ปฐมกาล 46 TNCV - Genèse 46 BDS

ปฐมกาล
Elegir capítulo 46

Thai New Contemporary Bible

ปฐมกาล 46:1-34

ยาโคบไปอียิปต์

1ดังนั้นอิสราเอลจึงออกเดินทางพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติทั้งหมด เมื่อมาถึงเมืองเบเออร์เชบาเขาก็ถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าของอิสอัคบิดาของเขา

2ในตอนกลางคืนพระเจ้าตรัสกับเขาทางนิมิตว่า “ยาโคบ! ยาโคบเอ๋ย!”

ยาโคบทูลว่า “ข้าพระองค์อยู่ที่นี่”

3พระองค์ตรัสว่า “เราคือพระเจ้า พระเจ้าของบิดาเจ้า อย่ากลัวที่จะต้องลงไปอียิปต์ เพราะเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ที่นั่น 4เราจะลงไปอียิปต์กับเจ้า และเราจะนำเจ้ากลับมาอีกอย่างแน่นอน และเมื่อเจ้าตาย โยเซฟจะเป็นผู้ปิดตาเจ้า”

5ยาโคบจึงตัดสินใจออกจากเมืองเบเออร์เชบา ลูกๆ ของอิสราเอลได้พายาโคบบิดาของพวกเขา พร้อมด้วยบุตรหลานและภรรยาของตน เดินทางมากับขบวนเกวียนซึ่งฟาโรห์ส่งมารับพวกเขา 6ดังนั้นยาโคบและลูกหลานของเขาเดินทางมายังอียิปต์ พร้อมทั้งฝูงสัตว์และทรัพย์สมบัติที่หาได้ในแผ่นดินคานาอัน 7ยาโคบพาลูกหลานทั้งหมดของเขามายังอียิปต์ คือบุตรชายบุตรสาวและหลานชายหลานสาว

8ต่อไปนี้เป็นรายชื่อบุตรชายของอิสราเอล (ยาโคบและพงศ์พันธุ์ของเขา) ผู้ไปอียิปต์ ได้แก่

รูเบน บุตรชายหัวปีของยาโคบ

9บุตรของรูเบนได้แก่

ฮาโนค ปัลลู เฮสโรน และคารมี

10บุตรของสิเมโอนได้แก่

เยมูเอล ยามีน โอหาด ยาคีน โศหาร์ และชาอูลบุตรชายที่เกิดจากหญิงชาวคานาอัน

11บุตรของเลวีได้แก่

เกอร์โชน โคฮาท และ เมรารี

12บุตรของยูดาห์ได้แก่

เอร์ โอนัน เชลาห์ เปเรศ และเศราห์ (แต่เอร์และโอนันได้สิ้นชีวิตแล้วในคานาอัน)

บุตรของเปเรศได้แก่

เฮสโรน และฮามูล

13บุตรของอิสสาคาร์ได้แก่

โทลา ปูอาห์46:13 ฉบับ MT. ว่าปูวาห์(ดู1พศด.7:1) ยาชูบ46:13 ฉบับ MT. ว่าโยบ(ดูกดว.26:24 และ1พศด.7:1) และชิมโรน

14บุตรของเศบูลุนได้แก่

เสเรด เอโลน และยาเลเอล

15คนเหล่านี้เป็นบุตรชายของนางเลอาห์ซึ่งให้กำเนิดแก่ยาโคบในปัดดานอารัมนอกเหนือจากดีนาห์บุตรี รวมบุตรชายหญิงทั้งสิ้น 33 คน

16บุตรของกาดได้แก่

เซโฟน46:16 ฉบับ MT. ว่าศิฟีโอน(ดูกดว.26:15) ฮักกี ชูนี เอสโบน เอรี อาโรดี และอาเรลี

17บุตรของอาเชอร์ได้แก่

อิมนาห์ อิชวาห์ อิชวี และเบรีอาห์ กับเสราห์น้องสาวของพวกเขา

บุตรของเบรีอาห์คือ

เฮเบอร์และมัลคีเอล

18คนเหล่านี้คือลูกหลานของยาโคบทางสายนางศิลปาห์สาวใช้ของเลอาห์ซึ่งลาบันผู้เป็นบิดายกให้นาง รวมทั้งสิ้น 16 คน

19บุตรของราเชลภรรยาของยาโคบได้แก่

โยเซฟและเบนยามิน 20โยเซฟมีบุตรชายในอียิปต์สองคนคือ มนัสเสห์และเอฟราอิม ทั้งคู่เกิดจากนางอาเสนัทบุตรสาวของโปทิเฟราปุโรหิตแห่งเมืองโอน

