ปฐมกาล 4 TNCV - 创世记 4 CCB

ปฐมกาล
Elegir capítulo 4

Thai New Contemporary Bible

ปฐมกาล 4

คาอินกับอาแบล

1อาดัม[a]ได้ร่วมหลับนอนกับเอวา นางก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายชื่อคาอิน[b] นางกล่าวว่า “ฉันได้ลูกชายคนนี้มาโดยความช่วยเหลือขององค์พระผู้เป็นเจ้า ภายหลังนางให้กำเนิดน้องชายของเขาคือ อาแบล

อาแบลเลี้ยงสัตว์ ส่วนคาอินทำไร่ไถนา เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว คาอินนำพืชผลจากไร่นามาถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า ส่วนอาแบลนำไขมันของลูกสัตว์หัวปีที่ดีที่สุดในฝูงสัตว์ของเขามาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดปรานอาแบลและเครื่องถวายของเขา แต่ไม่ได้ทรงโปรดปรานคาอินและเครื่องถวายของเขา คาอินจึงโกรธนักและชักสีหน้า

แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับคาอินว่า “เจ้าโกรธทำไม? เจ้าชักสีหน้าทำไม? หากเจ้าทำสิ่งที่ถูกที่ควร เจ้าก็จะเป็นที่ยอมรับไม่ใช่หรือ? แต่หากเจ้าไม่ทำสิ่งที่ถูกต้อง บาปก็หมอบอยู่ที่ประตูคอยเล่นงานเจ้า แต่เจ้าจะต้องชนะบาปให้ได้”

ฝ่ายคาอินชวนอาแบลน้องชายของเขาว่า “เราไปที่ทุ่งนากันเถอะ”[c] ขณะอยู่ด้วยกันที่นั่น คาอินก็ทำร้ายและฆ่าอาแบลน้องชายของเขา

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสถามคาอินว่า “อาแบลน้องชายของเจ้าอยู่ที่ไหน?”

เขาตอบว่า “ข้าพระองค์ไม่ทราบ ข้าพระองค์เป็นผู้ดูแลน้องชายหรือ?”

10 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “เจ้าทำอะไรลงไป! ฟังให้ดี โลหิตของน้องชายเจ้าร้องขึ้นจากแผ่นดินมาถึงเรา 11 บัดนี้เจ้าถูกสาปแช่งและขับออกจากแผ่นดินซึ่งรองรับโลหิตของน้องชายของเจ้าเพราะน้ำมือของเจ้า 12 เมื่อเจ้าไถพรวนดิน มันจะไม่ให้ผลผลิตแก่เจ้าอีกต่อไป เจ้าจะเป็นคนร่อนเร่พเนจรไปในโลก”

13 คาอินทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า “โทษทัณฑ์นี้ใหญ่หลวงเกินกว่าข้าพระองค์จะรับได้ 14 ในวันนี้พระองค์ทรงขับไล่ข้าพระองค์ไปจากแผ่นดินนี้ และทรงปิดกั้นข้าพระองค์จากพระพักตร์ของพระองค์ ข้าพระองค์จะเป็นคนร่อนเร่พเนจรไปในโลก ใครพบเห็นก็จะฆ่าข้าพระองค์”

15 แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่า “ไม่ใช่เช่นนั้น ถ้าผู้ใดฆ่าคาอิน จะถูกเอาคืนเจ็ดเท่า” แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำเครื่องหมายไว้ที่ตัวคาอินเพื่อไม่ให้ผู้ที่พบเข้าฆ่าเขา 16 ดังนั้นคาอินจึงออกไปจากเบื้องหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าและตั้งถิ่นฐานอยู่ในดินแดนโนด[d]ทางทิศตะวันออกของเอเดน

17 คาอินร่วมหลับนอนกับภรรยา นางก็ตั้งครรภ์และให้กำเนิดเอโนค ขณะนั้นคาอินกำลังสร้างเมือง เขาจึงตั้งชื่อเมืองนั้นว่าเอโนคตามชื่อบุตรชายของตน 18 เอโนคมีบุตรชายชื่ออิราด และอิราดเป็นบิดาของเมหุยาเอล เมหุยาเอลเป็นบิดาของเมธูชาเอล และเมธูชาเอลเป็นบิดาของลาเมค

19 ลาเมคมีภรรยาสองคน คนหนึ่งชื่ออาดาห์ อีกคนหนึ่งชื่อศิลลาห์ 20 อาดาห์มีบุตรชายชื่อยาบาล ซึ่งเป็นบิดาของคนเลี้ยงสัตว์และอาศัยในเต็นท์ 21 ยาบาลมีน้องชายชื่อยูบาล ซึ่งเป็นบิดาของคนเล่นพิณและขลุ่ย 22 ส่วนศิลลาห์ก็มีบุตรชายคนหนึ่งด้วย ชื่อทูบัลคาอิน เขาทำเครื่องมือเครื่องใช้จาก[e]ทองสัมฤทธิ์และเหล็ก ทูบัลคาอินมีน้องสาวชื่อนาอามาห์

