มีคาห์ 1 TNCV - Micah 1 AMP

มีคาห์
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

มีคาห์ 1

1พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งมีมาถึงมีคาห์แห่งโมเรเชทในรัชกาลกษัตริย์โยธาม อาหัส และเฮเซคียาห์แห่งยูดาห์ ต่อไปนี้คือนิมิตที่มีคาห์เห็นเกี่ยวกับสะมาเรียและเยรูซาเล็ม

ประชาชาติทั้งสิ้นเอ๋ยจงฟังเถิด
โลกและทุกคนที่อยู่ในโลกจงฟัง
พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตจะเป็นพยานกล่าวโทษท่าน
องค์พระผู้เป็นเจ้าจากพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

คำพิพากษาสะมาเรียและเยรูซาเล็ม

ดูเถิด! องค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังเสด็จจากที่ประทับ
พระองค์เสด็จลงมาและทรงดำเนินอยู่บนเบื้องสูงของโลก
ภูเขาหลอมละลายใต้พระองค์
และหุบเขาต่างๆ แยกออก
เหมือนขี้ผึ้งถูกลนไฟ
และเหมือนน้ำถาโถมลงมาตามลาดเขา
ทั้งหมดนี้เนื่องมาจากการล่วงละเมิดของยาโคบ
เนื่องด้วยบาปทั้งหลายของพงศ์พันธุ์อิสราเอล
ยาโคบล่วงละเมิดอะไร?
ไม่ใช่สะมาเรียหรอกหรือ?
สถานบูชาบนที่สูงของยูดาห์นั้นคืออะไร?
ไม่ใช่เยรูซาเล็มหรอกหรือ?

“ฉะนั้นเราจะทำให้สะมาเรียกลายเป็นซากปรักหักพัง
เป็นที่ทำสวนองุ่น
เราจะเทหินที่ใช้สร้างเมืองนั้นลงในหุบเขา
และจะเผยฐานรากของเมืองนั้นออกมา
รูปเคารพทั้งปวงของสะมาเรียจะถูกทุบแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
เครื่องถวายทั้งปวงในวิหารของเมืองนั้นจะถูกไฟเผา
เราจะทำลายเทวรูปทั้งหมดของเมืองนั้น
เนื่องจากสะมาเรียรวบรวมเครื่องถวายมาจากค่าจ้างของโสเภณี
มันจะถูกใช้เป็นค่าจ้างโสเภณีอีก”

คร่ำครวญไว้อาลัย

ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจะร้องไห้คร่ำครวญ
จะเดินไปมาโดยเปลือยกายและเท้าเปล่า
ข้าพเจ้าจะร้องโหยหวนเหมือนหมาใน
และครวญครางเหมือนนกเค้าแมว
เพราะบาดแผลของสะมาเรียเยียวยาไม่ได้
และลามมาถึงยูดาห์แล้ว
มาถึงประตูเมืองของพี่น้องร่วมชาติของข้าพเจ้า
มาถึงเยรูซาเล็มเลยทีเดียว
10 อย่าบอกเรื่องนี้ในเมืองกัท[a]
อย่าร้องไห้เลย[b]
อย่าบอกในเบธโอฟราห์[c]
จงเกลือกตัวในฝุ่น
11 ท่านผู้อาศัยในชาฟีร์[d]เอ๋ย
จงผ่านไปอย่างตัวเปล่าเล่าเปลือยและอับอายขายหน้า
บรรดาผู้อาศัยในศาอานัน[e]
จะไม่ออกมา
เบธเอเซลกำลังทุกข์โศก
การปกป้องคุ้มครองถูกยกไปจากท่านแล้ว
12 บรรดาผู้อาศัยในมาโรท[f]ดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวด
รอคอยการบรรเทาทุกข์
เพราะภัยพิบัติจากองค์พระผู้เป็นเจ้า
มาถึงประตูเยรูซาเล็มแล้ว
13 ท่านผู้อาศัยในลาคีช[g]
จงเทียมฝูงม้าเข้ากับรถม้าศึก
ท่านเป็นคนแรกที่นำธิดาแห่งศิโยน[h]
ให้ทำบาป
เพราะได้พบการล่วงละเมิดของอิสราเอล
ในท่าน
14 ฉะนั้นท่านจะให้ของขวัญอำลา
แก่โมเรเชทกัท
เมืองอัคซิบ[i]จะถูกจับได้ว่าหลอกลวง
บรรดากษัตริย์อิสราเอล
15 เราจะนำผู้พิชิตมาเหนือเจ้า
ผู้ซึ่งอาศัยในมาเรชาห์[j]
บรรดาผู้นำผู้ทรงเกียรติของอิสราเอล
จะหนีไปหลบที่อดุลลัม[k]
16 จงโกนผมไว้ทุกข์
ให้ลูกๆ ที่เจ้าชื่นใจ
จงโกนหัวให้ล้านเหมือนนกแร้ง
เพราะลูกๆ ของเจ้าจะถูกพรากไปเป็นเชลย