21บุตรชายของเบนยามิน ได้แก่

เบลา เบเคอร์ อัชเบล เกรา นาอามาน เอไฮ โรช มัปปิม หุปปิม และอาร์ด

22คนเหล่านี้เป็นบุตรชายของนางราเชลซึ่งให้กำเนิดแก่ยาโคบ รวมทั้งสิ้น 14 คน

23บุตรของดาน ได้แก่

หุชิม

24บุตรของนัฟทาลี ได้แก่

ยาซีเอล กูนี เยเซอร์ และชิลเลม

25คนเหล่านี้คือลูกหลานของยาโคบทางสายนางบิลฮาห์ซึ่งลาบันยกให้แก่ราเชลบุตรีรวมทั้งสิ้น 7 คน

26รวมจำนวนคนที่ไปอียิปต์พร้อมกับยาโคบเฉพาะเลือดเนื้อเชื้อไขแท้ๆ ของเขา ไม่รวมบุตรสะใภ้นับได้ 66 คน 27นับบุตรชายของโยเซฟอีก 2 คน46:27 ฉบับ LXX. ว่าเด็กเก้าคนที่อียิปต์ รวมคนในครอบครัวยาโคบที่ไปอียิปต์มี 70 คน46:27 ฉบับ LXX. ว่ามี 75 คน(ดูอพย.1:5 และกจ.7:14)

28ยาโคบส่งยูดาห์ล่วงหน้าไปหาโยเซฟเพื่อถามทางไปยังโกเชน เมื่อพวกเขามาถึงดินแดนโกเชน 29โยเซฟก็เตรียมรถม้าศึกและขึ้นไปยังโกเชนเพื่อพบบิดา ทันทีที่โยเซฟพบบิดา เขาก็โผเข้ากอดบิดาและร้องไห้เป็นเวลานาน

30อิสราเอลพูดกับโยเซฟว่า “บัดนี้ถ้าเราจะตาย เราก็ตายตาหลับ เพราะเราได้เห็นกับตาว่าเจ้ายังมีชีวิตอยู่”

31โยเซฟจึงบอกพวกพี่น้องและคนในครัวเรือนของบิดาว่า “เราจะขึ้นไปทูลฟาโรห์ว่า ‘บรรดาพี่น้องและคนในครัวเรือนของบิดาของข้าพระบาทที่อาศัยอยู่ในคานาอันได้มาหาข้าพระบาท 32พวกเขาเป็นคนเลี้ยงแกะ พวกเขาเฝ้าดูแลฝูงสัตว์ และได้นำฝูงแพะแกะ ฝูงสัตว์ และข้าวของทุกอย่างมาด้วย’ 33เมื่อฟาโรห์ทรงเรียกพวกท่านเข้าเฝ้าและรับสั่งถามว่า ‘พวกเจ้ามีอาชีพอะไร?’ 34พวกท่านควรตอบว่า ‘ผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทเลี้ยงดูฝูงสัตว์มาตั้งแต่เด็กๆ ตามอย่างบรรพบุรุษของเรา’ แล้วพวกท่านจะได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในดินแดนโกเชนนี้ เพราะชาวอียิปต์รังเกียจคนเลี้ยงแกะ”

La Bible du Semeur

Genèse 46:1-34

Jacob se rend en Egypte

1Israël se mit en route avec tout ce qu’il possédait. Lorsqu’il arriva à Beer-Sheva, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. 2Et Dieu s’adressa à lui dans une vision nocturne. Il l’appela : Jacob ! Jacob !

– Oui, répondit-il, j’écoute.

3– Je suis Dieu, le Dieu de ton père. N’aie pas peur de te rendre en Egypte, j’y ferai de toi un grand peuple. 4Moi-même je t’accompagnerai en Egypte, et moi-même aussi, je te l’assure, je t’en ferai revenir ; et c’est Joseph qui te fermera les yeux.

5Jacob repartit donc de Beer-Sheva ; les fils d’Israël le firent monter avec leurs enfants et leurs femmes sur les chariots que le pharaon avait envoyés pour les transporter. 6Ils emmenèrent aussi leurs troupeaux et tous les biens qu’ils avaient acquis au pays de Canaan. Ainsi Jacob et toute sa famille arrivèrent en Egypte46.6 Voir Ac 7.15.. 7Il avait avec lui ses fils et ses petits-fils, ses filles et ses petites-filles, toute sa descendance, lorsqu’il se rendit en Egypte.

