สดุดี 1 TNCV - Psaumes 1 BDS

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 1

บรรพ 1

1ความสุขมีแก่คนเหล่านั้นที่ไม่เดินตามรอยเท้าของคนชั่ว
หรือยืนอยู่ในทางของคนบาป
หรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนชอบเยาะเย้ย
แต่พวกเขาปีติยินดีในบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้า
และใคร่ครวญบทบัญญัตินั้นทั้งกลางวันและกลางคืน
พวกเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ
ซึ่งออกผลตามฤดูกาล
และใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง
ทุกสิ่งที่พวกเขาทำก็เจริญรุ่งเรือง

ส่วนคนชั่วไม่เป็นเช่นนั้น!
เขาเป็นเหมือนแกลบ
ซึ่งลมพัดปลิวฟุ้งไป
ดังนั้นคนชั่วจะถูกตัดสินโทษเมื่อถึงวันพิพากษา
และคนบาปจะไม่อยู่ในที่ชุมนุมของผู้ชอบธรรม

เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดูแลทางของคนชอบธรรม
แต่ทางของคนชั่วจะพินาศ

La Bible du Semeur

Psaumes 1

Premier livre

La Loi de l’Eternel, source du bonheur

1Heureux l’homme |qui ne marche pas |selon les conseils |des méchants,
qui ne va pas se tenir |sur le chemin des pécheurs,
qui ne s’assied pas |en la compagnie |de ces gens qui se moquent de Dieu.
Toute sa joie il la met |dans la Loi de l’Eternel
qu’il médite jour et nuit.
Il prospère comme un arbre |implanté près d’un cours d’eau ;
il donne toujours son fruit |lorsqu’en revient la saison.
Son feuillage est toujours vert ;
tout ce qu’il fait réussit.
Tel n’est pas le cas |des méchants :
ils sont pareils à la paille[a] |éparpillée par le vent.
Aussi, lors du jugement, |ils ne subsisteront pas,
et nul pécheur ne se maintiendra |parmi la communauté des justes.
Oui car l’Eternel prend en compte |la voie suivie par les justes[b] ;
mais le sentier des méchants |les mène à la ruine.

Notas al pie

  1. 1.4 Il s’agit de la bale, c’est-à-dire l’enveloppe du grain.
  2. 1.6 C’est-à-dire : car l’Eternel tient compte de la conduite des justes pour les rétribuer en conséquence.