สดุดี 111 TNCV - 詩 篇 111 CUVS

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 111

1จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า[a]

ข้าพเจ้าจะเทิดทูนองค์พระผู้เป็นเจ้าหมดหัวใจ
ในที่ประชุมของผู้ชอบธรรมและในที่ชุมนุม

พระราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่งใหญ่
ทุกคนที่ปีติยินดีในพระราชกิจเหล่านั้นก็คิดใคร่ครวญถึง
พระราชกิจของพระองค์สูงส่งและทรงเกียรติ
ความชอบธรรมของพระองค์ดำรงนิรันดร์
พระองค์ทรงกระทำให้การอัศจรรย์ของพระองค์เป็นที่จดจำไม่รู้ลืม
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระคุณและทรงเอ็นดูสงสาร
พระองค์ประทานอาหารแก่ผู้ที่ยำเกรงพระองค์
พระองค์ทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์ตลอดไป

พระองค์ทรงสำแดงอานุภาพแห่งพระราชกิจของพระองค์แก่เหล่าประชากรของพระองค์
ทรงประทานดินแดนของชนชาติอื่นๆ แก่พวกเขา
พระราชกิจแห่งพระหัตถ์ของพระองค์นั้นซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม
ข้อบังคับทั้งหมดของพระองค์เชื่อถือได้
สิ่งเหล่านี้ตั้งมั่นอยู่ชั่วนิรันดร์
กำหนดขึ้นจากความซื่อสัตย์และความเที่ยงธรรม
พระองค์ทรงชำระค่าไถ่สำหรับประชากรของพระองค์
พระองค์ทรงสถาปนาพันธสัญญาของพระองค์ไว้เป็นนิตย์
พระนามของพระองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์ น่าเกรงขามยิ่งนัก

10 ความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นของสติปัญญา
ทุกคนที่ปฏิบัติตามข้อบังคับของพระองค์มีความเข้าใจดี
การสรรเสริญพระองค์คงอยู่ตราบนิรันดร

Notas al pie

  1. 111:1 ภาษาฮีบรูว่าฮาเลลูยา

Chinese Union Version (Simplified)

詩 篇 111

1你 们 要 赞 美 耶 和 华 ! 我 要 在 正 直 人 的 大 会 中 , 并 公 会 中 , 一 心 称 谢 耶 和 华 。

耶 和 华 的 作 为 本 为 大 ; 凡 喜 爱 的 都 必 考 察 。

他 所 行 的 是 尊 荣 和 威 严 ; 他 的 公 义 存 到 永 远 。

他 行 了 奇 事 , 使 人 记 念 ; 耶 和 华 有 恩 惠 , 有 怜 悯 。

他 赐 粮 食 给 敬 畏 他 的 人 ; 他 必 永 远 记 念 他 的 约 。

他 向 百 姓 显 出 大 能 的 作 为 , 把 外 邦 的 地 赐 给 他 们 为 业 。

他 手 所 行 的 是 诚 实 公 平 ; 他 的 训 词 都 是 确 实 的 ,

是 永 永 远 远 坚 定 的 , 是 按 诚 实 正 直 设 立 的 。

他 向 百 姓 施 行 救 赎 , 命 定 他 的 约 , 直 到 永 远 ; 他 的 名 圣 而 可 畏 。

10 敬 畏 耶 和 华 是 智 慧 的 开 端 ; 凡 遵 行 他 命 令 的 是 聪 明 人 。 耶 和 华 是 永 远 当 赞 美 的 !