สดุดี 110 TNCV - Salmos 110 NVI-PT

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 110

(บทสดุดีของดาวิด)

1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเจ้านาย[a]ของข้าพเจ้าว่า

“จงนั่งที่ขวามือของเรา
จนกว่าเราจะทำให้ศัตรูของเจ้า
เป็นแท่นวางเท้าของเจ้า”

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้คทาทรงฤทธิ์ของท่าน
แผ่อำนาจออกไปจากศิโยน
ท่านจะปกครองในหมู่อริราชศัตรู
ในวันที่ท่านออกศึก
กองทหารของท่านจะเต็มใจอาสาสู้รบ
ตั้งแนวรบด้วยพระบารมีศักดิ์สิทธิ์
ท่านจะได้รับหยาดน้ำค้างแห่งวัยฉกรรจ์[b]
จากครรภ์แห่งรุ่งอรุณ

องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงปฏิญาณแล้ว
และจะไม่ทรงเปลี่ยนพระทัยคือ
“เจ้าเป็นปุโรหิตชั่วนิรันดร์
ตามแบบของเมลคีเซเดค”

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทับเบื้องขวาของท่าน
พระองค์จะทรงบดขยี้กษัตริย์ทั้งหลายในวันแห่งพระพิโรธของพระองค์
พระองค์จะทรงพิพากษานานาประชาชาติ ทำให้ผู้คนล้มตายเกลื่อนกลาด
จะทรงบดขยี้ผู้นำทั่วโลก
ท่านจะดื่มน้ำจากลำธารริมทาง[c]
ฉะนั้นท่านจะผงาดเกรียงไกร

Notas al pie

  1. 110:1 หรือองค์พระผู้เป็นเจ้า
  2. 110:3 หรือคนหนุ่มของท่านจะออกมาหาท่านเหมือนน้ำค้าง
  3. 110:7 หรือพระองค์ผู้ประทานการสืบทอดอำนาจจะตั้งท่านไว้ให้ปกครอง

Nova Versão Internacional

Salmos 110

Salmo 110

Salmo davídico.

O Senhor disse ao meu Senhor:
    “Senta-te à minha direita
até que eu faça dos teus inimigos
    um estrado para os teus pés”.

O Senhor estenderá
    o cetro de teu poder desde Sião,
e dominarás sobre os teus inimigos!
Quando convocares as tuas tropas,
    o teu povo se apresentará voluntariamente.[a]
Trajando vestes santas,[b]
    desde o romper da alvorada
os teus jovens virão como o orvalho.[c]

O Senhor jurou e não se arrependerá:
    “Tu és sacerdote para sempre,
    segundo a ordem de Melquisedeque”.

O Senhor está à tua direita;
ele esmagará reis no dia da sua ira.
Julgará as nações, amontoando os mortos
    e esmagando governantes[d]
    em toda a extensão da terra.
No caminho beberá de um ribeiro,
    e então erguerá a cabeça.

Notas al pie

  1. 110.3 A Septuaginta diz contigo está o principado.
  2. 110.3 Vários manuscritos do Texto Massorético e outras versões antigas dizem Dos santos montes.
  3. 110.3 A Septuaginta, a Versão Siríaca e vários manuscritos do Texto Massorético dizem antes da aurora eu o gerei.
  4. 110.6 Ou cabeças