ปัญญาจารย์ 11 TNCV - 传道书 11 CCB

ปัญญาจารย์
Elegir capítulo 11

Thai New Contemporary Bible

ปัญญาจารย์ 11:1-10

ขนมปังบนน้ำ

1จงโยนขนมปังของท่านลงบนน้ำ

เพราะหลังจากนั้นหลายวันท่านจะพบมันอีก

2จงแบ่งปันให้คนเจ็ดคนหรือแปดคน

เพราะท่านไม่รู้ว่าภัยพิบัติอันใดจะเกิดขึ้นในแผ่นดิน

3หากเมฆอุ้มน้ำไว้เต็ม

มันจะเทฝนลงมาบนโลก

ไม่ว่าต้นไม้จะล้มไปทางเหนือหรือทางใต้

มันล้มลงตรงไหน มันก็นอนอยู่ตรงนั้น

4ผู้ใดมัวสังเกตลมก็จะไม่หว่านพืช

และผู้ใดที่มองเมฆก็จะไม่เก็บเกี่ยว

5ท่านไม่หยั่งรู้ทางของลม

หรือไม่รู้ว่าร่างกายถูกปั้นขึ้นมา11:5 หรือไม่หยั่งรู้ว่าชีวิต(หรือวิญญาณ)เข้าสู่ร่างกายที่กำลังถูกปั้นขึ้นมาในครรภ์มารดาได้ฉันใด

ท่านก็ไม่อาจเข้าใจพระราชกิจของพระเจ้า

พระผู้สร้างสรรพสิ่งฉันนั้น

6จงหว่านเมล็ดพืชของท่านในยามเช้า

และเมื่อตกเย็นก็อย่าให้มือของท่านว่างงาน

เพราะท่านไม่รู้ว่างานไหนจะสำเร็จ งานนั้นหรืองานนี้

หรือทั้งสองงานจะเจริญดีเหมือนกัน

จงระลึกถึงพระผู้สร้างของเจ้าเมื่อยังเยาว์วัย

7แสงสว่างนั้นชื่นใจ

และการได้เห็นแสงตะวันก็ชื่นตา

8คนเราจะมีชีวิตสั้นยาวเท่าใด

ก็ให้ชื่นชมทุกวันคืนของชีวิตเถิด

แต่ให้เขาระลึกถึงวันคืนอันมืดมนไว้ด้วย

เพราะจะมีหลายวัน

ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นล้วนอนิจจัง

9เยาวชนเอ๋ย จงมีความสุขขณะที่เจ้าอยู่ในปฐมวัย

และให้จิตใจเบิกบานแจ่มใสตลอดวันเวลาในวัยเยาว์ของเจ้า

จงทำตามที่ใจของเจ้าเรียกร้อง

และทำสิ่งใดก็ได้ตามที่ตาเห็นชอบ

แต่รู้ไว้เถิดว่า เนื่องด้วยสิ่งทั้งปวงเหล่านี้

พระเจ้าจะทรงนำเจ้าเข้าสู่การพิพากษา

10ฉะนั้นจงขจัดความห่วงกังวลออกจากจิตใจ

และสลัดความทุกข์ร้อนออกจากกายของเจ้า

เพราะวัยเยาว์และพละกำลังล้วนอนิจจัง

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

传道书 11:1-10

1当慷慨施舍11:1 当慷慨施舍”或译“当把你的资财投入海外贸易”。

因为日后必有收获。

2当把你的资财分给多人,

因为你不知道日后会有什么灾难临到世上。

3云中满了水,就会下雨。

树不论倒向南或倒向北,

倒在哪里就躺在哪里。

4你若等待完美的天气,

必无法撒种,无法收割。

5正如你不知道风的路线,不知道骨骼在母胎中如何形成,你也无法了解创造万物之上帝的作为。 6你要早晚不停地撒种,因为你不知道什么时候撒的种子会发芽生长,或许所撒的都会带来收获。 7光真美好,能够看见阳光真好! 8人一生不论活多久,都要活得快乐,但不要忘记死后有许多黑暗的日子。将来的一切都是虚空。 9年轻人啊,在年轻时要快乐,要在青春岁月里使自己的心欢畅。心里想做什么就去做,眼睛想看什么就去看。然而,要切记:上帝必照你所行的一切审判你。 10所以,你要抛开心中的烦恼和肉体的痛苦,因为青春年华转瞬即逝。