มีคาห์ 1 TNCV - Michée 1 BDS

มีคาห์
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

มีคาห์ 1

1พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งมีมาถึงมีคาห์แห่งโมเรเชทในรัชกาลกษัตริย์โยธาม อาหัส และเฮเซคียาห์แห่งยูดาห์ ต่อไปนี้คือนิมิตที่มีคาห์เห็นเกี่ยวกับสะมาเรียและเยรูซาเล็ม

ประชาชาติทั้งสิ้นเอ๋ยจงฟังเถิด
โลกและทุกคนที่อยู่ในโลกจงฟัง
พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตจะเป็นพยานกล่าวโทษท่าน
องค์พระผู้เป็นเจ้าจากพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

คำพิพากษาสะมาเรียและเยรูซาเล็ม

ดูเถิด! องค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังเสด็จจากที่ประทับ
พระองค์เสด็จลงมาและทรงดำเนินอยู่บนเบื้องสูงของโลก
ภูเขาหลอมละลายใต้พระองค์
และหุบเขาต่างๆ แยกออก
เหมือนขี้ผึ้งถูกลนไฟ
และเหมือนน้ำถาโถมลงมาตามลาดเขา
ทั้งหมดนี้เนื่องมาจากการล่วงละเมิดของยาโคบ
เนื่องด้วยบาปทั้งหลายของพงศ์พันธุ์อิสราเอล
ยาโคบล่วงละเมิดอะไร?
ไม่ใช่สะมาเรียหรอกหรือ?
สถานบูชาบนที่สูงของยูดาห์นั้นคืออะไร?
ไม่ใช่เยรูซาเล็มหรอกหรือ?

“ฉะนั้นเราจะทำให้สะมาเรียกลายเป็นซากปรักหักพัง
เป็นที่ทำสวนองุ่น
เราจะเทหินที่ใช้สร้างเมืองนั้นลงในหุบเขา
และจะเผยฐานรากของเมืองนั้นออกมา
รูปเคารพทั้งปวงของสะมาเรียจะถูกทุบแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
เครื่องถวายทั้งปวงในวิหารของเมืองนั้นจะถูกไฟเผา
เราจะทำลายเทวรูปทั้งหมดของเมืองนั้น
เนื่องจากสะมาเรียรวบรวมเครื่องถวายมาจากค่าจ้างของโสเภณี
มันจะถูกใช้เป็นค่าจ้างโสเภณีอีก”

คร่ำครวญไว้อาลัย

ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจะร้องไห้คร่ำครวญ
จะเดินไปมาโดยเปลือยกายและเท้าเปล่า
ข้าพเจ้าจะร้องโหยหวนเหมือนหมาใน
และครวญครางเหมือนนกเค้าแมว
เพราะบาดแผลของสะมาเรียเยียวยาไม่ได้
และลามมาถึงยูดาห์แล้ว
มาถึงประตูเมืองของพี่น้องร่วมชาติของข้าพเจ้า
มาถึงเยรูซาเล็มเลยทีเดียว
10 อย่าบอกเรื่องนี้ในเมืองกัท[a]
อย่าร้องไห้เลย[b]
อย่าบอกในเบธโอฟราห์[c]
จงเกลือกตัวในฝุ่น
11 ท่านผู้อาศัยในชาฟีร์[d]เอ๋ย
จงผ่านไปอย่างตัวเปล่าเล่าเปลือยและอับอายขายหน้า
บรรดาผู้อาศัยในศาอานัน[e]
จะไม่ออกมา
เบธเอเซลกำลังทุกข์โศก
การปกป้องคุ้มครองถูกยกไปจากท่านแล้ว
12 บรรดาผู้อาศัยในมาโรท[f]ดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวด
รอคอยการบรรเทาทุกข์
เพราะภัยพิบัติจากองค์พระผู้เป็นเจ้า
มาถึงประตูเยรูซาเล็มแล้ว
13 ท่านผู้อาศัยในลาคีช[g]
จงเทียมฝูงม้าเข้ากับรถม้าศึก
ท่านเป็นคนแรกที่นำธิดาแห่งศิโยน[h]
ให้ทำบาป
เพราะได้พบการล่วงละเมิดของอิสราเอล
ในท่าน
14 ฉะนั้นท่านจะให้ของขวัญอำลา
แก่โมเรเชทกัท
เมืองอัคซิบ[i]จะถูกจับได้ว่าหลอกลวง
บรรดากษัตริย์อิสราเอล
15 เราจะนำผู้พิชิตมาเหนือเจ้า
ผู้ซึ่งอาศัยในมาเรชาห์[j]
บรรดาผู้นำผู้ทรงเกียรติของอิสราเอล
จะหนีไปหลบที่อดุลลัม[k]
16 จงโกนผมไว้ทุกข์
ให้ลูกๆ ที่เจ้าชื่นใจ
จงโกนหัวให้ล้านเหมือนนกแร้ง
เพราะลูกๆ ของเจ้าจะถูกพรากไปเป็นเชลย