23 ลาเมคพูดกับภรรยาทั้งสองของเขาว่า

“อาดาห์และศิลลาห์ จงฟังเรา
ภรรยาของลาเมคเอ๋ย จงฟังคำของเรา
เราได้ฆ่าชายคนหนึ่งที่ทำร้ายเรา
ฆ่าเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ทำให้เราบาดเจ็บ
24 หากใครทำร้ายคาอินจะถูกเอาคืนเจ็ดเท่า
ส่วนคนที่ทำร้ายลาเมคจะถูกเอาคืนเจ็ดสิบเจ็ดเท่า”

25 อาดัมร่วมหลับนอนกับภรรยาของเขาอีก และนางให้กำเนิดบุตรชายอีกคนหนึ่ง จึงตั้งชื่อเขาว่าเสท[f] นางกล่าวว่า “พระเจ้าประทานลูกชายอีกคนหนึ่งแทนอาแบลเพราะคาอินได้ฆ่าเขา” 26 เสทก็มีบุตรชายคนหนึ่งชื่อว่าเอโนช

ในเวลานั้นมนุษย์เริ่มนมัสการโดยออก[g]พระนามพระยาห์เวห์

Notas al pie

  1. 4:1 หรือชายผู้นั้น
  2. 4:1 คำว่าคาอินมีเสียงคล้ายคำภาษาฮีบรูที่มีความหมายว่าได้มาหรือได้รับ
  3. 4:8 ฉบับ MT. ไม่มีประโยคที่ว่า“เราไปที่ทุ่งนากันเถอะ”
  4. 4:16 แปลว่าร่อนเร่พเนจร(ดูข้อ 12 และ 14)
  5. 4:22 หรือเขาสอนทุกคนที่ทำเครื่อง
  6. 4:25 คงจะมีความหมายว่าให้
  7. 4:26 หรือประกาศ

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

创世记 4

该隐和亚伯

1亚当和他妻子夏娃同房,夏娃便怀孕,生了该隐。她说:“耶和华让我得了一个男孩。” 后来,夏娃又生了该隐的弟弟亚伯。长大后,亚伯做了牧羊人,该隐做了农夫。

到了收成的时候,该隐把地里的出产当祭物献给耶和华, 亚伯也把羊群中头生的羊及其最肥美的部分献给耶和华。耶和华悦纳亚伯和他的祭物, 却不悦纳该隐和他的祭物。该隐便非常恼火,面带怒容。 耶和华问该隐:“你为什么恼火?为什么面带怒容? 如果你做得对,难道不会蒙悦纳吗?如果你做得不对,罪就蹲在你的门口要控制你,但你必须制服罪。”

该隐对弟弟亚伯说:“我们去田间吧!”[a]他们在田间的时候,该隐动手打亚伯,把他杀了。

后来,耶和华问该隐:“你弟弟亚伯在哪里?”他说:“我不知道!难道我是弟弟的看护人吗?” 10 耶和华说:“你做了什么事?你弟弟的血从地里向我哭诉。 11 地张开口从你手上接受了你弟弟的血,你在地上必受咒诅。 12 你种地,地却不会再为你长出任何东西,你必在地上四处漂泊。” 13 该隐对耶和华说:“这惩罚太重!我承受不了。 14 今天你把我赶出去,使我不能再见你的面。我在地上四处漂泊,见到我的人都会杀我。” 15 耶和华对他说:“不会的,因为凡杀你的,必遭受七倍的报应。”于是,耶和华在该隐身上留下一个记号,免得见到他的人杀他。 16 该隐离开耶和华,来到伊甸东边的挪得住下来。

该隐的后代

17 该隐和妻子同房,他的妻子就怀孕,生了以诺。该隐建了一座城,用他儿子的名字给这城取名叫以诺。 18 以诺生以拿,以拿生米户雅利,米户雅利生玛土撒利,玛土撒利生拉麦。 19 拉麦娶了两个妻子,一个叫亚大,另一个叫洗拉。 20 亚大生了亚八,亚八是游牧民族的祖先, 21 亚八的弟弟犹八是吹奏乐器之人的鼻祖。 22 洗拉生了土八·该隐,他是打造各种铜铁器具的匠人[b],他的妹妹叫拿玛。

23 一天,拉麦对他的两个妻子说:

“亚大,洗拉,你们听我的声音;
拉麦的妻子啊,侧耳听我的话,
有人伤我,我杀了他,
青年打我,我宰了他。
24 杀该隐的遭受七倍的报应,
杀拉麦的遭受七十七倍的报应。”

塞特和以挪士

25 亚当又与妻子夏娃同房,夏娃生了一个儿子,取名叫塞特,因为她说:“上帝赐我另一个儿子来代替亚伯,因为该隐杀了他。” 26 塞特生了一个儿子,给他取名叫以挪士。那时候,人才开始求告耶和华。

Notas al pie

  1. 4:8 我们去田间吧!”参照七十士译本,希伯来文无此句。
  2. 4:22 他是打造各种铜铁器具的匠人”或译“他是铜匠、铁匠的祖先”。