สดุดี 101 TNCV - Matej 101 CRO

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 101:1-8

สดุดี 101

(บทสดุดีของดาวิด)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงความรักมั่นคงและความยุติธรรมของพระองค์

ข้าพระองค์จะร้องบทเพลงสรรเสริญพระองค์

2ข้าพระองค์จะระแวดระวังรักษาชีวิตให้ไร้ตำหนิ

เมื่อใดหนอ พระองค์จะเสด็จมาหาข้าพระองค์?

ข้าพระองค์จะดำเนินชีวิตในบ้านของข้าพระองค์

ด้วยจิตใจที่ไม่มีตำหนิ

3ข้าพระองค์จะไม่เห็นดีเห็นงาม

กับสิ่งชั่วช้าเลวทรามใดๆ

ข้าพระองค์เกลียดชังการกระทำของคนปลิ้นปล้อนตลบตะแลง

และไม่ข้องเกี่ยวในกิจการเหล่านั้น

4ข้าพระองค์จะหลีกห่างจากคนจิตใจดื้อด้าน

จะไม่ยอมมีส่วนร่วมใดๆ กับความชั่ว

5ข้าพระองค์จะปิดปากคนที่แอบใส่ร้ายเพื่อนบ้าน

ข้าพระองค์จะไม่ทนกับคนที่วางท่ายโสและมีจิตใจเย่อหยิ่ง

6ตาของข้าพระองค์จะมองผู้ที่ซื่อสัตย์ในแผ่นดิน

เพื่อเขาจะอยู่กับข้าพระองค์

ผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างไร้ตำหนิ

จะมาปรนนิบัติข้าพระองค์

7คนหลอกลวงจะไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านของข้าพระองค์

คนโป้ปดมดเท็จจะไม่ได้ยืนอยู่ต่อหน้าข้าพระองค์

8ทุกๆ เช้าข้าพระองค์จะกำจัดคนชั่วทั้งปวงใน แผ่นดิน

ข้าพระองค์จะขจัดคนทำชั่วให้หมดสิ้นจากนครขององค์พระผู้เป็นเจ้า

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.