สดุดี 112 TNCV - Nnwom 112 NA-TWI

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 112

1จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า[a]

ความสุขมีแก่ผู้ที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า
ผู้ที่ปีติยินดีในพระบัญชาของพระองค์

ลูกหลานของพวกเขาจะเกรียงไกรในดินแดน
ผู้ชอบธรรมแต่ละชั่วอายุจะได้รับพระพร
ความมั่งคั่งและทรัพย์สมบัติอยู่ในเรือนของเขา
และความชอบธรรมของเขาดำรงอยู่นิรันดร์
แม้ในความมืด แสงสว่างก็ฉายเข้ามาสำหรับผู้เที่ยงธรรม
สำหรับผู้มีใจเมตตากรุณาและชอบธรรม[b]
ผู้ที่มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และให้ยืมด้วยใจกว้างขวาง
ผู้ที่ดำเนินกิจการอย่างเที่ยงธรรมจะอยู่เย็นเป็นสุข

แน่ทีเดียว คนชอบธรรมจะไม่มีวันสั่นคลอน
พวกเขาจะเป็นที่จดจำเสมอไป
พวกเขาจะไม่หวาดวิตกต่อข่าวร้าย
จิตใจของพวกเขาแน่วแน่และวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า
จิตใจของพวกเขามั่นคง ไม่มีความกลัว
สุดท้ายพวกเขาจะมองดูศัตรูอย่างผู้ชนะ
พวกเขาได้แจกจ่ายให้คนยากจน
ความชอบธรรมของพวกเขาดำรงอยู่นิรันดร์
พวกเขาจะยิ่งใหญ่และมีเกียรติ[c]

10 คนชั่วร้ายจะเห็นและหัวเสีย
พวกเขาจะขบเขี้ยวเคี้ยวฟันและย่อยยับไป
ความปรารถนาของคนชั่วร้ายจะสูญเปล่า

Notas al pie

  1. 112:1 ภาษาฮีบรูว่าฮาเลลูยา
  2. 112:4 หรือเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระคุณและมีพระทัยเอ็นดูและชอบธรรม
  3. 112:9 หรือเขาของเขาได้รับการยกขึ้นอย่างมีเกียรติ

Nkwa Asem

Nnwom 112

Onipa pa ahotɔ

1Kamfo Awurade! Nhyira nka nea odi Awurade ni, na ɔde anigye di ne mmara so.

Onipa pa mma benya tumi wɔ asase no so; wobehyira n’asefo. N’abusuafo bɛyɛ adefo na wobedi yiye daa nyinaa. Hann pue esum mu ma nnipa pa, wɔn a wɔyɛ ahummɔbɔ, atimmɔbɔ na wɔyɛ nokwafo no. Nhyira nka obi a ne tirim yɛ mmerɛw wɔ bosea a ɔbɔ ho na ɔyɛ n’adwuma nokware mu. Onipa pa ho nka mu da; wɔbɛkae no daa. Ne gyidi mu yɛ den na ɔde ne ho to Awurade so. Ɔte asɛmmɔne a, ɛmmɔ no hu; ne gyidi mu yɛ den na ɔde ne ho to Awurade so. Biribiara nhaw no na onsuro. Onim pefee sɛ obedi n’atamfo so nkonim. Ne nsam yɛ mmerɛw wɔ ahiafo so na n’ayamye to ntwa da. Obenya tumi na wɔadi no ni. 10 Amumɔyɛfo hu eyi na wɔn bo fuw; wɔhwɛ no ɔtan so na wɔyera. Wɔn anidaso yera kora kora.