สดุดี 113 TNCV - Mateusza 113 SZ-PL

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 113:1-9

สดุดี 113

1จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า113:1 ภาษาฮีบรูว่าฮาเลลูยาเช่นเดียวกับข้อ 9

จงสรรเสริญเถิด บรรดาผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

จงสรรเสริญพระนามของพระยาห์เวห์

2ขอให้พระนามของพระยาห์เวห์เป็นที่สรรเสริญ

ตั้งแต่บัดนี้และสืบไปนิรันดร

3ตั้งแต่ที่ดวงอาทิตย์ขึ้น จนถึงที่ดวงอาทิตย์ตก

พระนามของพระยาห์เวห์จะเป็นที่สรรเสริญ

4องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นที่ยกย่องเทิดทูนเหนือมวลประชาชาติ

พระเกียรติสิริของพระองค์สูงส่งกว่าฟ้าสวรรค์

5ผู้ใดจะเสมอเหมือนพระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา?

ผู้ประทับบนบัลลังก์เบื้องสูง

6ผู้ทรงโน้มพระองค์ลงมา

ทอดพระเนตรฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก

7พระองค์ทรงยกคนยากจนขึ้นจากฝุ่นธุลี

ทรงยกคนขัดสนขึ้นจากกองขี้เถ้า

8พระองค์ทรงให้เขานั่งร่วมกับเจ้านาย

กับเจ้านายแห่งชนชาติของเขา

9พระองค์ประทานเหย้าเรือนแก่ผู้หญิงที่เป็นหมัน

เพื่อเธอจะเป็นมารดาผู้มีสุขของลูกๆ

จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

Słowo Życia

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.