มีคาห์ 1 TNCV - Мих 1 CARST

มีคาห์
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

มีคาห์ 1

1พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งมีมาถึงมีคาห์แห่งโมเรเชทในรัชกาลกษัตริย์โยธาม อาหัส และเฮเซคียาห์แห่งยูดาห์ ต่อไปนี้คือนิมิตที่มีคาห์เห็นเกี่ยวกับสะมาเรียและเยรูซาเล็ม

ประชาชาติทั้งสิ้นเอ๋ยจงฟังเถิด
โลกและทุกคนที่อยู่ในโลกจงฟัง
พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตจะเป็นพยานกล่าวโทษท่าน
องค์พระผู้เป็นเจ้าจากพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

คำพิพากษาสะมาเรียและเยรูซาเล็ม

ดูเถิด! องค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังเสด็จจากที่ประทับ
พระองค์เสด็จลงมาและทรงดำเนินอยู่บนเบื้องสูงของโลก
ภูเขาหลอมละลายใต้พระองค์
และหุบเขาต่างๆ แยกออก
เหมือนขี้ผึ้งถูกลนไฟ
และเหมือนน้ำถาโถมลงมาตามลาดเขา
ทั้งหมดนี้เนื่องมาจากการล่วงละเมิดของยาโคบ
เนื่องด้วยบาปทั้งหลายของพงศ์พันธุ์อิสราเอล
ยาโคบล่วงละเมิดอะไร?
ไม่ใช่สะมาเรียหรอกหรือ?
สถานบูชาบนที่สูงของยูดาห์นั้นคืออะไร?
ไม่ใช่เยรูซาเล็มหรอกหรือ?

“ฉะนั้นเราจะทำให้สะมาเรียกลายเป็นซากปรักหักพัง
เป็นที่ทำสวนองุ่น
เราจะเทหินที่ใช้สร้างเมืองนั้นลงในหุบเขา
และจะเผยฐานรากของเมืองนั้นออกมา
รูปเคารพทั้งปวงของสะมาเรียจะถูกทุบแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
เครื่องถวายทั้งปวงในวิหารของเมืองนั้นจะถูกไฟเผา
เราจะทำลายเทวรูปทั้งหมดของเมืองนั้น
เนื่องจากสะมาเรียรวบรวมเครื่องถวายมาจากค่าจ้างของโสเภณี
มันจะถูกใช้เป็นค่าจ้างโสเภณีอีก”

คร่ำครวญไว้อาลัย

ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจะร้องไห้คร่ำครวญ
จะเดินไปมาโดยเปลือยกายและเท้าเปล่า
ข้าพเจ้าจะร้องโหยหวนเหมือนหมาใน
และครวญครางเหมือนนกเค้าแมว
เพราะบาดแผลของสะมาเรียเยียวยาไม่ได้
และลามมาถึงยูดาห์แล้ว
มาถึงประตูเมืองของพี่น้องร่วมชาติของข้าพเจ้า
มาถึงเยรูซาเล็มเลยทีเดียว
10 อย่าบอกเรื่องนี้ในเมืองกัท[a]
อย่าร้องไห้เลย[b]
อย่าบอกในเบธโอฟราห์[c]
จงเกลือกตัวในฝุ่น
11 ท่านผู้อาศัยในชาฟีร์[d]เอ๋ย
จงผ่านไปอย่างตัวเปล่าเล่าเปลือยและอับอายขายหน้า
บรรดาผู้อาศัยในศาอานัน[e]
จะไม่ออกมา
เบธเอเซลกำลังทุกข์โศก
การปกป้องคุ้มครองถูกยกไปจากท่านแล้ว
12 บรรดาผู้อาศัยในมาโรท[f]ดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวด
รอคอยการบรรเทาทุกข์
เพราะภัยพิบัติจากองค์พระผู้เป็นเจ้า
มาถึงประตูเยรูซาเล็มแล้ว
13 ท่านผู้อาศัยในลาคีช[g]
จงเทียมฝูงม้าเข้ากับรถม้าศึก
ท่านเป็นคนแรกที่นำธิดาแห่งศิโยน[h]
ให้ทำบาป
เพราะได้พบการล่วงละเมิดของอิสราเอล
ในท่าน
14 ฉะนั้นท่านจะให้ของขวัญอำลา
แก่โมเรเชทกัท
เมืองอัคซิบ[i]จะถูกจับได้ว่าหลอกลวง
บรรดากษัตริย์อิสราเอล
15 เราจะนำผู้พิชิตมาเหนือเจ้า
ผู้ซึ่งอาศัยในมาเรชาห์[j]
บรรดาผู้นำผู้ทรงเกียรติของอิสราเอล
จะหนีไปหลบที่อดุลลัม[k]
16 จงโกนผมไว้ทุกข์
ให้ลูกๆ ที่เจ้าชื่นใจ
จงโกนหัวให้ล้านเหมือนนกแร้ง
เพราะลูกๆ ของเจ้าจะถูกพรากไปเป็นเชลย

