สดุดี 1 TNCV - Заб 1 CARST

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 1

บรรพ 1

1ความสุขมีแก่คนเหล่านั้นที่ไม่เดินตามรอยเท้าของคนชั่ว
หรือยืนอยู่ในทางของคนบาป
หรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนชอบเยาะเย้ย
แต่พวกเขาปีติยินดีในบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้า
และใคร่ครวญบทบัญญัตินั้นทั้งกลางวันและกลางคืน
พวกเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ
ซึ่งออกผลตามฤดูกาล
และใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง
ทุกสิ่งที่พวกเขาทำก็เจริญรุ่งเรือง

ส่วนคนชั่วไม่เป็นเช่นนั้น!
เขาเป็นเหมือนแกลบ
ซึ่งลมพัดปลิวฟุ้งไป
ดังนั้นคนชั่วจะถูกตัดสินโทษเมื่อถึงวันพิพากษา
และคนบาปจะไม่อยู่ในที่ชุมนุมของผู้ชอบธรรม

เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดูแลทางของคนชอบธรรม
แต่ทางของคนชั่วจะพินาศ

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Заб 1

Первая книга

Песнь 1

Благословен человек,
    который не следует совету нечестивых,
не ходит путями грешников
    и не сидит в собрании насмешников,
но в Законе Вечного[a] находит радость
    и о Законе Его размышляет день и ночь.
Он как дерево, посаженное у потоков вод,
    которое приносит плод в своё время,
    и чей лист не вянет.
Что бы он ни сделал, во всём преуспеет.

Не таковы нечестивые!
    Они как мякина,
    которую гонит ветер.
Поэтому не устоят на суде нечестивые,
    и грешники – в собрании праведных.

Ведь Вечный охраняет путь праведных,
    а путь нечестивых погибнет.

Notas al pie

  1. Заб 1:2 Вечный – на языке оригинала: «Яхве». Под этим именем Всевышний открылся Мусо и народу Исроила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь.