สดุดี 100 TNCV - Salmos 100 NVI-PT

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 100

(บทสดุดี เพื่อขอบพระคุณ)

1ชาวโลกทั้งสิ้นเอ๋ย จงโห่ร้องยินดีถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า
จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความเปรมปรีดิ์
จงมาเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยบทเพลงชื่นบาน
จงรู้เถิดว่าพระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้า
พระองค์นี่แหละที่ทรงสร้างเรา และเราเป็นของพระองค์[a]
เราเป็นประชากรของพระองค์ เป็นแกะในทุ่งหญ้าของพระองค์

จงเข้าประตูของพระองค์ด้วยการขอบพระคุณ
เข้ามาในพระนิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริญ
จงขอบพระคุณพระองค์และสรรเสริญพระนามของพระองค์
เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแสนดี และความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์
ความซื่อสัตย์ของพระองค์คงอยู่ตลอดทุกชั่วอายุ

Notas al pie

  1. 100:3 หรือและไม่ใช่ตัวเราเองเป็นผู้สร้าง

Nova Versão Internacional

Salmos 100

Salmo 100

Salmo. Para ação de graças.

Aclamem o Senhor
    todos os habitantes da terra!
Prestem culto ao Senhor com alegria;
entrem na sua presença
    com cânticos alegres.
Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus.
Ele nos fez e somos dele[a]:
somos o seu povo,
    e rebanho do seu pastoreio.

Entrem por suas portas com ações de graças,
    e em seus átrios, com louvor;
dêem-lhe graças e bendigam o seu nome.
Pois o Senhor é bom
    e o seu amor leal é eterno;
a sua fidelidade permanece
    por todas as gerações.

Notas al pie

  1. 100.3 Ou e não nós mesmos