Notas al pie

 1. 1:10 คำว่ากัทมีเสียงคล้ายคำภาษาฮีบรูที่มีความหมายว่าบอก
 2. 1:10 ฉบับ LXX. อาจแปลว่าอย่าร้องไห้ในอัคโคคำว่าอัคโคมีเสียงคล้ายคำภาษาฮีบรูที่มีความหมายว่าร้องไห้
 3. 1:10 แปลว่า บ้านฝุ่น
 4. 1:11 แปลว่า น่าพอใจ
 5. 1:11 คำว่าศาอานันเสียงคล้ายคำภาษาฮีบรูที่มีความหมายว่าออกมา
 6. 1:12 คำว่ามาโรทเสียงคล้ายคำภาษาฮีบรูที่มีความหมายว่าขมขื่น
 7. 1:13 คำว่าลาคีชเสียงคล้ายคำภาษาฮีบรูที่มีความหมายว่าฝูงม้า
 8. 1:13 คือ ชาวเยรูซาเล็ม
 9. 1:14 แปลว่า ล่อลวง
 10. 1:15 คำว่ามาเรชาห์มีเสียงคล้ายคำภาษาฮีบรูที่มีความหมายว่าผู้พิชิต
 11. 1:15 ภาษาฮีบรูว่า ผู้เป็นสง่าราศีของอิสราเอล / จะมายังอดุลลัม

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Мих 1

Пролог

1Слово Вечного[a], которое было к Михею из Морешета в дни правления Иотама, Ахаза и Езекии, царей Иудеи,[b] – видение, которое было ему о Сомарии и Иерусалиме.

Слушайте, все народы,
    внимай, земля, и всё, что на ней!
Пусть Владыка Вечный будет свидетелем против вас,
    Владыка – из святого храма Своего.

Суд над Сомарией и Иерусалимом

Смотрите, Вечный выходит из Своего жилища;
    Он нисходит и ступает по высотам земли.
Плавятся горы под Ним,
    как воск от огня,
раскалываются долины,
    как вода, что льётся со склона.
Всё это – за отступничество Якуба,
    за грехи Исроила.
Кто ввёл Якуба в грех?
    Разве не сама столица Сомария?
Кто склонил Иудею к идолопоклонству?
    Разве не сама столица Иерусалим?

– За это Я сделаю Сомарию грудой развалин,
    среди которых разобьют виноградники.
Я низвергну её камни в долину
    и обнажу её основания.
Все её истуканы будут расколоты,
    сожжены все храмовые дары;
    Я уничтожу всех её идолов.
В уплату за блуд получала она эти дары,
    и платой блудницам опять они станут.

Плач и горе

Об этом я буду плакать и горевать,
    буду скитаться босым и нагим.
Как шакал, буду выть,
    и причитать – как сова,
потому что рана Сомарии неисцелима;
    она дошла до Иудеи,
до ворот моего народа –
    до самого Иерусалима.
10 Не объявляйте об этом нашим врагам в Гате[c],
    не плачьте вовсе[d].
В Бет-Офре[e]
    в знак скорби валяйтесь в пыли.
11 Вы уйдёте в изгнание, горожане Шафира[f],
    нагими и опозоренными.
Не смогут выйти из города
    жители Цаанана[g].
Плачет Бет-Ецель[h]
    не дождётесь от него помощи.
12 Ждут тревожно добрых вестей
    горожане Марота[i],
ведь Вечный ниспослал бедствия
    к воротам Иерусалима.
13 Запрягайте скакунов в колесницы,
    обитатели Лахиша[j].
Вы были началом греха
    для дочери Сиона[k],
потому что с вас начались
    преступления Исроила.
14 Теперь пошлите прощальные подарки
    Морешет-Гату.
Жители Ахзива[l] окажутся обманом
    для царей Исроила.
15 Я опять приведу владельца к вам,
    обитатели Мареши[m].
Вожди[n] Исроила будут прятаться
    в пещерах Адуллама.
16 Обрейте головы в знак печали
    о ваших милых сыновьях;
станьте лысыми, подобно грифу,
    потому что в плен уводят их от вас.

Notas al pie

 1. Мих 1:1 Вечный – на языке оригинала: «Яхве». Под этим именем Всевышний открылся Мусо и народу Исроила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь.
 2. Мих 1:1 Иотам, Ахаз и Езекия правили Иудеей в период с 752 по 686 гг. до н. э. Об их правлении см. 4 Цар. 15:32–20:21; 2 Лет. 27–32.
 3. Мих 1:10 В стихах с 10 по 15 пророк прибегает к тонкой игре слов. Гат – на языке оригинала созвучно с глаголом «объявлять».
 4. Мих 1:10 Или: «Не плачьте в Акко». На языке оригинала слова «в Акко» и «плакать» созвучны.
 5. Мих 1:10 Бет-Офра – переводится как «дом пыли».
 6. Мих 1:11 Шафир – переводится как «приятный».
 7. Мих 1:11 Цаанан – на языке оригинала созвучно с глаголом «выйти».
 8. Мих 1:11 Бет-Ецель – переводится как «ближайший дом».
 9. Мих 1:12 Марот – переводится как «горечь».
 10. Мих 1:13 Лахиш – можно перевести как «упряжка (лошадей)».
 11. Мих 1:13 Дочь Сиона – олицетворение Иерусалима; также в 4:8, 10 и 13.
 12. Мих 1:14 Ахзив – переводится как «обман».
 13. Мих 1:15 Мареша – на языке оригинала созвучно со словом «владелец».
 14. Мих 1:15 Букв.: «Слава».