มาระโก 13 TNCV - Mark 13 NASB

มาระโก
Elegir capítulo 13

Thai New Contemporary Bible

มาระโก 13

หมายสำคัญแห่งวาระสิ้นยุค

1ขณะพระเยซูเสด็จออกจากพระวิหาร สาวกคนหนึ่งทูลพระองค์ว่า “ดูสิ พระอาจารย์! หินก้อนมหึมาทั้งนั้น! ช่างเป็นอาคารที่งามตระการตายิ่งนัก!”

พระเยซูตรัสตอบว่า “พวกท่านเห็นอาคารใหญ่โตมโหฬารเหล่านี้ใช่ไหม? ศิลาที่นี่จะไม่เหลือซ้อนทับกันสักก้อนเดียว ทุกก้อนจะถูกโยนทิ้งลงมาหมด”

ขณะพระเยซูประทับอยู่บนภูเขามะกอกเทศตรงข้ามกับพระวิหาร เปโตร ยากอบ ยอห์น และอันดรูว์มาทูลถามพระองค์เป็นการส่วนตัวว่า “ขอทรงบอกพวกข้าพระองค์เถิด สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อใด? และอะไรเป็นหมายสำคัญว่าสิ่งทั้งปวงนั้นกำลังจะสำเร็จ?”

พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “จงระวัง อย่าให้ใครมาล่อลวงท่าน หลายคนจะมาในนามของเราและอ้างตัวว่า ‘เราคือผู้นั้น’ แล้วล่อลวงคนเป็นอันมาก เมื่อท่านได้ยินข่าวสงครามและข่าวลือเรื่องสงคราม อย่าตื่นตกใจ เพราะสิ่งเหล่านั้นต้องเกิดขึ้นแต่ยังไม่ถึงจุดจบ ประชาชาติต่อประชาชาติและอาณาจักรต่ออาณาจักรจะสู้รบกัน จะเกิดแผ่นดินไหวและการกันดารอาหารในที่ต่างๆ เหตุการณ์เหล่านี้คือขั้นเริ่มต้นของความเจ็บปวดก่อนคลอดบุตร

“ท่านต้องเฝ้าระวัง ท่านจะถูกคุมตัวไปยังที่ว่าการในท้องที่และถูกโบยตีในธรรมศาลา ท่านต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าผู้ว่าการและกษัตริย์แล้วเป็นพยานแก่พวกเขาเพื่อเรา 10 ข่าวประเสริฐต้องประกาศแก่มวลประชาชาติก่อน 11 เมื่อใดก็ตามที่ท่านถูกจับกุมและส่งตัวขึ้นศาล อย่าวิตกกังวลไปก่อนว่าจะพูดอะไรดี จงพูดไปตามถ้อยคำที่ประทานแก่ท่านในเวลานั้นเพราะไม่ใช่ตัวท่านเองที่เป็นผู้พูดแต่เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์

12 “พี่น้องจะทรยศกันเองถึงตายและพ่อจะทรยศลูก ลูกจะกบฏต่อพ่อแม่และเป็นเหตุให้พวกเขาถึงตาย 13 คนทั้งปวงจะเกลียดชังท่านเพราะเรา แต่ผู้ที่ยืนหยัดจนถึงที่สุดจะรอด

14 “เมื่อใดที่ท่านเห็น ‘สิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนอันเป็นต้นเหตุของวิบัติ’[a] ตั้งอยู่ในที่ซึ่งไม่ใช่ที่ของมัน[b] (ให้ผู้อ่านทำความเข้าใจเอาเถิด) เมื่อนั้นให้ผู้ที่อยู่ในยูเดียหนีไปที่ภูเขา 15 ผู้ที่อยู่บนดาดฟ้าหลังคาบ้านอย่าลงมาหรือเข้าบ้านมาหยิบสิ่งใดออกไป 16 ผู้ที่อยู่ตามทุ่งนาก็อย่ากลับไปเอาเสื้อคลุมของท่าน 17 วันเหล่านั้นน่าหวาดกลัวยิ่งนักสำหรับหญิงมีครรภ์หรือแม่ลูกอ่อน 18 จงอธิษฐานให้เหตุการณ์นี้ไม่เกิดในฤดูหนาว 19 เพราะเวลานั้นจะเป็นวาระแห่งความทุกข์ลำเค็ญอย่างที่ไม่มีครั้งใดเทียบเท่าตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อพระเจ้าทรงสร้างโลกจนถึงบัดนี้ และจะไม่มีครั้งใดเทียบเท่าอีก 20 หากองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงร่นวันเหล่านั้นให้สั้นเข้าก็จะไม่มีใครเหลือรอดเลย แต่เพราะเห็นแก่ผู้ที่ทรงเลือกสรรไว้พระองค์จึงทรงทำให้วันเหล่านั้นสั้นลง 21 เมื่อเวลานั้นมาถึงหากมีใครมาบอกท่านว่า ‘ดูเถิด พระคริสต์[c]อยู่ที่นี่!’ หรือ ‘ดูเถิด พระองค์อยู่ที่นั่น!’ อย่าไปเชื่อเลย 22 เพราะจะมีพระคริสต์ปลอมและผู้เผยพระวจนะเท็จปรากฏขึ้น พวกเขาจะแสดงหมายสำคัญและการอัศจรรย์ต่างๆ เพื่อลวงผู้ที่ทรงเลือกสรรไว้หากเป็นไปได้ 23 ฉะนั้นจงระวัง เราบอกทุกอย่างแก่ท่านไว้ล่วงหน้าแล้ว

