สดุดี 107 TNCV - 시편 107 KLB

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 107

บรรพ 5

1จงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงแสนดี
ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์

ให้ผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงไถ่กล่าวเช่นนี้
คือผู้ที่ทรงไถ่จากเงื้อมมือของศัตรู
ผู้ที่พระองค์ทรงรวบรวมมาจากดินแดนต่างๆ
จากตะวันออกและตะวันตก จากเหนือและใต้[a]

บางคนระเหเร่ร่อนอยู่ในถิ่นกันดารแห้งแล้ง
ไม่พบทางไปเมืองที่พวกเขาจะตั้งถิ่นฐาน
พวกเขาทั้งหิวและกระหาย
อ่อนแรงใจจะขาด
แล้วพวกเขาร้องทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าในความทุกข์ยาก
พระองค์ก็ทรงปลดปล่อยพวกเขาจากความทุกข์เข็ญ
พระองค์ทรงนำพวกเขาไปในทางตรง
ไปเมืองที่พวกเขาจะตั้งถิ่นฐานได้
ให้พวกเขาขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับความรักมั่นคงของพระองค์
และสำหรับพระราชกิจมหัศจรรย์ของพระองค์ที่ทำเพื่อมนุษย์
เพราะว่าพระองค์ทรงให้คนที่กระหายได้อิ่มเอม
ทรงให้ผู้ที่หิวโหยอิ่มด้วยสิ่งดี

10 บางคนนั่งอยู่ในความมืดมิดหม่นหมอง
ถูกจองจำทุกข์ทรมานด้วยโซ่ตรวน
11 เพราะพวกเขากบฏต่อพระวจนะของพระเจ้า
และดูหมิ่นคำแนะนำสั่งสอนขององค์ผู้สูงสุด
12 ฉะนั้นพระองค์ทรงสยบพวกเขาด้วยงานหนัก
พวกเขาล้มลงและไม่มีใครช่วย
13 แล้วพวกเขาร้องทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าในความทุกข์ยาก
และพระองค์ทรงช่วยพวกเขาให้รอดจากความทุกข์เข็ญ
14 พระองค์ทรงนำพวกเขาออกมาจากความมืดมิดหม่นหมอง
และทรงทำลายโซ่ตรวนของพวกเขา
15 ให้พวกเขาขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับความรักมั่นคงของพระองค์
และสำหรับพระราชกิจมหัศจรรย์ของพระองค์ที่ทำเพื่อมนุษย์
16 เพราะพระองค์ทรงทลายประตูทองสัมฤทธิ์
และตัดลูกกรงเหล็กออก

17 บางคนกลายเป็นคนโง่โดยการกบฏของตัวเอง
และต้องทนทุกข์เพราะความชั่วช้าของตน
18 พวกเขาเบื่ออาหารทุกอย่าง
และเฉียดใกล้ประตูแห่งความตาย
19 แล้วพวกเขาร้องทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าในความทุกข์ยาก
และพระองค์ทรงช่วยพวกเขาให้รอดจากความทุกข์เข็ญ
20 พระองค์ตรัส พวกเขาก็ได้รับการรักษา
พระองค์ทรงช่วยพวกเขาจากหลุมฝังศพ
21 ให้พวกเขาขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับความรักมั่นคงของพระองค์
และสำหรับพระราชกิจมหัศจรรย์ของพระองค์ที่ทำเพื่อมนุษย์
22 ให้เขาถวายเครื่องบูชาขอบพระคุณ
และบอกเล่าถึงพระราชกิจต่างๆ ของพระองค์ด้วยบทเพลงแห่งความชื่นชมยินดี

