สดุดี 112 TNCV - Mateusza 112 SZ-PL

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 112:1-10

สดุดี 112112 สดุดี 112 ในภาษาฮีบรู แต่ละวรรคของสดุดีบทนี้ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรฮีบรูเรียงตามลำดับ

1จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า112:1 ภาษาฮีบรูว่าฮาเลลูยา

ความสุขมีแก่ผู้ที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า

ผู้ที่ปีติยินดีในพระบัญชาของพระองค์

2ลูกหลานของพวกเขาจะเกรียงไกรในดินแดน

ผู้ชอบธรรมแต่ละชั่วอายุจะได้รับพระพร

3ความมั่งคั่งและทรัพย์สมบัติอยู่ในเรือนของเขา

และความชอบธรรมของเขาดำรงอยู่นิรันดร์

4แม้ในความมืด แสงสว่างก็ฉายเข้ามาสำหรับผู้เที่ยงธรรม

สำหรับผู้มีใจเมตตากรุณาและชอบธรรม112:4 หรือเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระคุณและมีพระทัยเอ็นดูและชอบธรรม

5ผู้ที่มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และให้ยืมด้วยใจกว้างขวาง

ผู้ที่ดำเนินกิจการอย่างเที่ยงธรรมจะอยู่เย็นเป็นสุข

6แน่ทีเดียว คนชอบธรรมจะไม่มีวันสั่นคลอน

พวกเขาจะเป็นที่จดจำเสมอไป

7พวกเขาจะไม่หวาดวิตกต่อข่าวร้าย

จิตใจของพวกเขาแน่วแน่และวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า

8จิตใจของพวกเขามั่นคง ไม่มีความกลัว

สุดท้ายพวกเขาจะมองดูศัตรูอย่างผู้ชนะ

9พวกเขาได้แจกจ่ายให้คนยากจน

ความชอบธรรมของพวกเขาดำรงอยู่นิรันดร์

พวกเขาจะยิ่งใหญ่และมีเกียรติ112:9 หรือเขาของเขาได้รับการยกขึ้นอย่างมีเกียรติ

10คนชั่วร้ายจะเห็นและหัวเสีย

พวกเขาจะขบเขี้ยวเคี้ยวฟันและย่อยยับไป

ความปรารถนาของคนชั่วร้ายจะสูญเปล่า

Słowo Życia

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.