สดุดี 1 TNCV - Salmos 1 NVI-PT

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 1

บรรพ 1

1ความสุขมีแก่คนเหล่านั้นที่ไม่เดินตามรอยเท้าของคนชั่ว
หรือยืนอยู่ในทางของคนบาป
หรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนชอบเยาะเย้ย
แต่พวกเขาปีติยินดีในบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้า
และใคร่ครวญบทบัญญัตินั้นทั้งกลางวันและกลางคืน
พวกเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ
ซึ่งออกผลตามฤดูกาล
และใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง
ทุกสิ่งที่พวกเขาทำก็เจริญรุ่งเรือง

ส่วนคนชั่วไม่เป็นเช่นนั้น!
เขาเป็นเหมือนแกลบ
ซึ่งลมพัดปลิวฟุ้งไป
ดังนั้นคนชั่วจะถูกตัดสินโทษเมื่อถึงวันพิพากษา
และคนบาปจะไม่อยู่ในที่ชุมนุมของผู้ชอบธรรม

เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดูแลทางของคนชอบธรรม
แต่ทางของคนชั่วจะพินาศ

Nova Versão Internacional

Salmos 1

PRIMEIRO LIVRO

Salmo 1

Como é feliz aquele
    que não segue o conselho dos ímpios,
não imita a conduta dos pecadores,
    nem se assenta na roda dos zombadores!
Ao contrário, sua satisfação
    está na lei do Senhor,
e nessa lei medita dia e noite.
É como árvore plantada
    à beira de águas correntes:
Dá fruto no tempo certo
    e suas folhas não murcham.
Tudo o que ele faz prospera!

Não é o caso dos ímpios!
São como palha que o vento leva.
Por isso os ímpios
    não resistirão no julgamento,
nem os pecadores na comunidade dos justos.

Pois o Senhor aprova o[a] caminho dos justos,
    mas o caminho dos ímpios leva à destruição!

Notas al pie

  1. 1.6 Ou cuida do; ou ainda conhece o