สดุดี 112 TNCV - 시편 112 KLB

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 112

1จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า[a]

ความสุขมีแก่ผู้ที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า
ผู้ที่ปีติยินดีในพระบัญชาของพระองค์

ลูกหลานของพวกเขาจะเกรียงไกรในดินแดน
ผู้ชอบธรรมแต่ละชั่วอายุจะได้รับพระพร
ความมั่งคั่งและทรัพย์สมบัติอยู่ในเรือนของเขา
และความชอบธรรมของเขาดำรงอยู่นิรันดร์
แม้ในความมืด แสงสว่างก็ฉายเข้ามาสำหรับผู้เที่ยงธรรม
สำหรับผู้มีใจเมตตากรุณาและชอบธรรม[b]
ผู้ที่มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และให้ยืมด้วยใจกว้างขวาง
ผู้ที่ดำเนินกิจการอย่างเที่ยงธรรมจะอยู่เย็นเป็นสุข

แน่ทีเดียว คนชอบธรรมจะไม่มีวันสั่นคลอน
พวกเขาจะเป็นที่จดจำเสมอไป
พวกเขาจะไม่หวาดวิตกต่อข่าวร้าย
จิตใจของพวกเขาแน่วแน่และวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า
จิตใจของพวกเขามั่นคง ไม่มีความกลัว
สุดท้ายพวกเขาจะมองดูศัตรูอย่างผู้ชนะ
พวกเขาได้แจกจ่ายให้คนยากจน
ความชอบธรรมของพวกเขาดำรงอยู่นิรันดร์
พวกเขาจะยิ่งใหญ่และมีเกียรติ[c]

10 คนชั่วร้ายจะเห็นและหัวเสีย
พวกเขาจะขบเขี้ยวเคี้ยวฟันและย่อยยับไป
ความปรารถนาของคนชั่วร้ายจะสูญเปล่า

Notas al pie

  1. 112:1 ภาษาฮีบรูว่าฮาเลลูยา
  2. 112:4 หรือเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระคุณและมีพระทัยเอ็นดูและชอบธรรม
  3. 112:9 หรือเขาของเขาได้รับการยกขึ้นอย่างมีเกียรติ

Korean Living Bible

시편 112

하나님을 섬기는 사람의 복

1여호와를 찬양하라!
여호와를 두려워하며
그의 명령에 순종하기를
기뻐하는 자는 복이 있다.
그의 자녀들이 땅에서
부강할 것이니
정직한 자의 후손들이
복을 받으리라.
그의 집에는
부요와 재물이 있을 것이며
그의 의로운 행위는
영원히 남으리라.
정직한 자에게는
흑암 가운데서도 빛이 비치니
그 빛은 어질고 인자하며
의로운 자를 위한 것이다.
남에게 아낌없이 빌려 주며
자기 일을
정직하게 수행하는 자에게는
모든 일이 잘 될 것이다.
그는 결코 흔들리지 않을 것이니
의로운 사람은 영원히 기억되리라.
그는 불길한 소식을
두려워하지 않을 것이니
확실한 믿음을 가지고
여호와를 신뢰하기 때문이다.
그는 마음이 든든하여
아무것도 두려워하지 않을 것이며
자기 원수들이 패하는 것을
끝내 보게 될 것이다.
그가 가난한 사람들을
후하게 구제해 주었으니
그의 의로운 행위가
영원히 남을 것이며
[a]그는 유력하고
존경받는 사람이 될 것이다.
10 악인은 이것을 보고 분노하며
이를 갈면서 소멸될 것이니
악인의 희망은 좌절되리라.

Notas al pie

  1. 112:9 원문에는 ‘그 뿔이 영화로이 들리리로다’