สดุดี 101 TNCV - Заб 101 CARST

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 101

(บทสดุดีของดาวิด)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงความรักมั่นคงและความยุติธรรมของพระองค์
ข้าพระองค์จะร้องบทเพลงสรรเสริญพระองค์
ข้าพระองค์จะระแวดระวังรักษาชีวิตให้ไร้ตำหนิ
เมื่อใดหนอ พระองค์จะเสด็จมาหาข้าพระองค์?

ข้าพระองค์จะดำเนินชีวิตในบ้านของข้าพระองค์
ด้วยจิตใจที่ไม่มีตำหนิ
ข้าพระองค์จะไม่เห็นดีเห็นงาม
กับสิ่งชั่วช้าเลวทรามใดๆ

ข้าพระองค์เกลียดชังการกระทำของคนปลิ้นปล้อนตลบตะแลง
และไม่ข้องเกี่ยวในกิจการเหล่านั้น
ข้าพระองค์จะหลีกห่างจากคนจิตใจดื้อด้าน
จะไม่ยอมมีส่วนร่วมใดๆ กับความชั่ว

ข้าพระองค์จะปิดปากคนที่แอบใส่ร้ายเพื่อนบ้าน
ข้าพระองค์จะไม่ทนกับคนที่วางท่ายโสและมีจิตใจเย่อหยิ่ง

ตาของข้าพระองค์จะมองผู้ที่ซื่อสัตย์ในแผ่นดิน
เพื่อเขาจะอยู่กับข้าพระองค์
ผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างไร้ตำหนิ
จะมาปรนนิบัติข้าพระองค์

คนหลอกลวงจะไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านของข้าพระองค์
คนโป้ปดมดเท็จจะไม่ได้ยืนอยู่ต่อหน้าข้าพระองค์

ทุกๆ เช้าข้าพระองค์จะกำจัดคนชั่วทั้งปวงใน แผ่นดิน
ข้าพระองค์จะขจัดคนทำชั่วให้หมดสิ้นจากนครขององค์พระผู้เป็นเจ้า

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Заб 101

Песнь 101

Молитва страдальца, когда он удручён и изливает свою жалобу перед Вечным.

Услышь мою молитву, Вечный;
    пусть дойдёт до Тебя мой плач.
Не сокрой от меня Своего лица
    в день моей скорби.
Услышь меня;
    когда взываю к Тебе, ответь скорее.

Дни мои исчезли, как дым,
    и кости мои обожжены, как в огне.
Увяло, как трава, иссохло сердце моё,
    так что я даже забываю о еде.
От громкого стенания моего
    остались от меня лишь кожа да кости.
Я как пустынная сова,
    как домовой сыч на развалинах.
Не сплю я и сижу,
    как одинокая птица на кровле.
Мои враги бранят меня весь день,
    насмехающиеся надо мной проклинают именем моим.
10 Я ем пепел вместо хлеба
    и напиток свой разбавляю слезами
11 из-за великого гнева Твоего,
    потому что Ты схватил меня и отбросил прочь.
12 Мои дни, как уходящая тень,
    и я увядаю, как трава.

13 Но Ты, Вечный, пребываешь вовек,
    и память о Тебе переходит из поколения в поколение.
14 Ты поднимешься и сжалишься над Сионом,
    потому что пора помиловать его;
    пришло время.
15 Даже его камни дороги Твоим рабам;
    они сожалеют о прахе его.
16 Народы убоятся имени Вечного,
    и все земные цари – Твоей славы,
17 потому что Вечный восстановит Сион
    и явится в Своей славе.
18 Он услышит молитву неимущих
    и не презрит их мольбы.

19 Всё это будет написано для будущих поколений,
    чтобы грядущее поколение восславило Вечного,
20 так как Он взглянул с высот Своего святилища;
    с небес Вечный посмотрел на землю,
21 чтобы услышать стенания узника
    и освободить приговорённых к смерти.
22 Итак, провозгласится имя Вечного на Сионе
    и Его слава – в Иерусалиме,
23 когда соберутся вместе народы
    и царства для служения Вечному.

24 Он истощил на пути мои силы,
    сократил мои дни.
25 Я сказал:
«О Бог мой, не забирай меня в середине моих дней –
    Ты, Кто живёт вечно!
26 В начале всего Ты положил основание земли,
    и небеса – дело Твоих рук.
27 Они погибнут, но Ты останешься навсегда;
    они износятся, как одежда,
и, словно одеяние, сменишь их на новые,
    и они изменятся.
28 Но Ты – Тот же,
    и годам Твоим нет конца.
29 Сыновья Твоих рабов будут жить,
    и их потомки утвердятся перед Тобой».

Песнь 102

Песнь Довуда.