24 “แต่ในวาระนั้นหลังจากความทุกข์เข็ญ

“ ‘ดวงอาทิตย์จะถูกดับ
ดวงจันทร์จะไม่ทอแสง
25 ดวงดาวทั้งหลายจะร่วงจากท้องฟ้า
และฟ้าสวรรค์จะถูกเขย่า’[d]

26 “เมื่อนั้นคนทั้งหลายจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาในหมู่เมฆด้วยเดชานุภาพและพระเกียรติสิริอันยิ่งใหญ่ 27 พระองค์จะทรงส่งทูตสวรรค์ของพระองค์มารวบรวมผู้ที่ทรงเลือกสรรไว้จากทั้งสี่ทิศ จากปลายแผ่นดินโลกถึงสุดขอบฟ้าสวรรค์

28 “จงเรียนรู้บทเรียนนี้จากต้นมะเดื่อ คือทันทีที่มันแตกกิ่งและผลิใบท่านก็รู้ว่าฤดูร้อนใกล้เข้ามาแล้ว 29 เช่นเดียวกันเมื่อท่านเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น ท่านก็รู้ว่าสิ่งนี้[e]ใกล้เข้ามาแล้ว อยู่ที่ประตูนี่เอง 30 เราบอกความจริงแก่ท่านว่าคนในยุคนี้[f]ยังไม่ทันล่วงลับไป สิ่งทั้งปวงเหล่านี้ก็เกิดขึ้นแล้วอย่างแน่นอน 31 ฟ้าและดินจะสูญสิ้นไปแต่ถ้อยคำของเราจะไม่มีวันสูญสิ้น

วันเวลาที่ไม่มีใครรู้

32 “ไม่มีใครรู้วันเวลาที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น แม้แต่ทูตสวรรค์หรือพระบุตรก็ไม่รู้ พระบิดาเท่านั้นที่ทรงทราบ 33 จงระวัง! จงตื่นตัว![g] ท่านไม่รู้ว่าเวลานั้นจะมาถึงเมื่อใด 34 ก็เหมือนชายคนหนึ่งออกจากบ้านไป เขาตั้งคนรับใช้ให้รับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ ตามที่แต่ละคนได้รับมอบหมายและบอกคนเฝ้าประตูให้เฝ้าระวังไว้

35 “ฉะนั้นจงเฝ้าระวังอยู่เพราะท่านไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านจะกลับมาเมื่อใด อาจจะกลับมาเวลาค่ำหรือเวลาเที่ยงคืน เวลาไก่ขัน หรือเวลารุ่งสาง 36 ถ้าเขากลับมากระทันหันก็อย่าให้เขาพบว่าท่านกำลังหลับอยู่ 37 สิ่งที่เราบอกกับท่านเราก็บอกกับทุกๆ คนว่า ‘จงเฝ้าระวัง!’”

Notas al pie

 1. 13:14 ดนล. 9:27; 11:31; 12:11
 2. 13:14 หรือเขาเช่นเดียวกับข้อ 29
 3. 13:21 หรือพระเมสสิยาห์
 4. 13:25 อสย.13:10; 34:4
 5. 13:29 หรือเขาหรือพระองค์
 6. 13:30 หรือชาติพันธุ์นี้
 7. 13:33 สำเนาต้นฉบับ บางสำเนาว่าตื่นตัวและอธิษฐาน

New American Standard Bible

Mark 13

Things to Come

1As He was going out of the temple, one of His disciples *said to Him, “Teacher, behold [a]what wonderful stones and [b]what wonderful buildings!” And Jesus said to him, “Do you see these great buildings? Not one stone will be left upon another which will not be torn down.”

