ปฐมกาล 16 TNCV - Genesis 16 HLGN

ปฐมกาล
Elegir capítulo 16

Thai New Contemporary Bible

ปฐมกาล 16:1-16

ฮาการ์กับอิชมาเอล

1นางซารายภรรยาของอับรามไม่มีบุตรให้แก่อับราม แต่นางมีสาวใช้ชาวอียิปต์ชื่อฮาการ์ 2นางจึงกล่าวกับอับรามว่า “ดูสิองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ยอมให้ฉันมีลูก จงไปนอนกับสาวใช้ของฉัน บางทีฉันจะมีลูกผ่านทางนาง”

อับรามก็ฟังคำของนางซาราย 3ฉะนั้นหลังจากที่อับรามอาศัยอยู่ที่คานาอันได้สิบปี นางซารายภรรยาของเขาจึงนำนางฮาการ์สาวใช้ชาวอียิปต์มาให้สามีของนาง ให้เป็นภรรยาของเขา 4เขาก็หลับนอนกับฮาการ์และนางก็ตั้งครรภ์

เมื่อนางรู้ว่าตนตั้งครรภ์แล้วก็เริ่มดูถูกนายหญิง 5ซารายจึงพูดกับอับรามว่า “ท่านต้องรับผิดชอบต่อเรื่องแย่ๆ ที่เกิดขึ้นกับฉัน ฉันมอบสาวใช้ของฉันไว้ในอ้อมอกของท่าน พอนางท้อง ท่านก็ปล่อยให้นางดูถูกฉัน ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตัดสินความระหว่างท่านกับฉันว่าใครผิดใครถูก”

6อับรามจึงตอบว่า “สาวใช้ของเจ้าก็อยู่ในมือของเจ้า จงทำกับนางตามที่เจ้าเห็นควรเถิด” นางซารายจึงกดขี่ข่มเหงฮาการ์ ดังนั้นนางฮาการ์จึงหลบลี้หนีหน้าไป

7ทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าพบนางฮาการ์ในทะเลทรายใกล้บ่อน้ำพุซึ่งอยู่ริมทางที่จะไปเมืองชูร์ 8และทูตนั้นพูดว่า “ฮาการ์ สาวใช้ของซาราย เจ้ามาจากไหนและกำลังจะไปที่ไหน?”

นางตอบว่า “ข้าพเจ้ากำลังหนีนางซารายนายหญิงของข้าพเจ้า”

9แล้วทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้ากล่าวกับนางว่า “จงกลับไปหานายหญิงของเจ้าและยอมอยู่ใต้อาณัติของนาง” 10ทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้ากล่าวอีกว่า “เราจะเพิ่มลูกหลานของเจ้าให้มากมายจนนับไม่ถ้วน”

11ทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้ากล่าวกับนางอีกว่า

“บัดนี้เจ้ากำลังตั้งครรภ์

และเจ้าจะมีบุตรชาย

เจ้าจะตั้งชื่อเขาว่าอิชมาเอล16:11 แปลว่าพระเจ้าทรงได้ยิน

เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงได้ยินความทุกข์ระทมของเจ้า

12เขาจะเป็นดั่งลาป่าในมือมนุษย์

มือของเขาจะต่อสู้กับทุกคน

และมือของทุกคนก็จะต่อสู้กับเขา

และชีวิตของเขาจะต้องประจันหน้า

กับ16:12 หรือชีวิตของเขาจะอยู่ทางด้านตะวันออก / ของพี่น้องทั้งปวงของเขา”

13นางเรียกพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ตรัสกับนางว่า “พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทอดพระเนตรเห็นข้าพระองค์” และนางพูดว่า “บัดนี้ฉันได้เห็น16:13 หรือได้เห็นข้างหลังของพระองค์ผู้ทรงเห็นฉัน” 14บ่อน้ำนั้นจึงได้ชื่อว่าเบเออร์ลาไฮรอย16:14 แปลว่าบ่อแห่งพระองค์ผู้ทรงพระชนม์อยู่ ผู้ทอดพระเนตรเห็นข้าพระองค์ ตั้งอยู่ระหว่างคาเดชกับเบเรด