23 บางคนก็ลงเรือออกไปกลางทะเล
พวกเขาทำมาค้าขายตามเส้นทางมหาสมุทร
24 พวกเขาได้เห็นพระราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้า
เห็นการอัศจรรย์ของพระองค์ในที่ลึก
25 เพราะพระองค์ตรัส พายุก็ก่อตัว
ทำให้คลื่นซัดสูง
26 พวกเขาถูกโยนขึ้นฟ้าแล้วก็ดิ่งลงมาในห้วงลึก
ขวัญหนีดีฝ่อไปเพราะวินาศภัยรุนแรง
27 พวกเขาถลาและซวนเซไปเหมือนคนเมาเหล้า
พวกเขาจนปัญญาไม่รู้จะทำอย่างไร
28 แล้วพวกเขาร้องทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าในความทุกข์ยาก
และพระองค์ทรงนำพวกเขาออกจากความทุกข์เข็ญ
29 พระองค์ทรงทำให้พายุสงบลงเป็นเพียงเสียงกระซิบ
ทำให้คลื่นในทะเลเงียบสงบ
30 พวกเขาดีใจที่ทะเลสงบ
และพระองค์ทรงนำพวกเขาเข้าเทียบท่าดังหมาย
31 ให้พวกเขาขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับความรักมั่นคงของพระองค์
และสำหรับพระราชกิจมหัศจรรย์ของพระองค์ที่ทำเพื่อมนุษย์
32 ให้พวกเขาเทิดทูนพระองค์ในที่ประชุมประชากร
และสรรเสริญพระองค์ในที่ประชุมผู้อาวุโส

33 พระองค์ทรงเปลี่ยนแม่น้ำให้กลายเป็นทะเลทราย
ธารน้ำไหลกลายเป็นผืนดินแตกระแหง
34 ทรงเปลี่ยนดินแดนอุดมให้กลายเป็นถิ่นร้างซึ่งดินกร่อย
เพราะความชั่วร้ายของผู้อาศัยที่นั่น
35 พระองค์ทรงเปลี่ยนถิ่นกันดารให้กลายเป็นแอ่งน้ำ
และเปลี่ยนแผ่นดินที่แตกระแหงให้กลายเป็นน้ำพุ
36 พระองค์ทรงนำคนหิวโหยไปอาศัยที่นั่น
และให้พวกเขาพบเมืองที่พวกเขาจะตั้งถิ่นฐาน
37 พวกเขาหว่านในท้องนา เพาะปลูกในสวนองุ่น
และเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ธัญญาหารได้อย่างอุดมสมบูรณ์
38 พระองค์ทรงอวยพรและพวกเขาก็ทวีจำนวนขึ้น
และพระองค์ไม่ได้ให้ฝูงสัตว์ของพวกเขาลดจำนวนลง

39 แล้วพวกเขาถูกลดจำนวนลงและทำให้ตกต่ำ
จากการกดขี่ข่มเหง ทุกข์ภัย และความเศร้าโศก
40 พระองค์ผู้ทรงเทการดูถูกดูแคลนลงเหนือเหล่าเจ้านาย
ได้ทรงทำให้พวกเขาระหกระเหินอยู่ในที่เริศร้างไร้หนทาง
41 แต่พระองค์ทรงยกชูผู้ยากไร้ออกจากความทุกข์ลำเค็ญ
และให้มีลูกหลานมากมายอย่าง
ฝูงแพะแกะ
42 คนเที่ยงธรรมเห็นแล้วชื่นชมยินดี
แต่คนชั่วร้ายทั้งปวงปิดปากเงียบ

43 ผู้ใดฉลาดจงฟังสิ่งเหล่านี้
และใคร่ครวญถึงความรักยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

Notas al pie

  1. 107:3 ภาษาฮีบรูว่าเหนือและทะเล

Korean Living Bible

시편 107

제 5 권

(107-150)

여호와의 사랑에 대한 감사

1여호와께 감사하라.
그는 선하시고
그의 사랑은 영원하다.
여호와의 구원을 받은 자들아,
이 찬송을 계속하라.
여호와께서 너희를
대적의 손에서 구출하여
동서남북 사방에서
불러모으셨다.

그들이 길 없는 사막에서
방황하며
살 성을 찾지 못하고
굶주리고 목말라 시들어 갈 때에
그들이 고통 가운데서
여호와께 부르짖자
여호와께서 그들을
그 고통에서 건지시고
그들을 바른 길로 인도하여
정착할 성에 이르게 하셨다.
그들은 여호와의 한결같은 사랑과
그가 행하신 놀라운 일에 대하여
그에게 감사해야 하리라.
그가 갈망하는 심령을
만족하게 하시며
굶주린 심령에게
좋은 것으로 채워 주신다.

