มีคาห์ 2 – TNCV & NIRV

Thai New Contemporary Bible

มีคาห์ 2:1-13

แผนการของมนุษย์และแผนงานของพระเจ้า

1วิบัติแก่บรรดาผู้ที่วางแผนชั่วร้าย

บรรดาผู้ที่คิดอุบายชั่วร้ายขณะนอนอยู่บนเตียง!

ครั้นรุ่งเช้าก็ดำเนินการตามแผนนั้น

เพราะอยู่ในอำนาจที่เขาจะทำได้

2เขาโลภอยากได้ที่ดินก็ยึดเอา

อยากได้บ้านก็ริบไป

เขาโกงบ้าน

โกงมรดกของเพื่อนมนุษย์

3ฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“เรากำลังวางแผนนำภัยพิบัติมาให้แก่คนพวกนี้

ซึ่งพวกเจ้าไม่มีทางเอาตัวรอดไปได้เลย

พวกเจ้าจะไม่เดินอย่างหยิ่งทะนงอีกต่อไป

เพราะมันจะเป็นวาระแห่งความพินาศ

4ในวันนั้นผู้คนจะเยาะเย้ยพวกเจ้า

เขาจะถากถางพวกเจ้าด้วยเพลงโศกบทนี้ว่า

‘เราย่อยยับป่นปี้

ข้าวของในกรรมสิทธิ์ของพี่น้องร่วมชาติถูกยึดไปแบ่งกัน

พระองค์ทรงริบไปจากเราแล้ว!

พระองค์ทรงมอบที่ดินของเราให้แก่บรรดาคนทรยศ’ ”

5ฉะนั้นพวกเจ้าจะไม่มีใครสักคนในชุมชนขององค์พระผู้เป็นเจ้า

มาจับสลากแบ่งดินแดน

ผู้เผยพระวจนะเท็จ

6บรรดาผู้เผยพระวจนะของเขากล่าวว่า

“อย่าเผยพระวจนะ

อย่าพยากรณ์เรื่องเหล่านี้

ความอัปยศอดสูจะมาไม่ถึงเรา”

7พงศ์พันธุ์ยาโคบเอ๋ย ควรหรือที่จะพูดกันว่า

“พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้ากริ้วหรือ?

พระองค์ทรงกระทำสิ่งเหล่านี้หรือ?”

“ถ้อยคำของเราไม่ได้เป็นผลดี

แก่บรรดาผู้ประพฤติอย่างชอบธรรมหรือ?

8เมื่อไม่นานมานี้ประชากรของเราได้ลุกขึ้น

เหมือนเป็นศัตรู

พวกเจ้าริบเอาเสื้อคลุมอย่างดี

จากผู้ที่ผ่านไปโดยไม่ระมัดระวัง

เหมือนคนที่เพิ่งกลับมาจากการรบ

9พวกเจ้าขับไล่ผู้หญิงในหมู่ประชากรให้ออกไป

จากบ้านอันผาสุกของเขา

พวกเจ้าริบพรของเราไป

จากลูกหลานของเขาตลอดกาล

10ลุกขึ้น ไปให้พ้น!

เพราะนี่ไม่ใช่ที่พักของพวกเจ้า

เนื่องจากมันเป็นมลทิน

มันพังทลายเกินกว่าจะแก้ไข

11หากคนโกหกและคนหลอกลวงมาพูดว่า

‘ข้าพเจ้าจะพยากรณ์ว่าท่านจะมีเหล้าองุ่นและเบียร์เหลือเฟือ’

เขาก็จะเป็นผู้พยากรณ์ที่ชนชาตินี้ต้องการ!

ทรงสัญญาจะช่วยกอบกู้

12“ยาโคบเอ๋ย เราจะรวบรวมเจ้าทั้งหมดอย่างแน่นอน

เราจะรวบรวมชนหยิบมือที่เหลือของอิสราเอลกลับคืนมาอย่างแน่นอน

เราจะพาพวกเขามาเหมือนแกะในคอก

เหมือนฝูงสัตว์ในทุ่งหญ้า

ที่นั่นจะคลาคล่ำด้วยผู้คน

13ผู้เบิกทางจะขึ้นหน้านำเขาไป

พวกเขาจะผ่านออกไปทางประตู

กษัตริย์ของเขาจะเสด็จขึ้นหน้าพวกเขา

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำหน้าพวกเขาไป”

New International Reader’s Version

Micah 2:1-13

People’s Plans and God’s Plans

1How terrible it will be for those

who plan to harm others!

How terrible for those who make evil plans

before they even get out of bed!

As soon as daylight comes,

they carry out their plans.

That’s because they have the power to do it.

2If they want fields or houses,

they take them.

They cheat people out of their homes.

They rob them of their property.

3So the Lord says to them,

“I am planning to send trouble on you.

You will not be able to save yourselves from it.

You will not live so proudly anymore.

It will be a time of trouble.

4At that time people will make fun of you.

They will tease you by singing a song of sadness.

They will pretend to be you and say,

‘We are totally destroyed.

Our enemies have divided up our land.

The Lord has taken it away from us!

He has given our fields to those

who turned against us.’ ”

5So you won’t even have anyone left

in the Lord’s community

who can divide up the land for you.

Some Prophets Aren’t Really Prophets at All

6“Don’t prophesy,” the people’s prophets say.

“Don’t prophesy about bad things.

Nothing shameful is going to happen to us.”

7People of Jacob, should anyone say,

“The Lord is patient,

so he wouldn’t do things like that”?

The Lord replies, “What I promise brings good things

to those who lead honest lives.

8But lately my people have attacked one another

as if they were enemies.

You strip off the rich robes

from those who happen to pass by.

They thought they were as safe as men

returning from a battle they had won.

9You drive the women among my people

out of their pleasant homes.

You take away my blessing

from their children forever.

10Get up! Leave this land!

It is no longer your resting place.

You have made it ‘unclean.’

You have completely destroyed it.

11Suppose a prophet goes around telling lies.

And he prophesies that you will have

plenty of wine and beer.

Then that kind of prophet would be

just right for this nation!

The Lord Promises to Save His People

12“People of Jacob, I will gather all of you.

I will bring together

you who are still left alive in Israel.

I will gather you together like sheep in a pen.

You will be like a flock in its grasslands.

Your country will be filled with people.

13I will open the way for you to return.

I will march in front of you.

You will break through the city gates and go free.

I am your King. I will pass through the gates

in front of you.

I, the Lord, will lead the way.”