มาลาคี 1 TNCV - Malachi 1 NASB

มาลาคี
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

มาลาคี 1

1พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าถึงอิสราเอลผ่านทางมาลาคี[a]มีดังนี้

ทรงรักยาโคบ แต่ทรงเกลียดชังเอซาว

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “เราได้รักเจ้า”

“แต่เจ้าย้อนว่า ‘พระองค์รักเราอย่างไร?’ ”

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “แม้เอซาวจะเป็นพี่ชายของยาโคบ แต่เราก็รักยาโคบ ส่วนเอซาวเราชัง และเราได้ทำให้เทือกเขาของเขากลายเป็นที่รกร้าง เราได้ทำให้มรดกตกทอดของเขากลายเป็นถิ่นกันดารให้เหล่าหมาใน”

เอโดมอาจกล่าวว่า “ถึงเราถูกบดขยี้ แต่เราก็จะสร้างส่วนที่หักพังขึ้นมาใหม่”

แต่พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่า “พวกเขาจะสร้างขึ้นก็ได้ แต่เราจะบดขยี้มันลงมาอีก เขาจะได้ชื่อว่า ‘ดินแดนที่ชั่วร้าย’ ชนชาติที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระพิโรธอยู่เนืองนิตย์ เจ้าจะเห็นกับตาและกล่าวว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยิ่งใหญ่นัก แม้กระทั่งนอกเขตแดนอิสราเอล!’

เครื่องบูชาที่มีตำหนิ

“ลูกย่อมให้เกียรติพ่อ บ่าวย่อมให้เกียรตินาย หากเราเป็นพ่อ ไหนล่ะเกียรติที่เราควรจะได้รับ? หากเราเป็นนาย ไหนล่ะความเคารพที่เราควรจะได้รับ?” พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ตรัสดังนั้น “ปุโรหิตทั้งหลายเอ๋ย พวกเจ้านี่แหละเหยียดหยามนามของเรา

“พวกเจ้าถามเราว่า ‘ข้าพระองค์ทั้งหลายเหยียดหยามพระนามของพระองค์อย่างไร?’

“ก็เจ้านำอาหารที่เป็นมลทินมาวางบนแท่นบูชาของเราน่ะสิ

“แต่เจ้าถามว่า ‘พวกข้าพระองค์ได้ทำให้พระองค์เป็นมลทินอย่างไร?’

“ก็โดยกล่าวว่าโต๊ะขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นน่าเหยียดหยาม ไม่ผิดหรือที่เจ้านำสัตว์ตาบอดมาถวายบูชา? ไม่ผิดหรือที่เจ้าถวายสัตว์พิการหรือเป็นโรค? ลองถวายให้ผู้ว่าการของเจ้าดูสิ! เขาจะพอใจเจ้าไหม? เขาจะยอมรับเจ้าไหม?” พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ตรัสดังนั้น

“ลองอ้อนวอนพระเจ้าเถิด เผื่อพระองค์จะทรงเมตตาเราทั้งหลาย แต่เจ้าคิดว่าพระองค์จะรับของพวกนั้นที่เจ้านำมาถวายหรือ?” พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ตรัสดังนั้น

10 พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่า “โอ อยากให้พวกเจ้าสักคนปิดประตูวิหารเสีย เพื่อเจ้าจะได้ไม่มาจุดไฟอันเปล่าประโยชน์บนแท่นบูชาของเรา! เราไม่ได้พอใจเจ้าเลย และเราจะไม่รับของถวายใดๆ จากมือของเจ้าด้วย 11 นามของเราจะยิ่งใหญ่ท่ามกลางมวลประชาชาติ ตั้งแต่ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงที่ดวงอาทิตย์ตก เขาจะถวายเครื่องหอมและของถวายบริสุทธิ์แด่นามของเราทุกหนทุกแห่ง เพราะนามของเราจะยิ่งใหญ่ในหมู่ประชาชาติทั้งหลาย” พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ตรัสดังนั้น

12 “แต่เจ้าลบหลู่นามนั้นโดยกล่าวถึงโต๊ะของพระเจ้าว่า ‘เป็นมลทิน’ และกล่าวถึงอาหารที่ถวายนั้นว่า ‘น่าเหยียดหยาม’ 13 และเจ้ากล่าวว่า ‘ภาระน่าเบื่อ!’ แล้วทำเสียงฮึดฮัดอย่างเหยียดหยาม” พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ตรัสดังนั้น