La famille de Jacob en Egypte

8Voici les noms des fils d’Israël, venus en Egypte : Jacob et ses fils, le premier-né de Jacob étant Ruben, 9les fils de Ruben : Hénok, Pallou, Hetsrôn et Karmi. 10Les fils de Siméon : Yemouel, Yamîn, Ohad, Yakîn, Tsohar et Saül, le fils de la Cananéenne. 11Les fils de Lévi : Guershôn, Qehath et Merari. 12Les fils de Juda : Er, Onân, Shéla, Pérets et Zérah. Mais Er et Onân étaient morts au pays de Canaan. Pérets avait pour fils : Hetsrôn et Hamoul. 13Les fils d’Issacar : Tola, Pouah46.13 Selon le Pentateuque samaritain, la version syriaque et 1 Ch 7.1. Le texte hébreu traditionnel a : Pouva., Yashoub46.13 Selon le Pentateuque samaritain, la version syriaque et 1 Ch 7.1. Le texte hébreu traditionnel a : Yob. et Shimrôn, 14et les fils de Zabulon : Séred, Elôn et Yahléel. 15Ce sont là les descendants que Léa donna à Jacob en Paddân-Aram. Il y avait en plus leur fille Dina. Fils et filles étaient au nombre de trente-trois personnes. 16Les fils de Gad : Tsephôn46.16 Selon le Pentateuque samaritain, la version grecque et Nb 26.15. Le texte hébreu traditionnel a : Tsiphyôn., Haggui, Shouni, Etsbôn, Eri, Arodi et Areéli. 17Les fils d’Aser : Yimna, Yishva, Yishvi, Beria et leur sœur Sérah ; fils de Beria : Héber et Malkiel. 18Ce sont là les descendants de Jacob par Zilpa, la servante que Laban avait donnée à sa fille Léa. Ils étaient au nombre de seize personnes.

19Les fils de Rachel, femme de Jacob : Joseph et Benjamin. 20Au pays d’Egypte, Joseph eut deux fils d’Asnath, fille de Poti-Phéra, prêtre d’On46.20 C’est-à-dire Héliopolis. : Manassé et Ephraïm. 21Les fils de Benjamin : Béla, Béker et Ashbel, Guéra, Naaman, Ehi, Rosh, Mouppim, Houppim et Ard. 22Ce sont là les descendants que Rachel donna à Jacob ; ils étaient au nombre de quatorze personnes. 23Le fils de Dan : Houshim. 24Les fils de Nephtali : Yahtséel, Gouni, Yétser et Shillem. 25Ce sont là les descendants de Jacob par Bilha, la servante que Laban avait donnée à sa fille Rachel : ils étaient au nombre de sept.

26L’ensemble des descendants de Jacob qui se rendirent avec lui en Egypte étaient au nombre de soixante-six, et il y avait en plus les femmes de ses fils. 27Les fils que Joseph eut en Egypte étant au nombre de deux, l’ensemble de la famille de Jacob qui s’était rendue en Egypte comptait soixante-dix personnes46.27 Selon le texte hébreu traditionnel et Ex 1.5. L’ancienne version grecque et Ac 7.14 ont : soixante-quinze..

L’installation dans la région de Goshen

28Jacob envoya Juda au-devant de lui vers Joseph, afin qu’il le précède dans la région de Goshen. Quand ils y furent arrivés, 29Joseph attela son char et partit rendre visite à Israël, son père, en Goshen. Quand il le vit, il se jeta à son cou et pleura longuement sur son épaule. 30Puis Israël dit à Joseph : Maintenant je peux mourir, puisque je t’ai revu et que tu vis encore !

31Joseph dit à ses frères et à la famille de son père : Je vais aller prévenir le pharaon, et lui dire : « Mes frères et la famille de mon père qui habitaient le pays de Canaan sont arrivés auprès de moi. 32Ce sont des bergers ; ils élèvent des troupeaux, et ils ont amené avec eux leurs moutons, leurs chèvres et leurs bovins ainsi que tout ce qui leur appartient. » 33Quand le pharaon vous convoquera et qu’il vous demandera : « Quelles sont vos occupations ? » 34vous lui répondrez : « Tes serviteurs ont toujours élevé du bétail, depuis leur jeunesse jusqu’à ce jour – tout comme nos ancêtres. » De cette manière, il vous fera habiter dans la région de Goshen, car les bergers sont une abomination pour les Egyptiens.