喉咙也不能发声。
那些制造它们、信靠它们的人也会和它们一样。

以色列人啊,要信靠耶和华!
祂是你们的帮助,
是你们的盾牌。
10 亚伦家啊,要信靠耶和华!
祂是你们的帮助,
是你们的盾牌。
11 敬畏耶和华的人啊,要信靠祂!
祂是你们的帮助,
是你们的盾牌。[a]
12 耶和华眷顾我们,赐福给我们。
祂要赐福给以色列人,
赐福给亚伦家。
13 耶和华要赐福给一切敬畏祂的人,
不分尊贵卑贱。
14 愿耶和华使你们和你们的后代人丁兴旺!
15 愿创造天地的耶和华赐福给你们!
16 高天属于耶和华,
但祂把大地赐给了世人。
17 死人不能歌颂耶和华,
下到坟墓的人不能赞美祂。
18 但我们要赞美耶和华,
从现在直到永远。
你们要赞美耶和华!

Notas al pie

  1. 115:4-11 平行经文:诗篇135:15-20