มีคาห์ 6 TNCV - ミカ書 6 JCB

มีคาห์
Elegir capítulo 6

Thai New Contemporary Bible

มีคาห์ 6:1-16

องค์พระผู้เป็นเจ้า

1จงฟังพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด

“ขอเจ้ายืนขึ้น แถลงคดีความของเจ้าต่อหน้าภูเขาทั้งหลาย

และให้บรรดาเนินเขาฟังสิ่งที่เจ้าพูด

2“ภูเขาทั้งหลายจงฟังการกล่าวโทษขององค์พระผู้เป็นเจ้า

จงฟังเถิด เจ้าซึ่งเป็นฐานรากอันมั่นคงของโลก

เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีคดีความกับประชากรของพระองค์

พระองค์ทรงตั้งข้อหาอิสราเอล

3“ประชากรของเราเอ๋ย เราทำอะไรเจ้า?

เราได้ใส่ภาระอันใดให้แก่เจ้า? จงตอบเรามา

4เรานำเจ้าออกมาจากอียิปต์

และไถ่เจ้าจากแดนทาส

เราส่งโมเสสมาเพื่อนำเจ้า

พร้อมทั้งอาโรนและมิเรียม

5ประชากรของเราเอ๋ย

จงระลึกถึงกษัตริย์บาลาคแห่งโมอับที่พยายามจะทำให้เจ้าถูกสาปแช่ง

แต่บาลาอัมบุตรเบโอร์กลับอวยพรเจ้าแทน

จงระลึกถึงการเดินทางของเจ้าจากชิทธีมถึงกิลกาล

เพื่อเจ้าจะได้รู้ถึงความซื่อสัตย์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า”

6ข้าพเจ้าจะนำสิ่งใดมาต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า

และกราบลงต่อพระเจ้าผู้ประทับในสวรรค์?

ควรที่ข้าพเจ้าจะเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยเครื่องเผาบูชา

ด้วยบรรดาลูกวัวหนึ่งขวบหรือ?

7องค์พระผู้เป็นเจ้าจะพอพระทัยแกะนับพันๆ ตัว

และธารน้ำมันนับหมื่นๆ สายหรือ?

ควรที่ข้าพเจ้าจะถวายลูกหัวปีเพื่อการละเมิดของข้าพเจ้า

ถวายเลือดเนื้อเชื้อไขของข้าพเจ้าเพื่อบาปแห่งจิตวิญญาณของข้าพเจ้าหรือ?

8มนุษย์เอ๋ย พระองค์ได้ทรงสำแดงแก่ท่านแล้วว่าอะไรดี

และอะไรที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์จากท่าน?

คือจงประพฤติอย่างเที่ยงธรรม รักความเมตตากรุณา

และดำเนินอย่างถ่อมใจไปกับพระเจ้าของท่าน

ความผิดและโทษทัณฑ์ของอิสราเอล

9ฟังเถิด! องค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังตรัสเรียกเยรูซาเล็ม

เป็นการฉลาดที่จะยำเกรงพระนามพระองค์

“จงฟังเถิด เผ่าที่ชุมนุมกันในกรุงนั้น6:9 ในภาษาฮีบรูบรรทัดนี้มีความหมายไม่ชัดเจน

10พงศ์พันธุ์ที่ชั่วร้ายเอ๋ย

จะให้เราลืมทรัพย์สมบัติที่เจ้าได้มาอย่างทุจริต

และลืมเครื่องตวงคดโกง6:10 ภาษาฮีบรูว่าเอฟาห์ที่ไม่ได้มาตรฐานอันเป็นที่สาปแช่งหรือ?

11จะให้เรายอมปล่อยคนที่ใช้เครื่องชั่งไม่เที่ยงตรง

และมีตุ้มน้ำหนักขี้โกงให้ลอยนวลไปหรือ?