Notas al pie

 1. 1:10 คำว่ากัทมีเสียงคล้ายคำภาษาฮีบรูที่มีความหมายว่าบอก
 2. 1:10 ฉบับ LXX. อาจแปลว่าอย่าร้องไห้ในอัคโคคำว่าอัคโคมีเสียงคล้ายคำภาษาฮีบรูที่มีความหมายว่าร้องไห้
 3. 1:10 แปลว่า บ้านฝุ่น
 4. 1:11 แปลว่า น่าพอใจ
 5. 1:11 คำว่าศาอานันเสียงคล้ายคำภาษาฮีบรูที่มีความหมายว่าออกมา
 6. 1:12 คำว่ามาโรทเสียงคล้ายคำภาษาฮีบรูที่มีความหมายว่าขมขื่น
 7. 1:13 คำว่าลาคีชเสียงคล้ายคำภาษาฮีบรูที่มีความหมายว่าฝูงม้า
 8. 1:13 คือ ชาวเยรูซาเล็ม
 9. 1:14 แปลว่า ล่อลวง
 10. 1:15 คำว่ามาเรชาห์มีเสียงคล้ายคำภาษาฮีบรูที่มีความหมายว่าผู้พิชิต
 11. 1:15 ภาษาฮีบรูว่า ผู้เป็นสง่าราศีของอิสราเอล / จะมายังอดุลลัม

Amplified Bible

Micah 1

Destruction in Israel and Judah

1The word of the Lord that came to Micah of Moresheth in the days of Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah, which he saw [through divine revelation] concerning Samaria and Jerusalem.


Hear, O peoples, all of you;
Listen closely, O earth and all that is in it,
And let the Lord God be witness [giving a testimony of the judgment] against you,
The Lord from His holy temple [in the heavens].

For behold, the Lord is coming down from His place
He shall come down and tread [in judgment] on the high places of the earth.

The mountains shall melt under Him
And the valleys shall be split
Like wax before the fire,
Like waters poured down a steep place.

All this is because of the rebellion and apostasy of [a]Jacob
And for the sins of the house of Israel (the Northern Kingdom).
What is the rebellion and apostasy of Jacob?
Is it not [the abandonment of God in order to worship the idols of] Samaria?
What are the high places [of idolatry] in Judah (the Southern Kingdom)?
Are they not Jerusalem [the capital and center of corruption]?

Therefore I [the Lord] shall make Samaria a [b]heap of ruins [and of stones and arable land] in the open country,
A place for planting vineyards;
And I will pour her stones down into the ravine
And lay bare her foundations.

All her idols shall be broken in pieces,
All her earnings [from her idolatry] shall be burned with fire,
And all her images I shall make desolate;
For from the earnings of a prostitute she collected them,
And to the earnings of a prostitute they shall return.


Because of this I [Micah] must lament (mourn over with expressions of grief) and wail,
I must go barefoot and naked [without outer garments as if robbed];
I must wail like the jackals
And lament [with a loud, mournful cry] like the ostriches.

For Samaria’s wound is incurable,
For it has come to Judah;
The enemy has reached the gate of my people,
Even to Jerusalem.
10 
[c]Announce it not in Gath [in Philistia],
Weep not at all [and in this way betray your grief to Gentiles];
In Beth-le-aphrah (House of Dust) roll in the dust [among your own people].
11 
Go on your way [into exile—stripped of beauty, disarmed], inhabitants of Shaphir (Beautiful), in shameful nakedness.
The inhabitant of Zaanan (Go Out) does not go out [of the house];
The wailing of Beth-ezel (House of Removal) will take away from you its support.
12 
For the inhabitant of Maroth (Bitterness)
Writhes in pain [at its losses] and waits anxiously for good,
Because a catastrophe has come down from the Lord
To the gate of Jerusalem.
13 
Harness the chariot to the team of horses [to escape the invasion],
O inhabitant of Lachish—
She was the beginning of sin
To the Daughter of Zion (Jerusalem)—
Because in you were found
The rebellious acts of Israel.
14 
Therefore you will give parting gifts
On behalf of Moresheth-gath (Micah’s home);
The houses of Achzib (Place of Deceit) will become a deception
To the kings of Israel.
15 
Moreover, I will bring on you
The one who takes possession,
O inhabitant of Mareshah (Prominent Place).
The glory (nobility) of Israel will enter Adullam [seeking refuge].
16 
Make yourself bald [in mourning]—shave off your hair
For the children of your delight;
Remain as bald as the eagle,
For your children will be taken from you into exile.

Notas al pie

 1. Micah 1:5 I.e. an alternate name for Israel. The capital city was Samaria.
 2. Micah 1:6 Omri king of Israel (the Northern Kingdom—the ten tribes) purchased the hill on which he built Samaria, his capital city, for two talents of silver. It served both as a center for the worship of idols and as the capital of Israel until it was captured by Sargon king of Assyria in 721 b.c. This victory marked the end of the kingdom of the ten tribes.
 3. Micah 1:10 Micah uses a play on words as he denounces the cities in vv 10-15.