มีคาห์ 3 TNCV - ミカ書 3 JCB

มีคาห์
Elegir capítulo 3

Thai New Contemporary Bible

มีคาห์ 3:1-12

ตำหนิผู้นำและผู้เผยพระวจนะ

1แล้วข้าพเจ้ากล่าวว่า

“บรรดาผู้นำของยาโคบ จงฟังเถิด

ท่านผู้ที่ปกครองพงศ์พันธุ์อิสราเอล

ท่านควรจะรู้จักความยุติธรรมไม่ใช่หรือ?

2ท่านซึ่งชังความดีและรักความชั่ว

ผู้ถลกหนังประชากรของเรา

และฉีกเนื้อจากกระดูกของพวกเขา

3ผู้กินเนื้อพี่น้องร่วมชาติของเรา

เลาะหนังของเขาออก

และหักกระดูกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

ผู้ห้ำหั่นพวกเขาเหมือนหั่นเนื้อใส่กระทะ

เหมือนหั่นเนื้อใส่หม้อ”

4แล้วพวกเขาจะร้องทูลองค์พระผู้เป็นเจ้า

แต่พระองค์จะไม่ทรงตอบ

ครั้งนั้นพระองค์จะทรงซ่อนพระพักตร์จากพวกเขา

เพราะความชั่วที่พวกเขาได้ทำ

5องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่า

“สำหรับบรรดาผู้เผยพระวจนะ

ผู้ซึ่งนำประชากรของเราหลงเตลิดไป

หากใครเลี้ยงดูพวกเขา

พวกเขาก็จะประกาศว่า ‘จงมีสันติสุขเถิด’

ใครไม่เลี้ยงดูพวกเขา

พวกเขาก็เตรียมจะทำศึกด้วย

6ฉะนั้นค่ำคืนจะมาถึงเจ้า เจ้าจะไม่เห็นนิมิตใดๆ

ความมืดมาถึงเจ้า ไม่มีการทำนายทายทักใดๆ

ดวงอาทิตย์จะลับไปสำหรับบรรดาผู้เผยพระวจนะ

และกลางวันจะมืดไปสำหรับพวกเขา

7ผู้ทำนายจะอับอาย

และหมอดูจะขายหน้า

ทุกคนจะเอามือปิดหน้าของตน

เพราะไม่มีคำตอบจากพระเจ้า”

8แต่ส่วนข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเปี่ยมด้วยฤทธิ์อำนาจ

ด้วยพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้า

และด้วยความยุติธรรมกับกำลัง

เพื่อประกาศให้ยาโคบทราบถึงการล่วงละเมิดของเขา

และให้อิสราเอลทราบถึงบาปของตน

9บรรดาผู้นำของพงศ์พันธุ์ยาโคบ จงฟังเถิด

ท่านผู้ที่ปกครองพงศ์พันธุ์อิสราเอล

ผู้ชิงชังความยุติธรรม

และบิดเบือนความถูกต้อง

10ผู้สร้างศิโยนขึ้นจากการฆ่าคน

สร้างเยรูซาเล็มขึ้นจากความชั่วร้าย

11ผู้นำของดินแดนนี้ตัดสินความโดยเห็นแก่สินบน

ปุโรหิตสั่งสอนโดยเห็นแก่รางวัล

และผู้เผยพระวจนะพยากรณ์เพื่อเงิน

ถึงกระนั้นพวกเขาก็ยังอ้างว่าพึ่งพิงองค์พระผู้เป็นเจ้าและกล่าวว่า

องค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ท่ามกลางเราไม่ใช่หรือ?

จะไม่มีภัยพิบัติใดมาถึงเราเลย”

12ฉะนั้นเพราะพวกเจ้า

ศิโยนจะถูกไถเหมือนนา

เยรูซาเล็มจะกลายเป็นซากปรักหักพัง

ภูเขาซึ่งเป็นที่ตั้งของพระวิหารจะกลายเป็นป่ารก

Japanese Contemporary Bible

ミカ書 3:1-12

3

指導者と預言者への叱責

1イスラエルの指導者たちよ、聞け。

あなたがたは善悪の区別を知るべきだ。

2それなのに、善を憎み、悪を愛している。

わたしの民の皮をはぎ、骨までしゃぶっている。

3民を食い尽くし、こき使い、その骨を砕いて、

まるでなべに入れる肉のように切り刻んでいる。

4それでいて、困ったことになると、

主に助けてくれと願う。

願いを聞いてもらえると本気で思っているのか。

顔をそむけられるだろう。

5偽預言者たち、神の民を迷わせる者たちよ。

あなたがたは、食べ物をくれる者には

「平安があるように」と言い、

何もしてくれない者は脅すのだ。

そんなあなたがたに、神はこう告げている。

6「夜があなたがたを取り囲み、

あなたがたの幻を断ち切る。

闇があなたがたを覆い、神から何のことばもない。

太陽は沈み、あなたがたの日は終わる。

7そのようになってついに、恥じ入って顔を隠し、

自分たちの語ったことが

神から出たものでなかったことを認める。」

8私は力に満たされ、主の御霊に満たされて、

神が罪を犯したイスラエルを罰すると、

恐れず告げよう。

9イスラエルの指導者たち、私の言うことを聞け。

あなたがたは正義を憎み、不正を愛している。

10エルサレムに、

殺人とあらゆる罪をはびこらせている。

11指導者はわいろを取り、

祭司と預言者は、金をもらわなければ

教えることも預言することもしない。

それでいて、主にこびへつらって、

「すべて大丈夫。主は私たちとともにおられる。

どんな災いもくるはずがない」と言う。

12そんなあなたがたのせいで、

エルサレムは畑のように耕され、廃墟となる。

神殿が立っている山の頂も藪で覆われる。