Notas al pie

 1. 1:10 คำว่ากัทมีเสียงคล้ายคำภาษาฮีบรูที่มีความหมายว่าบอก
 2. 1:10 ฉบับ LXX. อาจแปลว่าอย่าร้องไห้ในอัคโคคำว่าอัคโคมีเสียงคล้ายคำภาษาฮีบรูที่มีความหมายว่าร้องไห้
 3. 1:10 แปลว่า บ้านฝุ่น
 4. 1:11 แปลว่า น่าพอใจ
 5. 1:11 คำว่าศาอานันเสียงคล้ายคำภาษาฮีบรูที่มีความหมายว่าออกมา
 6. 1:12 คำว่ามาโรทเสียงคล้ายคำภาษาฮีบรูที่มีความหมายว่าขมขื่น
 7. 1:13 คำว่าลาคีชเสียงคล้ายคำภาษาฮีบรูที่มีความหมายว่าฝูงม้า
 8. 1:13 คือ ชาวเยรูซาเล็ม
 9. 1:14 แปลว่า ล่อลวง
 10. 1:15 คำว่ามาเรชาห์มีเสียงคล้ายคำภาษาฮีบรูที่มีความหมายว่าผู้พิชิต
 11. 1:15 ภาษาฮีบรูว่า ผู้เป็นสง่าราศีของอิสราเอล / จะมายังอดุลลัม

La Bible du Semeur

Michée 1

1Voici les paroles que l’Eternel a adressées à Michée de Morésheth[a] sous les règnes de Yotam, Ahaz et Ezéchias, rois de Juda[b]. Cette révélation reçue par Michée concerne les villes de Samarie et de Jérusalem[c].

Le jugement sur Israël

Ecoutez vous tous, peuples !
Prête attention, ô terre, |et vous tous qui vivez sur elle :
le Seigneur, l’Eternel |sera témoin à charge contre vous ;
oui, le Seigneur, |depuis son sanctuaire.

L’annonce du jugement

Voici que l’Eternel |sort de sa résidence.
Il descend et il marche |sur les lieux élevés |que présente la terre.
Sous ses pas les montagnes fondent,
et le fond des vallées se fend
comme la cire au feu,
comme de l’eau versée |coulant sur une pente.
Et pourquoi tout cela ? |A cause de la transgression |des enfants de Jacob[d],
à cause des péchés |du peuple d’Israël.
Qui incita Jacob |à cette transgression ?
N’est-ce pas Samarie ?
Et qui donc a promu |ces hauts lieux en Juda ?
N’est-ce pas toi, |Jérusalem ?
Aussi vais-je réduire Samarie |à un monceau de pierres |dans la campagne,
et l’on y plantera des vignes ;
je précipiterai ses pierres |au fond de la vallée
et je la raserai |jusqu’à ses fondations.
Les statues de ses dieux |seront toutes brisées,
et tous ses gains impurs |seront livrés au feu.
Oui, toutes ses idoles, |je les mettrai en pièces :
elles ont été faites |grâce au salaire |de ses prostitutions.
Aussi serviront-elles |comme salaire |d’autres prostitutions[e].

