สดุดี 113 TNCV - Забур 113 CARS

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 113

1จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า[a]

จงสรรเสริญเถิด บรรดาผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า
จงสรรเสริญพระนามของพระยาห์เวห์
ขอให้พระนามของพระยาห์เวห์เป็นที่สรรเสริญ
ตั้งแต่บัดนี้และสืบไปนิรันดร
ตั้งแต่ที่ดวงอาทิตย์ขึ้น จนถึงที่ดวงอาทิตย์ตก
พระนามของพระยาห์เวห์จะเป็นที่สรรเสริญ

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นที่ยกย่องเทิดทูนเหนือมวลประชาชาติ
พระเกียรติสิริของพระองค์สูงส่งกว่าฟ้าสวรรค์
ผู้ใดจะเสมอเหมือนพระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา?
ผู้ประทับบนบัลลังก์เบื้องสูง
ผู้ทรงโน้มพระองค์ลงมา
ทอดพระเนตรฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก

พระองค์ทรงยกคนยากจนขึ้นจากฝุ่นธุลี
ทรงยกคนขัดสนขึ้นจากกองขี้เถ้า
พระองค์ทรงให้เขานั่งร่วมกับเจ้านาย
กับเจ้านายแห่งชนชาติของเขา
พระองค์ประทานเหย้าเรือนแก่ผู้หญิงที่เป็นหมัน
เพื่อเธอจะเป็นมารดาผู้มีสุขของลูกๆ

จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

Notas al pie

  1. 113:1 ภาษาฮีบรูว่าฮาเลลูยาเช่นเดียวกับข้อ 9

Священное Писание (Восточный Перевод)

Забур 113

1Когда вышел Исраил из Египта,
    потомки Якуба – от народа чужого,[a]
Иудея стала святынею Всевышнего,
    Исраил – Его владением.[b]
Море увидело это и отступило,[c]
    река Иордан обратилась вспять.[d]
Горы запрыгали, как бараны,
    и холмы – как ягнята.

Что с тобой, море, что ты отступило,
    и с тобой, Иордан, что ты обратился вспять?
Что вы, горы, запрыгали, как бараны,
    и вы, холмы, – как ягнята?

Трепещи, земля, перед Владыкой,
    перед Богом Якуба.
Он превратил скалу в озеро воды,
    камень – в источник вод.

Не нам, не нам, Вечный,
    а имени Твоему да будет слава
    ради милости и верности Твоей.

10 Зачем чужеземцам говорить:
    «Где же их Бог?»
11 Наш Бог на небесах
    и делает всё, что Ему угодно.
12 А их идолы – серебро и золото,
    дело рук человеческих.
13 У них есть уста, но они не говорят,
    есть глаза, но они не видят;
14 у них есть уши, но они не слышат,
    есть ноздри, но они не чувствуют запаха;
15 у них есть руки, но они не осязают,
    есть ноги, но они не ходят,
    и гортанью своей они не издают голоса.
16 Делающие их и надеющиеся на них
    да будут подобны им.

17 Народ Исраила, надейся на Вечного!
    Он – твоя помощь и щит.
18 Дом Харуна, надейся на Вечного!
    Он – твоя помощь и щит.
19 Боящиеся Вечного, надейтесь на Вечного!
    Он – ваша помощь и щит.

20 Вечный нас помнит и благословит:
    благословит народ Исраила и дом Харуна,
21 благословит всех боящихся Вечного,
    от мала до велика.

22 Да увеличит Вечный ваши семьи –
    ваши и ваших детей.
23 Да благословит вас Вечный,
    сотворивший небо и землю.

24 Небеса принадлежат Вечному,
    а землю Он отдал роду человеческому.
25 Не мёртвые восхваляют Вечного
    и не нисходящие в могильную тишину,
26 а мы прославим Вечного
    отныне и вовеки.

Славьте Вечного!

Notas al pie

  1. 113:1 См. Исх. 12:31-42.
  2. 113:2 См. Исх. 19:5-6.
  3. 113:3 См. Исх. 14.
  4. 113:3 См. Иеш. 3.