As He was sitting on the Mount of Olives opposite the temple, Peter and [c]James and John and Andrew were questioning Him privately, “Tell us, when will these things be, and what will be the [d]sign when all these things are going to be fulfilled?” And Jesus began to say to them, “See to it that no one misleads you. Many will come in My name, saying, ‘I am He!’ and will mislead many. When you hear of wars and rumors of wars, do not be frightened; those things must take place; but that is not yet the end. For nation will rise up against nation, and kingdom against kingdom; there will be earthquakes in various places; there will also be famines. These things are merely the beginning of birth pangs.

“But [e]be on your guard; for they will deliver you to the [f]courts, and you will be flogged in the synagogues, and you will stand before governors and kings for My sake, as a testimony to them. 10 The gospel must first be preached to all the nations. 11 When they [g]arrest you and hand you over, do not worry beforehand about what you are to say, but say whatever is given you in that hour; for it is not you who speak, but it is the Holy Spirit. 12 Brother will betray brother to death, and a father his child; and children will rise up against parents and [h]have them put to death. 13 You will be hated by all because of My name, but the one who endures to the end, he will be saved.

14 “But when you see the abomination of desolation standing where it should not be (let the reader understand), then those who are in Judea must flee to the mountains. 15 The one who is on the housetop must not go down, or go in to get anything out of his house; 16 and the one who is in the field must not turn back to get his coat. 17 But woe to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days! 18 But pray that it may not happen in the winter. 19 For those days will be a time of tribulation such as has not occurred since the beginning of the creation which God created until now, and never will. 20 Unless the Lord had shortened those days, no [i]life would have been saved; but for the sake of the [j]elect, whom He chose, He shortened the days. 21 And then if anyone says to you, ‘Behold, here is [k]the Christ’; or, ‘Behold, He is there’; do not believe him; 22 for false Christs and false prophets will arise, and will show [l]signs and wonders, in order to lead astray, if possible, the elect. 23 But take heed; behold, I have told you everything in advance.

The Return of Christ

24 “But in those days, after that tribulation, the sun will be darkened and the moon will not give its light, 25 and the stars will be falling from heaven, and the powers that are in [m]the heavens will be shaken. 26 Then they will see the Son of Man coming in clouds with great power and glory. 27 And then He will send forth the angels, and will gather together His [n]elect from the four winds, from the farthest end of the earth to the farthest end of heaven.

28 “Now learn the parable from the fig tree: when its branch has already become tender and puts forth its leaves, you know that summer is near. 29 Even so, you too, when you see these things happening, [o]recognize that [p]He is near, right at the [q]door. 30 Truly I say to you, this [r]generation will not pass away until all these things take place. 31 Heaven and earth will pass away, but My words will not pass away. 32 But of that day or hour no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but the Father alone.

33 “Take heed, keep on the alert; for you do not know when the appointed time [s]will come. 34 It is like a man away on a journey, who upon leaving his house and [t]putting his slaves in charge, assigning to each one his task, also commanded the doorkeeper to stay on the alert. 35 Therefore, be on the alert—for you do not know when the [u]master of the house is coming, whether in the evening, at midnight, or when the rooster crows, or in the morning— 36 in case he should come suddenly and find you asleep. 37 What I say to you I say to all, ‘Be on the alert!’”

Notas al pie

 1. Mark 13:1 Lit how great
 2. Mark 13:1 Lit how great
 3. Mark 13:3 Or Jacob
 4. Mark 13:4 Or attesting miracle
 5. Mark 13:9 Lit look to yourselves
 6. Mark 13:9 Or Sanhedrin or Council
 7. Mark 13:11 Lit lead
 8. Mark 13:12 Lit put them to death
 9. Mark 13:20 Lit flesh
 10. Mark 13:20 Or chosen ones
 11. Mark 13:21 I.e. the Messiah
 12. Mark 13:22 Or attesting miracles
 13. Mark 13:25 Or heaven
 14. Mark 13:27 Or chosen ones
 15. Mark 13:29 Or know
 16. Mark 13:29 Or it
 17. Mark 13:29 Lit doors
 18. Mark 13:30 Or race
 19. Mark 13:33 Lit is
 20. Mark 13:34 Lit giving the authority to
 21. Mark 13:35 Lit lord