Complainte sur les villes de Juda

Voilà pourquoi |je vais mener le deuil, |je vais me lamenter,
je vais marcher pieds nus, |sans vêtements.
Je pousserai des cris, |comme ceux du chacal,
et des gémissements |comme font les autruches.
La plaie de Samarie |est incurable
et elle atteint même Juda.
La voilà qui s’avance |jusqu’à la porte de mon peuple :
jusqu’à Jérusalem.
10 Ne le proclamez pas |dans la ville de Gath[f],
ne pleurez pas[g].
Gens de Beth-Leaphra[h], |couvrez-vous de poussière !
11 Habitants de Shaphir[i],
allez nus et honteux !
Le peuple de Tsaanân[j] |ne sortira plus de sa ville,
et celui de Beth-Haëtsel[k] |ne sait plus que se lamenter |et son soutien vous est ôté.
12 Le peuple de Maroth[l] |est bien malade[m].
Oui, le malheur |est envoyé par l’Eternel,
jusque devant tes portes, |Jérusalem !
13 Habitants de Lakish[n],
attelez les coursiers aux chars,
car vous êtes à l’origine |du péché de la communauté de Sion ;
c’est bien chez vous |que les transgressions d’Israël |ont été imitées.
14 Voilà pourquoi |vous devez donner à Morésheth-Gath[o] |sa lettre de divorce[p],
et les maisons d’Akzib[q] |seront source de tromperie
pour les rois d’Israël.
15 Contre vous, habitants de Marésha,
je vais faire venir |un nouveau conquérant,
et le glorieux roi d’Israël |devra se réfugier |à Adoullam[r].
16 Rasez-vous donc, |et tondez-vous la tête, |habitants de Jérusalem,
en signe de douleur |à cause de vos fils |qui font tous vos délices !
Oui, rasez-vous la tête, |rendez-vous chauves, |pareils à des vautours,
parce qu’ils vont être emmenés |loin de vous en exil.

Notas al pie

 1. 1.1 Localité située à 35 kilomètres au sud-ouest de Jérusalem, à l’est de Gath.
 2. 1.1 Sur Yotam (740 à 732 av. J.-C.) voir 2 R 15.32-38 ; 2 Ch 27.1-9. Sur Ahaz (735 à 715 av. J.-C.) voir 2 R 16.1-20 ; 2 Ch 28.1-27. Sur Ezéchias (715 à 686 ou 698 av. J.-C.) voir 2 R 18 à 20 ; 2 Ch 29 à 32. Ces datations tiennent compte des co-régences.
 3. 1.1 Samarie et Jérusalem représentent les royaumes dont elles sont la capitale : la première Israël, le royaume du Nord, et la seconde, Juda. Samarie sera conquise par les Assyriens en 722-721 av. J.-C.
 4. 1.5 C’est-à-dire les deux royaumes israélites, celui du Nord et celui de Juda.
 5. 1.7 Les richesses amassées par Samarie au moyen de l’idolâtrie et de la prostitution sacrée seront emportées par les Assyriens : ils les placeront dans leurs temples pour servir au culte de leurs idoles ou encore, leurs soldats s’en serviront pour payer de simples prostituées.
 6. 1.10 Michée joue sur le sens des noms des villes qu’il énumère pour les avertir des malheurs qui les attendent lorsque les Assyriens viendront envahir leur pays. Gath : en Philistie. Le nom de la ville fait assonance en hébreu avec le verbe proclamer.
 7. 1.10 Traduction incertaine. L’ancienne version grecque suggère : ne pleurez pas à Acre, ville située à 14 kilomètres au nord-est de Haïfa, dont le nom fait assonance avec le verbe pleurer. Cependant, toutes les autres villes des versets qui suivent (v. 10-15) sont situées en Juda.
 8. 1.10 Site inconnu. Le nom Leaphra fait assonance avec le mot poussière.
 9. 1.11 Localité située peut-être à 12 kilomètres à l’ouest d’Hébron dont le nom serait conservé dans l’actuel Wadi es-Suffar. Son nom ressemble en hébreu à un terme signifiant : être beau.
 10. 1.11 Site inconnu. Le nom de la ville de Tsaanân fait assonance avec le verbe sortir.
 11. 1.11 Peut-être l’actuelle Dèr el-Asal, à 17 kilomètres au sud-ouest d’Hébron. Le nom Haëtsel ressemble à un verbe hébreu qui signifie : retirer.
 12. 1.12 Site inconnu. Le nom de la ville de Maroth ressemble en hébreu à un terme signifiant : amertume.
 13. 1.12 est bien malade : hébreu obscur. Autre traduction : espérait le bonheur.
 14. 1.13 Une grande ville de Juda, à 45 kilomètres au sud-ouest de Jérusalem. Son nom fait assonance en hébreu avec le mot char.
 15. 1.14 Voir 1.1 et note. Le nom de la ville ressemble en hébreu au terme désignant la fiancée.
 16. 1.14 Autre traduction : voilà pourquoi vous devrez donner pour Morésheth-Gath une dot.
 17. 1.14 A 20 kilomètres au nord-ouest d’Hébron (Jos 15.44). Le nom de la ville fait assonance avec le terme rendu par cause de déception.
 18. 1.15 Marésha et Adoullam : deux villes proches d’Akzib. Le nom de la ville de Marésha fait assonance avec le mot conquérant. Adoullam : allusion à l’épisode rapporté en 1 S 22.1.