สดุดี 102 TNCV - Psalm 102 NASB

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 102

(คำอธิษฐานของผู้ตกทุกข์ได้ยาก ยามอับจน และระบายความในใจต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดสดับฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์
ขอให้เสียงทูลวิงวอนขอความช่วยเหลือของข้าพระองค์นั้นขึ้นไปถึงพระองค์
ขออย่าทรงซ่อนพระพักตร์จากข้าพระองค์
เมื่อข้าพระองค์ทุกข์ยาก
ขอทรงเอียงพระกรรณสดับฟัง
เมื่อข้าพระองค์ร้องทูล ขอทรงตอบข้าพระองค์โดยเร็ว

เพราะวันคืนของข้าพระองค์ลับหายไปประหนึ่งควัน
กระดูกของข้าพระองค์ถูกแผดเผาเหมือนถ่านลุกโชน
จิตใจของข้าพระองค์ห่อเหี่ยวและเฉาไปเหมือนต้นหญ้า
ข้าพระองค์ลืมรับประทานอาหาร
เพราะข้าพระองค์คร่ำครวญโหยไห้
จนผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก
ข้าพระองค์เป็นเช่นนกฮูกในถิ่นกันดาร
เป็นเช่นนกฮูกท่ามกลางซากปรักหักพัง
ข้าพระองค์ไม่อาจข่มตาให้หลับ
ข้าพระองค์เป็นเหมือนนกเดียวดายบนหลังคา
ศัตรูของข้าพระองค์เย้ยหยันอยู่วันยังค่ำ
คู่อริใช้ชื่อข้าพระองค์เป็นคำแช่งด่า
เพราะข้าพระองค์กินขี้เถ้าต่างอาหาร
และผสมน้ำตาลงในเครื่องดื่ม
10 เนื่องด้วยพระพิโรธอันยิ่งใหญ่ของพระองค์
พระองค์ได้ทรงยกข้าพระองค์ขึ้นและเหวี่ยงข้าพระองค์ทิ้ง
11 วันเวลาของข้าพระองค์เป็นเหมือนเงาในยามเย็น
ข้าพระองค์เหี่ยวเฉาไปดั่งต้นหญ้า

12 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า แต่พระองค์ประทับเหนือบัลลังก์ตลอดกาล
พระเกียรติของพระองค์เลื่องลือตลอดทุกชั่วอายุ
13 พระองค์จะทรงลุกขึ้นและจะทรงเอ็นดูสงสารศิโยน
เพราะบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่จะเมตตาเมืองนั้น
เวลาที่ทรงกำหนดมาถึงแล้ว
14 เพราะก้อนหินของเมืองนั้นเป็นที่รักของผู้รับใช้ของพระองค์
และผงคลีดินของเมืองนั้นทำให้พวกเขาเกิดใจสงสาร
15 ประชาชาติทั้งหลายจะเกรงกลัวพระนามพระยาห์เวห์
มวลกษัตริย์ของโลกจะยำเกรงพระเกียรติสิริของพระองค์
16 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงสร้างศิโยนขึ้นใหม่
และพระองค์จะมาปรากฏด้วยพระเกียรติสิริของพระองค์
17 พระองค์จะทรงตอบคำอธิษฐานของคนสิ้นไร้ไม้ตอก
พระองค์จะไม่ทรงดูแคลนคำทูลวิงวอนของพวกเขาเลย

18 ขอให้บันทึกเรื่องนี้ไว้เพื่อคนรุ่นหลัง
เพื่อคนที่จะเกิดมาจะได้สรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า
19 องค์พระผู้เป็นเจ้าทอดพระเนตรลงมาจากสถานนมัสการเบื้องบน
จากสวรรค์พระองค์ทรงมองดูโลก
20 เพื่อสดับฟังเสียงครวญครางของเหล่านักโทษ
และทรงปลดปล่อยผู้ต้องโทษประหาร”
21 ดังนั้นพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะถูกประกาศในศิโยน
และคำสรรเสริญพระองค์จะถูกประกาศในเยรูซาเล็ม
22 ยามเมื่อชนชาติและอาณาจักรต่างๆ
มาร่วมชุมนุมเพื่อนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า

