สดุดี 11 TNCV - Salmos 11 NVI-PT

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 11:1-7

สดุดี 11

(ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีของดาวิด)

1ข้าพเจ้าลี้ภัยอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้า

แล้วเหตุใดท่านจึงกล่าวกับข้าพเจ้าว่า

“จงหนีไปที่ภูเขาของท่านดั่งนก

2เพราะคนชั่วได้โก่งคันธนู

พวกเขาได้เอาลูกศรพาดสายไว้

เพื่อยิงจากเงามืด

ยิงไปที่ผู้มีใจเที่ยงตรง

3เมื่อรากฐานถูกทำลายลงแล้ว

คนชอบธรรมจะทำอะไรได้?11:3 หรือองค์ผู้ชอบธรรมกำลังทำอะไร?

4องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตในพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

องค์พระผู้เป็นเจ้าประทับบนบัลลังก์แห่งฟ้าสวรรค์

พระองค์ทรงสังเกตทุกคนบนโลก

พระเนตรของพระองค์ทรงตรวจสอบพวกเขา

5องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตรวจสอบคนชอบธรรม

แต่คนชั่ว11:5 หรือพระยาห์เวห์ องค์ผู้ชอบธรรมทรงตรวจสอบคนชั่วและบรรดาผู้ที่ชอบความโหดร้ายทารุณนั้น

พระองค์ทรงเกลียดเข้ากระดูกดำ

6พระองค์จะทรงเทถ่านเพลิง

และไฟกำมะถันลงเหนือคนชั่วดั่งห่าฝน

และเผาผลาญเขาด้วยลมอันร้อนแรง

7เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงชอบธรรม

พระองค์ทรงรักความยุติธรรม

คนชอบธรรมจะเห็นพระพักตร์พระองค์

Nova Versão Internacional

Salmos 11:1-7

Salmo 11

Para o mestre de música. Davídico.

1No Senhor me refugio.

Como então vocês podem dizer-me:

“Fuja como um pássaro para os montes”?

2Vejam! Os ímpios preparam os seus arcos;

colocam as flechas contra as cordas

para das sombras as atirarem

nos retos de coração.

3Quando os fundamentos estão sendo destruídos,

que pode fazer o justo?

4O Senhor está no seu santo templo;

o Senhor tem o seu trono nos céus.

Seus olhos observam;

seus olhos examinam os filhos dos homens.

5O Senhor prova o justo,

mas o ímpio e a quem11.5 Ou O Senhor examina o justo e o ímpio, mas a quem; ou ainda O Senhor, o Justo, examina o ímpio, mas a quem ama a injustiça,

a sua alma odeia.

6Sobre os ímpios ele fará chover

brasas ardentes e enxofre incandescente;

vento ressecante é o que terão.

7Pois o Senhor é justo e ama a justiça;

os retos verão a sua face.