สดุดี 108 TNCV - Psalm 108 AMP

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 108

(บทเพลง บทสดุดีของดาวิด)

1ข้าแต่พระเจ้า จิตใจของข้าพระองค์แน่วแน่
ข้าพระองค์จะขับร้องและบรรเลงดนตรีด้วยสุดจิตสุดใจ
พิณใหญ่และพิณเขาคู่ จงบรรเลงเถิด!
ข้าพเจ้าจะปลุกรุ่งอรุณ
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ในหมู่ประชาชาติ
ข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางชนชาติต่างๆ
เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ยิ่งใหญ่สูงส่งเหนือฟ้าสวรรค์
ความซื่อสัตย์ของพระองค์ถึงท้องฟ้า
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเป็นที่ยกย่องเทิดทูนเหนือฟ้าสวรรค์
ขอพระเกียรติสิริของพระองค์ครอบคลุมไปทั่วโลก

ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์
เพื่อบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงรักจะรอดพ้น
พระเจ้าตรัสจากสถานนมัสการของพระองค์ว่า
“ในชัยชนะ เราจะแบ่งเชเคม
และกำหนดเขตหุบเขาสุคคท
กิเลอาดเป็นของเรา มนัสเสห์เป็นของเรา
เอฟราอิมคือหมวกเกราะของเรา
ยูดาห์คือคทาของเรา
โมอับเป็นอ่างชำระของเรา
เราเหวี่ยงรองเท้าของเราลงบนเอโดม
และเราจะโห่ร้องด้วยความมีชัยเหนือฟีลิสเตีย”

10 ใครจะพาข้าพระองค์ไปยังเมืองป้อมปราการ?
ใครจะนำข้าพระองค์ไปยังเอโดม?
11 พระองค์ไม่ใช่หรือ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ผู้ได้ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ทั้งหลาย
และไม่ทรงร่วมทัพกับเหล่าข้าพระองค์อีกต่อไป?
12 ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายต่อสู้ข้าศึก
เพราะความช่วยเหลือของมนุษย์นั้นไร้ค่า
13 โดยพระเจ้าเราจะมีชัยชนะ
พระองค์จะทรงเหยียบย่ำศัตรูของเรา

Amplified Bible

Psalm 108

Praise and Supplication to God for Victory.

A Song. A Psalm of David.

1O God, my heart is steadfast [with confident faith];
I will sing, I will sing praises, even with my soul.

Awake, harp and lyre;
I will awaken the dawn!

I will praise and give thanks to You, O Lord, among the people;
And I will sing praises to You among the nations.

For Your lovingkindness is great and higher than the heavens;
Your truth reaches to the skies.

Be exalted [in majesty], O God, above the heavens,
And Your glory above all the earth.

That Your beloved [ones] may be rescued,
Save with Your right hand, and answer me!


God has spoken in His [a]holiness:
“I will rejoice, I will portion out Shechem [as I divide Canaan among My people],
And measure out the Valley of Succoth.

“Gilead is Mine, Manasseh is Mine;
Ephraim also is the helmet of My head [My stronghold, My defense];
Judah is My [b]scepter.

“Moab is My washbowl;
Over Edom I will throw My shoe [to show Edom is Mine];
Over Philistia I will shout [in triumph].”

10 
Who will bring me into the fortified city [of Petra]?
Who will lead me to Edom?
11 
Have You not rejected us, O God?
And will You not go out, O God, with our armies?
12 
Give us help against the adversary,
For deliverance by man is in vain [a worthless hope].
13 
[c]With God we will do valiantly,
For it is He who will trample down our enemies.

Notas al pie

  1. Psalm 108:7 Or sanctuary.
  2. Psalm 108:8 Or lawgiver.
  3. Psalm 108:13 Or In or Through.