สดุดี 113 TNCV - Psalm 113 AMP

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 113

1จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า[a]

จงสรรเสริญเถิด บรรดาผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า
จงสรรเสริญพระนามของพระยาห์เวห์
ขอให้พระนามของพระยาห์เวห์เป็นที่สรรเสริญ
ตั้งแต่บัดนี้และสืบไปนิรันดร
ตั้งแต่ที่ดวงอาทิตย์ขึ้น จนถึงที่ดวงอาทิตย์ตก
พระนามของพระยาห์เวห์จะเป็นที่สรรเสริญ

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นที่ยกย่องเทิดทูนเหนือมวลประชาชาติ
พระเกียรติสิริของพระองค์สูงส่งกว่าฟ้าสวรรค์
ผู้ใดจะเสมอเหมือนพระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา?
ผู้ประทับบนบัลลังก์เบื้องสูง
ผู้ทรงโน้มพระองค์ลงมา
ทอดพระเนตรฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก

พระองค์ทรงยกคนยากจนขึ้นจากฝุ่นธุลี
ทรงยกคนขัดสนขึ้นจากกองขี้เถ้า
พระองค์ทรงให้เขานั่งร่วมกับเจ้านาย
กับเจ้านายแห่งชนชาติของเขา
พระองค์ประทานเหย้าเรือนแก่ผู้หญิงที่เป็นหมัน
เพื่อเธอจะเป็นมารดาผู้มีสุขของลูกๆ

จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

Notas al pie

  1. 113:1 ภาษาฮีบรูว่าฮาเลลูยาเช่นเดียวกับข้อ 9

Amplified Bible

Psalm 113

The Lord Exalts the Humble.

1[a]Praise the Lord! ([b]Hallelujah!)
Praise, O servants of the Lord,
Praise the name of the Lord.

Blessed be the name of the Lord
From this time forth and forever.

From the rising of the sun to its setting
The name of the Lord is to be praised [with awe-inspired reverence].

The Lord is high above all nations,
And His glory above the heavens.


Who is like the Lord our God,
Who is enthroned on high,

Who humbles Himself to regard
The heavens and the earth?

He raises the poor out of the dust
And lifts the needy from the ash heap,

That He may seat them with princes,
With the princes of His people.

He makes the barren woman live in the house
As a joyful mother of children.
Praise the Lord! (Hallelujah!)

Notas al pie

  1. Psalm 113:1 It is said that Psalms 113-118 were ordained by the prophets and Torah scholars to be recited as a unit on special holy days. The unit was called the Hallel (Heb “Praise”).
  2. Psalm 113:1 According to Jewish tradition, one who had the office of Reader in a congregation would read the Psalms of the Hallel aloud, and when he came to a command to “Praise the Lord” (Heb Halelu Yah), it was the congregation’s duty to respond with “Hallelujah!”