สดุดี 109 TNCV - Matej 109 CRO

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 109:1-31

สดุดี 109

(ถึงหัวหน้านักร้อง บทสดุดีของดาวิด)

1ข้าแต่พระเจ้าผู้ที่ข้าพระองค์สรรเสริญ

ขออย่าทรงนิ่งเงียบ

2เพราะคนชั่วและคนหลอกลวง

ได้อ้าปากต่อต้านข้าพระองค์

พวกเขาปรักปรำข้าพระองค์ด้วยวาจามุสา

3พวกเขารุมด่าข้าพระองค์ด้วยถ้อยคำเกลียดชัง

โจมตีข้าพระองค์โดยไม่มีสาเหตุ

4ข้าพระองค์เป็นมิตรกับเขา แต่เขากลับกล่าวหาข้าพระองค์

แม้ข้าพระองค์กำลังอธิษฐานเพื่อพวกเขา

5พวกเขาตอบแทนความดีของข้าพระองค์ด้วยความชั่ว

ตอบแทนมิตรภาพด้วยความเกลียดชัง

6ขอทรงตั้ง109:6 หรือพวกเขากล่าวว่า “ขอทรงตั้ง(ปิดเครื่องหมายคำพูดที่ข้อ 19)คนชั่ว109:6 หรือมาร ให้ต่อต้านเขา

ขอให้ผู้กล่าวโทษ109:6 หรือขอให้ซาตานยืนอยู่ข้างขวาเขา

7เมื่อถูกไต่สวน ขอให้เขาถูกตัดสินว่าผิดจริง

ขอให้คำอธิษฐานของเขามัดตัวเขา

8ขอให้เขาอายุสั้น

ให้คนอื่นขึ้นมาเป็นผู้นำแทนตำแหน่ง

ของเขา

9ขอให้ลูกๆ ของเขากำพร้าพ่อ

และภรรยาของเขาเป็นม่าย

10ขอให้ลูกหลานของเขาเร่ร่อนขอทาน

ขอให้พวกเขาถูกขับไล่ออกจาก109:10 ภาษาฮีบรูว่าถูกเสาะหาตาม ที่อาศัยอันปรักหักพัง

11ขอให้เจ้าหนี้ยึดของทุกอย่างที่เขามี

ขอให้คนต่างถิ่นมาปล้นชิงสิ่งที่เขาลงแรงหามา

12ขออย่าให้ใครเมตตากรุณาเขา

หรือสงสารลูกกำพร้าพ่อของเขา

13ขอให้วงศ์วานของเขาถูกตัดขาด

ให้เขาสิ้นชื่อภายในชั่วอายุถัดไป

14ขอให้ความชั่วช้าของบรรพบุรุษของเขาเป็นที่ระลึกอยู่ต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า

ขอให้บาปของมารดาเขาไม่มีวันลบเลือนไป

15ขอให้บาปเหล่านั้นอยู่ต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอ

เพื่อพระองค์จะทรงกระทำให้เขาถูกลืมไปจากโลก

16เพราะเขาไม่เคยคิดที่จะเมตตากรุณาใคร

แต่เข่นฆ่าคนยากไร้

คนขัดสนและคนชอกช้ำ

17เขารักที่จะแช่งด่า

ขอให้คำแช่งด่า109:17 หรือจะแช่งด่า / และคำแช่งด่าได้ตกอยู่กับเขา

เขาไม่นิยมชมชอบการให้พร

ขอให้พร109:17 หรือพร / และพรนั้นห่างไกลจากเขา

18เขาแช่งด่าจนติดนิสัยเหมือนเสื้อผ้าติดกาย

มันซึมเข้าไปในตัวเขาเหมือนน้ำ

ซึมเข้าไปในกระดูกเหมือนน้ำมัน

19ขอให้การแช่งด่าเป็นดั่งเสื้อคลุมห่อตัวเขา

เป็นดั่งเข็มขัดรัดรอบเขาไว้ตลอดไป

20ขอให้ทั้งหมดนี้เป็นการตอบแทนจากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่มีต่อบรรดาผู้กล่าวหาข้าพระองค์

ที่มีต่อบรรดาผู้ที่ใส่ร้ายข้าพระองค์

21ข้าแต่พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิต

ขอทรงดีต่อข้าพระองค์เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์

ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ด้วยความรักอันประเสริฐของพระองค์

22เพราะข้าพระองค์ยากจนและขัดสน

จิตใจของข้าพระองค์ร้าวระบมอยู่ภายใน

23ข้าพระองค์โรยราไปดั่งเงาสนธยา

ข้าพระองค์ถูกสลัดทิ้งเหมือนตั๊กแตน

24เข่าของข้าพระองค์อ่อนล้าเพราะอดอาหาร

ร่างกายผ่ายผอมซูบซีด

25ข้าพระองค์ตกเป็นขี้ปากของผู้ที่กล่าวหาข้าพระองค์

เมื่อพวกเขาเห็นข้าพระองค์ก็ส่ายหน้า

26ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์

ขอทรงช่วยข้าพระองค์ด้วยเถิด

ช่วยข้าพระองค์ให้รอดตามความรักมั่นคงของพระองค์

27ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ให้พวกเขารู้ว่า นี่เป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์

ให้รู้ว่าพระองค์เองเป็นผู้กระทำการนี้

28พวกเขาอาจจะแช่งด่า แต่พระองค์จะทรงอวยพร

เมื่อพวกเขาโจมตี พวกเขาจะถูกทำให้อับอายขายหน้า

แต่ผู้รับใช้ของพระองค์จะชื่นชมยินดี

29ขอให้บรรดาผู้กล่าวหาข้าพระองค์สวมความอัปยศอดสู

และคลุมด้วยความอับอายขายหน้าดั่งเสื้อคลุม

30ปากของข้าพเจ้าจะยกย่องเทิดทูนองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างใหญ่หลวง

ท่ามกลางมหาชนข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์

31เพราะว่าพระองค์ทรงอยู่เบื้องขวาคนขัดสน

เพื่อช่วยชีวิตเขาให้พ้นจากผู้ที่ตัดสินว่าเขาผิด

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.