15ฮาการ์คลอดบุตรชายคนหนึ่งให้แก่อับราม และอับรามตั้งชื่อบุตรที่นางให้กำเนิดว่าอิชมาเอล 16อับรามอายุ 86 ปีเมื่อฮาการ์ให้กำเนิดอิชมาเอลแก่เขา

Ang Pulong Sang Dios

Genesis 16:1-16

Si Hagar kag si Ishmael

1Si Sarai nga asawa ni Abram indi makabata. May suluguon siya nga babayi nga Egiptohanon nga ang ngalan si Hagar. 2Nagsiling si Sarai kay Abram, “Tungod nga wala nagtugot ang Ginoo nga makabata ako, maayo pa siguro nga maghulid ka sa akon suluguon nga babayi kay basi pa lang makabaton kita sang bata paagi sa iya.” Nagsugot si Abram sa ginsiling sang iya asawa. 3Gani ginhatag ni Sarai si Hagar kay Abram agod mangin iya asawa. (Natabo ini matapos nakaestar si Abram sa Canaan sing napulo ka tuig.) 4Sang ulihi nagbusong si Hagar.

Pagkahibalo ni Hagar nga nagabusong siya, ginpakanubo niya si Sarai. 5Tungod sini, nagsiling si Sarai kay Abram, “Karon nga nagabusong na si Hagar ginapakanubo na niya ako. Ikaw ang dapat basulon sini. Ginhatag ko siya sa imo kag ikaw kuntani ang magsaway sa iya. Ang Ginoo na ang maghukom kon sin-o sa aton ang husto.” 6Nagsabat si Abram, “Kon amo sina, ibalik ko siya sa imo bilang suluguon kag pagusto ka kon ano ang himuon mo sa iya.” Umpisa sadto tama na kalain ang pagtratar ni Sarai kay Hagar, gani sang ulihi naglayas na lang siya.

7Nakita sang anghel sang Ginoo si Hagar didto sa tuburan sa kamingawan. Ang tuburan nga ini malapit sa dalan pakadto sa Shur. 8Nagpamangkot ang anghel sa iya, “Hagar, suluguon ni Sarai, diin ka bala naghalin kag diin ka makadto?” Nagsabat siya, “Naglayas ako sa akon agalon nga si Sarai.” 9Nagsiling ang anghel sa iya, “Balik ka sa imo agalon kag magpasakop ka sa iya.” 10Dayon nagsiling pa gid ang anghel,

“Padamuon ko gid ang imo kaliwat nga ang ila kadamuon indi maisip.

11Nagabusong ka, kag sa indi madugay magabata ka sing lalaki. Ngalanan mo siya nga Ishmael,16:11 Ishmael: buot silingon sa Hebreo, nagapamati ang Dios. kay ginpamatian sang Ginoo ang imo pagpanawag sa iya tungod sa imo pag-antos.

12Pero ang imo anak magakabuhi nga pareho sa isa ka maila nga asno. Kontrahon niya ang tanan, kag ang tanan magakontra sa iya. Bisan ang iya mga paryente kontrahon niya.”

13Gintawag ni Hagar ang Ginoo nga nagpakighambal sa iya nga “Dios nga Nakakita,” kay siling niya, “Nakita ko gid bala ang Dios nga nakakita sa akon kag sa gihapon buhi ako?”16:13 kag sa gihapon buhi ako: ukon, kag diri pa. 14Amo ina nga ang tuburan nga didto sa tunga sang Kadesh kag Bered gintawag nga Beer Lahai Roi.16:14 Beer Lahai Roi: buot silingon sa Hebreo, bubon sang buhi nga Dios nga nakakita sa akon.

15Nagbalik si Hagar kay Sarai, kag sang ulihi nagbata siya sing lalaki. Gin-ngalanan ni Abram ang bata nga Ishmael. 16Ang edad ni Abram sang natawo si Ishmael 86 ka tuig.