23 พระองค์ทรงตัดกำลังข้าพเจ้าทิ้งกลางคัน[a]
ทรงบั่นทอนวันเวลาของข้าพเจ้าให้สั้นลง
24 ข้าพเจ้าจึงร้องทูลว่า
“ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขออย่าทรงเอาชีวิตของข้าพระองค์ไปกลางคัน
ปีเดือนของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วอายุ
25 ในปฐมกาลพระองค์ทรงวางฐานรากของแผ่นดินโลก
และฟ้าสวรรค์เป็นพระหัตถกิจของพระองค์
26 สิ่งเหล่านี้จะพินาศไป แต่พระองค์ทรงดำรงอยู่
ทั้งหมดนี้จะเก่าไปเหมือนเครื่องนุ่งห่ม
พระองค์จะทรงเปลี่ยนมันเหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้า
พวกมันจะถูกโยนทิ้งไป
27 แต่พระองค์เองยังคงเหมือนเดิม
และปีเดือนของพระองค์จะไม่สิ้นสุด
28 พงศ์พันธุ์ของผู้รับใช้ของพระองค์จะดำรงชีวิตอยู่ต่อหน้าพระองค์
ลูกหลานของพวกเขาจะได้รับการสถาปนาไว้ต่อหน้าพระองค์”

Notas al pie

 1. 102:23 หรือทิ้งโดยอำนาจของพระองค์

New American Standard Bible

Psalm 102

Prayer of an Afflicted Man for Mercy on Himself and on Zion.

A Prayer of the Afflicted when he is faint and [a]pours out his complaint before the Lord.

1Hear my prayer, O Lord!
And let my cry for help come to You.
Do not hide Your face from me in the day of my distress;
Incline Your ear to me;
In the day when I call answer me quickly.
For my days have been [b]consumed in smoke,
And my bones have been scorched like a hearth.
My heart has been smitten like [c]grass and has withered away,
Indeed, I forget to eat my bread.
Because of the [d]loudness of my groaning
My bones [e]cling to my flesh.
I [f]resemble a pelican of the wilderness;
I have become like an owl of the waste places.
I lie awake,
I have become like a lonely bird on a housetop.

My enemies have reproached me all day long;
Those who [g]deride me [h]have used my name as a curse.
For I have eaten ashes like bread
And mingled my drink with weeping
10 Because of Your indignation and Your wrath,
For You have lifted me up and cast me away.
11 My days are like a [i]lengthened shadow,
And [j]I wither away like [k]grass.

12 But You, O Lord, [l]abide forever,
And Your [m]name to all generations.
13 You will arise and have compassion on Zion;
For it is time to be gracious to her,
For the appointed time has come.
14 Surely Your servants [n]find pleasure in her stones
And feel pity for her dust.
15 [o]So the [p]nations will fear the name of the Lord
And all the kings of the earth Your glory.
16 For the Lord has built up Zion;
He has appeared in His glory.
17 He has regarded the prayer of the [q]destitute
And has not despised their prayer.

18 [r]This will be written for the generation to come,
[s]That a people yet to be created [t]may praise [u]the Lord.
19 For He looked down from His holy height;
From heaven the Lord gazed [v]upon the earth,
20 To hear the groaning of the prisoner,
To set free [w]those who were doomed to death,
21 That men may tell of the name of the Lord in Zion
And His praise in Jerusalem,
22 When the peoples are gathered together,
And the kingdoms, to serve the Lord.

23 He has weakened my strength in the way;
He has shortened my days.
24 I say, “O my God, do not take me away in the [x]midst of my days,
Your years are throughout all generations.
25 “Of old You founded the earth,
And the heavens are the work of Your hands.
26 [y]Even they will perish, but You endure;
And all of them will wear out like a garment;
Like clothing You will change them and they will be changed.
27 “But You are [z]the same,
And Your years will not come to an end.
28 “The children of Your servants will continue,
And their [aa]descendants will be established before You.”

Notas al pie

 1. Psalm 102:1 Ps 142:2
 2. Psalm 102:3 Or finished
 3. Psalm 102:4 Lit herbage
 4. Psalm 102:5 Lit voice
 5. Psalm 102:5 Lit have cleaved
 6. Psalm 102:6 Lit have become similar to
 7. Psalm 102:8 Or made a fool of
 8. Psalm 102:8 Lit have sworn by me
 9. Psalm 102:11 Lit stretched out
 10. Psalm 102:11 Or as for me, I
 11. Psalm 102:11 Lit herbage
 12. Psalm 102:12 Or sit enthroned
 13. Psalm 102:12 Lit memorial
 14. Psalm 102:14 Or have found
 15. Psalm 102:15 Or And
 16. Psalm 102:15 Or Gentiles, heathen
 17. Psalm 102:17 Or naked
 18. Psalm 102:18 Or Let this be written
 19. Psalm 102:18 Or And
 20. Psalm 102:18 Or will
 21. Psalm 102:18 Heb Yah
 22. Psalm 102:19 Lit toward
 23. Psalm 102:20 Lit the sons of death
 24. Psalm 102:24 Lit half
 25. Psalm 102:26 Lit They themselves
 26. Psalm 102:27 Lit He
 27. Psalm 102:28 Lit seed