12คนมั่งมีในกรุงนั้นโหดเหี้ยมทารุณ

และชาวกรุงนั้นล้วนเป็นคนโกหก

และลิ้นของเขาพูดแต่คำหลอกลวง

13ฉะนั้นเราจึงตั้งต้นทำลายเจ้า

ตั้งต้นล้มล้างเจ้าเพราะบาปทั้งหลายของเจ้า

14เจ้าจะกิน แต่ไม่อิ่ม

ท้องของเจ้ายังคงว่างเปล่า6:14 ในภาษาฮีบรูคำนี้มีความหมายไม่ชัดเจน

เจ้าจะสะสม แต่ไม่มีอะไรเหลือ

เพราะเราจะมอบสิ่งที่เจ้าสะสมไว้ให้แก่คมดาบ

15เจ้าจะปลูก แต่ไม่ได้เก็บเกี่ยว

เจ้าจะคั้นน้ำมันมะกอก แต่ไม่ได้ใช้เอง

เจ้าจะย่ำองุ่น แต่ไม่ได้ดื่มเหล้าองุ่น

16เจ้าได้ถือรักษากฎเกณฑ์ของอมรี

และพิธีกรรมทั้งปวงของราชวงศ์อาหับ

แล้วเจ้าก็เอาอย่างเขา

ฉะนั้นเราจะปล่อยให้เจ้าพินาศ

ประชาชนของเจ้าจะถูกเหยียดหยาม

เจ้าจะเป็นที่เยาะเย้ยของบรรดาประชาชาติ6:16 ภาษาฮีบรูว่าเจ้าจะเป็นที่เยาะเย้ยอย่างที่ประชากรของเราควรจะได้รับ

Japanese Contemporary Bible

ミカ書 6:1-16

6

イスラエルに対する主の訴え

1さあ、主がご自分の民に話そうとしていることを

聞きなさい。

「立ち上がって、わたしに対する反対を

述べてみるがいい。

山や丘を呼び寄せて、

あなたの訴えについて証人になってもらえ。

2山々よ、主の訴えに耳を傾けよ。

主はご自分の民イスラエルに、言いたいことがある。

主は彼らを容赦なく告訴する。

3わたしの民よ、なぜ、わたしに背くのか。

わたしがどんな悪いことをしたというのだ。

なぜ我慢できなくなったのか。

はっきり答えよ。

4わたしはあなたをエジプトから連れ出し、

奴隷の鎖を断ち切った。

あなたを助けるために、

モーセ、アロン、ミリヤムを送ったのだ。

5わたしの民よ、忘れたのか。

モアブの王バラクが、ベオルの子バラムにのろわせて、

あなたを滅ぼそうとした時のことを。

わたしはバラムに、あなたをのろうどころか、

かえって祝福させたのだ。

このように幾度も、あなたに好意を示した。

シティムやギルガルで起こったことも、

そこであなたを祝福したことも、

みんな忘れてしまったのか。」

6あなたは尋ねます。

「私たちがやったことを、どうしたら償えるでしょうか。

一歳の子牛をささげて、

主の前にひれ伏したらよいのですか。」

そうではありません。

7主は、幾千の雄羊と、幾万の川となるくらいの

オリーブ油をささげたら、喜ぶでしょうか。

満足するでしょうか。

長子をいけにえとしてささげたら、

主を喜ばせることになるでしょうか。

そして、罪を赦してもらえるでしょうか。

もちろん違います。

8神は望んでいることをあなたに告げたました。

すなわち、えこひいきせず、公平で、

あわれみ深くあること、

また、謙遜にあなたの神と共に歩むことです。

イスラエルの罪と罰

9主の声はエルサレム中に響き渡ります。

賢い人は主に耳を傾けなさい。

「侵入軍がやって来る。

主がそれを送っているのだ。

10あなたの罪があまりにもひどいからだ。

人をだまして金を巻き上げることを、いつやめるのか。

悪者の家は、

汚らわしい財宝といんちきな量りでいっぱいだ。

11人を欺く偽りの重りを使う商人に、

わたしは『それでよい』などと言うだろうか。

公正である神が、どうしてそんなことを言えようか。

12金持ちは、脅しと暴力で富を得ている。

市民は、偽りを言うことに慣れているので、

その舌は真実を語れない。

13それゆえ、あなたを痛い目に会わせよう。

罪を犯した罰に、みじめな思いをさせる。

14あなたは食べても満腹せず、

いつも飢えで苦しみ、空腹感に悩まされる。

いくら金をためようとしても、何も残らない。

ほんのわずかな蓄えも、

わたしはあなたを征服する者に渡す。

15種をまいても収穫することはなく、

オリーブを絞っても自分の体に塗るほどの油も出ない。

ぶどうを踏んでも、

ぶどう酒を作るだけのぶどう液は得られない。

16あなたがたはオムリの命令しか守らず、

アハブの例にならうだけだ。

それゆえ、見せしめのためにあなたがたを滅ぼす。

あなたがたは世界中の物笑いになる。

あなたがたを見る者はみな、さんざんあざけるだろう。」