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “เมื่อเจ้านำสัตว์บาดเจ็บ พิการ หรือเป็นโรคมาถวายเป็นเครื่องบูชา เราควรจะรับของพวกนั้นจากมือของเจ้าหรือ?” 14 พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่า “ขอสาปแช่งคนโกง ผู้สัญญาจะเอาแกะตัวผู้ที่สมบูรณ์แข็งแรงจากฝูงของตนมาถวาย แต่กลับถวายแกะที่มีตำหนิแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ทั้งนี้เพราะเราคือจอมกษัตริย์ และนามของเราก็เป็นที่เกรงขามท่ามกลางนานาประชาชาติ”

Notas al pie

 1. 1:1 แปลว่า ทูตของเรา

New American Standard Bible

Malachi 1

God’s Love for Jacob

1The [a]oracle of the word of the Lord to Israel through [b]Malachi.

“I have loved you,” says the Lord. But you say, “How have You loved us?” “Was not Esau Jacob’s brother?” declares the Lord. “Yet I have loved Jacob; but I have hated Esau, and I have made his mountains a desolation and appointed his inheritance for the jackals of the wilderness.” Though Edom says, “We have been beaten down, but we will [c]return and build up the ruins”; thus says the Lord of hosts, “They may build, but I will tear down; and men will call them the [d]wicked territory, and the people [e]toward whom the Lord is indignant forever.” Your eyes will see this and you will say, “The Lord [f]be magnified beyond the [g]border of Israel!”

Sin of the Priests

“‘A son honors his father, and a servant his master. Then if I am a father, where is My honor? And if I am a master, where is My [h]respect?’ says the Lord of hosts to you, O priests who despise My name. But you say, ‘How have we despised Your name?’ You are presenting defiled [i]food upon My altar. But you say, ‘How have we defiled You?’ In that you say, ‘The table of the Lord is to be despised.’ But when you present the blind for sacrifice, is it not evil? And when you present the lame and sick, is it not evil? [j]Why not offer it to your governor? Would he be pleased with you? Or would he receive you kindly?” says the Lord of hosts. “But now [k]will you not entreat God’s favor, that He may be gracious to us? [l]With such an offering on your part, will He receive any of you kindly?” says the Lord of hosts. 10 “Oh that there were one among you who would shut the [m]gates, that you might not uselessly kindle fire on My altar! I am not pleased with you,” says the Lord of hosts, “nor will I accept an offering from [n]you. 11 For from the rising of the sun even to its setting, My name will be great among the nations, and in every place incense is going to be offered to My name, and a grain offering that is pure; for My name will be great among the nations,” says the Lord of hosts. 12 “But you are profaning it, in that you say, ‘The table of the Lord is defiled, and as for its fruit, its food is to be despised.’ 13 You also say, ‘[o]My, how tiresome it is!’ And you disdainfully sniff at it,” says the Lord of hosts, “and you bring what was taken by robbery and what is lame or sick; so you bring the offering! Should I receive that from your hand?” says the Lord. 14 “But cursed be the swindler who has a male in his flock and vows it, but sacrifices a blemished animal to the Lord, for I am a great King,” says the Lord of hosts, “and My name is [p]feared among the [q]nations.”

Notas al pie

 1. Malachi 1:1 Lit burden
 2. Malachi 1:1 Or My messenger
 3. Malachi 1:4 Or rebuild the ruins
 4. Malachi 1:4 Lit border of wickedness
 5. Malachi 1:4 Or whom the Lord has cursed
 6. Malachi 1:5 Or will be great
 7. Malachi 1:5 Or territory
 8. Malachi 1:6 Lit fear
 9. Malachi 1:7 Lit bread
 10. Malachi 1:8 Lit Offer it, please
 11. Malachi 1:9 Lit entreat, please
 12. Malachi 1:9 Lit This has been from your hand
 13. Malachi 1:10 Or doors
 14. Malachi 1:10 Lit your hand
 15. Malachi 1:13 Lit Behold it is weariness
 16. Malachi 1:14 Or revered
 17. Malachi 1:14 Or Gentiles