10 사람이 흑암과
죽음의 그늘에서 살며
쇠사슬에 매여
고통하는 죄수처럼 되었으니
11 그들이 하나님의 말씀을 거역하며
가장 높으신 분의 가르침을
거절하였음이라.
12 그러므로 그가 고된 노동으로
그들의 기를 꺾어 버렸으니
그들이 엎드러져도
도와주는 자가 없었다.
13 그때 그들이 고통 가운데서
여호와께 부르짖으므로
저가 그들을
그 고통에서 구해 내시고
14 흑암과 죽음의 그늘에서
그들을 끌어내며
그 쇠사슬을 끊어 버렸다.
15 그들은 여호와의 한결같은 사랑과
그가 행하신 놀라운 일에 대하여
그에게 감사해야 하리라.
16 그가 놋문을 부수며
쇠빗장을 꺾으셨다.

17 미련한 자들이
자기 죄 때문에 고통을 당하며
18 식욕을 잃고
죽음의 문턱에 이르렀다.
19 그때 그들이 고통 가운데서
여호와께 부르짖으므로
저가 그들을
그 고통에서 구해 내시고
20 자기 말씀을 보내
그들을 고치시며
[a]파멸에서 그들을 건지셨다.
21 그들은 여호와의 한결같은 사랑과
그가 행하신
놀라운 일에 대하여 감사하고
22 그에게 감사제를 드리며
즐거운 노래로
그가 행한 모든 일을
선포해야 하리라.

23 배를 타고 바다에서
무역하는 자들이
24 여호와께서 행하시는
놀라운 일을 보았다.
25 여호와께서 명령하시므로
광풍이 일어나
바다 물결을 일으켰다.
26 그 배들이 높이 솟아올랐다가
물 속 깊이 들어가니
그들이 무서워
[b]간이 콩알만하였다.
27 그들은 술 취한 사람처럼
이리저리 구르며 비틀거리고
어쩔 줄 몰랐다.
28 그때 그들이 그 고통 가운데서
여호와께 부르짖으므로
그가 위험에서 그들을 구해 내시고
29 광풍을 그치게 하여
물결을 잠잠하게 하셨다.
30 바다가 잔잔하므로
그들이 기뻐하였으니
여호와께서 그들을
고대하던 항구로
안전하게 인도하셨다.
31 그들은 여호와의 한결같은 사랑과
그가 행하신
놀라운 일에 대하여 감사하고
32 백성의 모임에서 그를 높이며
지도자들이 모인 자리에서
그를 찬양해야 하리라.

33 여호와께서는 강을 말려
광야가 되게 하시고
흐르는 샘을 마른 땅이 되게 하시며
34 좋은 땅을
그 주민들의 죄악 때문에
소금밭이 되게 하시고
35 광야도 연못이 되게 하시며
마른 땅도 물이 흐르는
샘이 되게 하셨다.
36 그가 굶주린 자들을
그 곳에 정착하게 하시므로
그들이 살 성을 건설하고
37 밭에 씨를 뿌리며 포도원을 만들고
풍성한 수확을 거두었다.
38 그는 자기 백성을 축복하셔서
크게 번성하게 하시고
그들의 가축이 줄지 않게 하셨다.
39 그들이 잔인한 학대와 고통으로
인구수가 줄어들고
비천하게 되었을 때
40 여호와께서 그들의
탄압자들을 멸시하시고
그들을 길 없는 광야에서
방황하게 하셨다.
41 그러나 그는 가난한 자들을
그 고통에서 구하시고
그 가족을 양떼처럼
많게 하셨다.
42 의로운 자들은
이것을 보고 기뻐하는데
악한 자들은
입을 다물고 침묵을 지키는구나.

43 지혜로운 자가 누구냐?
내가 하는 말을 듣고
여호와의 크신 사랑을 생각하라.

Notas al pie

  1. 107:20 또는 ‘위경에서’
  2. 107:26 또는 ‘영혼이 녹는도다’