สดุดี 1 TNCV - Nnwom 1 ASCB

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 1:1-6

บรรพ 1

สดุดี 1—41

สดุดี 1

1ความสุขมีแก่คนเหล่านั้นที่ไม่เดินตามรอยเท้าของคนชั่ว

หรือยืนอยู่ในทางของคนบาป

หรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนชอบเยาะเย้ย

2แต่พวกเขาปีติยินดีในบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้า

และใคร่ครวญบทบัญญัตินั้นทั้งกลางวันและกลางคืน

3พวกเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ

ซึ่งออกผลตามฤดูกาล

และใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง

ทุกสิ่งที่พวกเขาทำก็เจริญรุ่งเรือง

4ส่วนคนชั่วไม่เป็นเช่นนั้น!

เขาเป็นเหมือนแกลบ

ซึ่งลมพัดปลิวฟุ้งไป

5ดังนั้นคนชั่วจะถูกตัดสินโทษเมื่อถึงวันพิพากษา

และคนบาปจะไม่อยู่ในที่ชุมนุมของผู้ชอบธรรม

6เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดูแลทางของคนชอบธรรม

แต่ทางของคนชั่วจะพินาศ

Asante Twi Contemporary Bible

Nnwom 1:1-6

NKYƐMU A ƐDI KAN

Nnwom 1–41

Dwom 1

1Nhyira ne onipa a

ɔntie amumuyɛfoɔ afotuo

na ɔnni nnebɔneyɛfoɔ nhwɛsoɔ akyi

na ɔntena fɛdifoɔ tenabea.

2Na mmom, Awurade mmara sɔ nʼani,

na ɔdwene ho awia ne anadwo.

3Ɔte sɛ dua a wɔatɛ wɔ asutene ho,

na ɛso nʼaba ne berɛ mu a

nʼahahan no nnwan.

Deɛ ɔyɛ biara yɛ yie.

4Nanso nnebɔneyɛfoɔ nte saa;

wɔte sɛ ntɛtɛ a

mframa bɔ guo.

5Enti amumuyɛfoɔ rentumi nnyina atemmuo no ano,

na nnebɔneyɛfoɔ nso rentena teneneefoɔ asafo mu.

6Ɛfiri sɛ Awurade kyerɛ ɔteneneeni kwan

nanso amumuyɛfoɔ kwan deɛ, ɛbɛyera.