สดุดี 108 TNCV - Забур 108 CARS

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 108

(บทเพลง บทสดุดีของดาวิด)

1ข้าแต่พระเจ้า จิตใจของข้าพระองค์แน่วแน่
ข้าพระองค์จะขับร้องและบรรเลงดนตรีด้วยสุดจิตสุดใจ
พิณใหญ่และพิณเขาคู่ จงบรรเลงเถิด!
ข้าพเจ้าจะปลุกรุ่งอรุณ
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ในหมู่ประชาชาติ
ข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางชนชาติต่างๆ
เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ยิ่งใหญ่สูงส่งเหนือฟ้าสวรรค์
ความซื่อสัตย์ของพระองค์ถึงท้องฟ้า
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเป็นที่ยกย่องเทิดทูนเหนือฟ้าสวรรค์
ขอพระเกียรติสิริของพระองค์ครอบคลุมไปทั่วโลก

ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์
เพื่อบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงรักจะรอดพ้น
พระเจ้าตรัสจากสถานนมัสการของพระองค์ว่า
“ในชัยชนะ เราจะแบ่งเชเคม
และกำหนดเขตหุบเขาสุคคท
กิเลอาดเป็นของเรา มนัสเสห์เป็นของเรา
เอฟราอิมคือหมวกเกราะของเรา
ยูดาห์คือคทาของเรา
โมอับเป็นอ่างชำระของเรา
เราเหวี่ยงรองเท้าของเราลงบนเอโดม
และเราจะโห่ร้องด้วยความมีชัยเหนือฟีลิสเตีย”

10 ใครจะพาข้าพระองค์ไปยังเมืองป้อมปราการ?
ใครจะนำข้าพระองค์ไปยังเอโดม?
11 พระองค์ไม่ใช่หรือ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ผู้ได้ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ทั้งหลาย
และไม่ทรงร่วมทัพกับเหล่าข้าพระองค์อีกต่อไป?
12 ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายต่อสู้ข้าศึก
เพราะความช่วยเหลือของมนุษย์นั้นไร้ค่า
13 โดยพระเจ้าเราจะมีชัยชนะ
พระองค์จะทรงเหยียบย่ำศัตรูของเรา

Священное Писание (Восточный Перевод)

Забур 108

1Всевышний, Которого я восхваляю,
    не будь безмолвен,
ведь нечестивые и коварные люди
    открыли свои уста против меня;
    они говорят со мной лживым языком;
окружили меня словами ненависти
    и без всякой причины нападают на меня.
В ответ на мою любовь меня же обвиняют,
    но я предаюсь молитве.[a]
Воздают мне за добро злом,
    за мою любовь – ненавистью.

Поставь над моим врагом нечестивого человека,
    и пусть обвинитель будет по правую руку от него.
Пусть на суде он будет виновным,
    и пусть даже его молитва считается грехом.
Пусть сократятся его дни,
    и пусть другой займёт его положение.[b]
Пускай его дети станут сиротами,
    а его жена – вдовой.
10 Пусть его дети бродят и попрошайничают,
    прося подаяния вдали от развалин своих домов.
11 Пусть захватит кредитор всё, что есть у него,
    и чужие пусть расхитят плоды его труда.
12 Пусть никто не сострадает ему
    и не милует его сирот.
13 Пусть погибнут его потомки,
    и пусть изгладится их имя в следующем поколении.
14 Пусть перед Вечным будет вспомянуто нечестие его предков,
    и пусть не изгладится грех его матери.
15 Пусть их грехи будут постоянно перед Вечным,
    но пусть Он истребит на земле память о них самих.

16 Потому что нечестивец не думал оказывать милость;
    он преследовал бедного и нищего
    и огорчённого сердцем хотел свести в могилу.
17 Он любил насылать проклятие –
    оно и придёт к нему;
не любил давать благословение –
    оно и удалится от него.
18 Пусть облечётся проклятием, как одеянием,
    и оно войдёт в его внутренности, как вода,
    и, как масло, – в его кости.
19 Пусть оно станет для него одеждой, в которую он одевается,
    поясом, которым он всегда опоясывается.
20 Таково пусть будет воздаяние от Вечного моим врагам,
    тем, кто говорит злое против меня.

21 Ты же, Владыка Вечный,
    сделай мне доброе ради имени Своего;
    по Своей благой милости спаси меня.
22 Я беден и нищ,
    и сердце моё уязвлено.
23 Я исчезаю, как уходящая тень,
    гонят меня, как саранчу.
24 Мои колени ослабли от поста,
    и моё тело истощилось.
25 Я стал для моих врагов посмешищем:
    увидев меня, качают головой.

26 Помоги мне, Вечный, мой Бог;
    спаси меня по Своей милости!
27 Пусть узнают, что в этом Твоя рука,
    что Ты, Вечный, сотворил это.
28 Они проклинают, а Ты благослови;
    они восстанут, но будут постыжены,
    а раб Твой возрадуется.
29 Пусть мои враги покроются бесчестием
    и, как одеждою, облекутся позором.

30 А я буду безмерно благодарить Вечного
    и среди множества людей прославлю Его,
31 потому что Он стоит по правую руку от бедного,
    чтобы спасти его от тех, кто осуждает его.

Песнь Давуда.

Notas al pie

  1. 108:4 См. Лк. 23:34.
  2. 108:8 См. Втор. 28:30, 45; 1 Цар. 22; Деян. 1:20.