สดุดี 100 TNCV - Mateusza 100 SZ-PL

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 100:1-5

สดุดี 100

(บทสดุดี เพื่อขอบพระคุณ)

1ชาวโลกทั้งสิ้นเอ๋ย จงโห่ร้องยินดีถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า

2จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความเปรมปรีดิ์

จงมาเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยบทเพลงชื่นบาน

3จงรู้เถิดว่าพระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้า

พระองค์นี่แหละที่ทรงสร้างเรา และเราเป็นของพระองค์100:3 หรือและไม่ใช่ตัวเราเองเป็นผู้สร้าง

เราเป็นประชากรของพระองค์ เป็นแกะในทุ่งหญ้าของพระองค์

4จงเข้าประตูของพระองค์ด้วยการขอบพระคุณ

เข้ามาในพระนิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริญ

จงขอบพระคุณพระองค์และสรรเสริญพระนามของพระองค์

5เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแสนดี และความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์

ความซื่อสัตย์ของพระองค์คงอยู่ตลอดทุกชั่วอายุ

Słowo Życia

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.