สดุดี 1 TNCV - Psalm 1 NIRV

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 1:1-6

บรรพ 1

สดุดี 1—41

สดุดี 1

1ความสุขมีแก่คนเหล่านั้นที่ไม่เดินตามรอยเท้าของคนชั่ว

หรือยืนอยู่ในทางของคนบาป

หรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนชอบเยาะเย้ย

2แต่พวกเขาปีติยินดีในบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้า

และใคร่ครวญบทบัญญัตินั้นทั้งกลางวันและกลางคืน

3พวกเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ

ซึ่งออกผลตามฤดูกาล

และใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง

ทุกสิ่งที่พวกเขาทำก็เจริญรุ่งเรือง

4ส่วนคนชั่วไม่เป็นเช่นนั้น!

เขาเป็นเหมือนแกลบ

ซึ่งลมพัดปลิวฟุ้งไป

5ดังนั้นคนชั่วจะถูกตัดสินโทษเมื่อถึงวันพิพากษา

และคนบาปจะไม่อยู่ในที่ชุมนุมของผู้ชอบธรรม

6เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดูแลทางของคนชอบธรรม

แต่ทางของคนชั่วจะพินาศ

New International Reader's Version

Psalm 1:1-6

Book I

Psalms 1–41

Psalm 1

1Blessed is the person who obeys the law of the Lord.

They don’t follow the advice of evil people.

They don’t make a habit of doing what sinners do.

They don’t join those who make fun of the Lord and his law.

2Instead, the law of the Lord gives them joy.

They think about his law day and night.

3That kind of person is like a tree that is planted near a stream of water.

It always bears its fruit at the right time.

Its leaves don’t dry up.

Everything godly people do turns out well.

4Sinful people are not like that at all.

They are like straw

that the wind blows away.

5When the Lord judges them, their life will come to an end.

Sinners won’t have any place among those who are godly.

6The Lord watches over the lives of godly people.

But the lives of sinful people will lead to their death.