ปฐมกาล 10 TNCV - پيدايش 10 PCB

ปฐมกาล
Elegir capítulo 10

Thai New Contemporary Bible

ปฐมกาล 10:1-32

รายชื่อบรรดาประชาชาติ

1นี่คือเรื่องราวของบุตรทั้งสามของโนอาห์คือ เชม ฮาม และยาเฟท ลูกหลานของพวกเขาเกิดมาภายหลังน้ำท่วม

เผ่าพันธุ์ของยาเฟท

(1พศด.1:5-7)

2บุตร10:2 คำว่าบุตรอาจจะมีความหมายว่าลูกหลานหรือผู้สืบตำแหน่งหรือชนชาติเช่นเดียวกับข้อ 3,4,6,7,20-23,29 และ 31ของยาเฟทได้แก่

โกเมอร์ มาโกก มาดัย ยาวาน ทูบัล เมเชค และทิราส

3บุตรของโกเมอร์ได้แก่

อัชเคนัส รีฟาท และโทการมาห์

4บุตรของยาวานได้แก่

เอลีชาห์ ทารชิช คิททิม และโรดานิม10:4 สำเนา MT. บางฉบับว่าโดดานิม 5(คนเหล่านี้เป็นบรรพบุรุษของชาวทะเลที่แยกย้ายไปอาศัยในดินแดนต่างๆ ของเขาตามตระกูลในชนชาติของเขาและต่างก็มีภาษาของตนเอง)

เผ่าพันธุ์ของฮาม

(1พศด.1:8-16)

6บุตรของฮามได้แก่

คูช มิสราอิม10:6 คือ อียิปต์ เช่นเดียวกับข้อ 13 พูต และคานาอัน

7บุตรของคูชได้แก่

เสบา ฮาวิลาห์ สับทาห์ ราอามาห์ และสับเทคา

บุตรของราอามาห์ได้แก่

เชบาและเดดาน

8คูชเป็นบิดา10:8 คำว่าบิดาอาจจะมีความหมายว่าบรรพบุรุษหรือผู้ก่อตั้งเช่นเดียวกับข้อ 13,15,24 และ 26ของนิมโรด ซึ่งเป็นนักรบเกรียงไกรผู้หนึ่งของโลก 9เขาเป็นนายพรานที่เก่งกาจที่สุด ฉะนั้นจึงกล่าวกันว่า “เป็นนายพรานเก่งกาจเหมือนนิมโรด10:9 ภาษาฮีบรูว่าเขาเป็นพรานที่เก่งกาจต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า… “เหมือนนิมโรดนายพรานเก่งกาจต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า10ศูนย์กลางอาณาจักรยุคแรกของเขาคือ บาบิโลน10:10 ภาษาฮีบรูว่าบาเบล เอเรก อัคคัด และคาลเนห์ใน10:10 หรือเอเรกและอัคคัด ทั้งหมดนั้นอยู่ในดินแดนชินาร์10:10 คือ บาบิโลน 11จากที่นั่น เขาไปอัสซีเรีย สร้างเมืองนีนะเวห์ เรโหโบทอีร์10:11 หรือนีนะเวห์กับปริมณฑล คาลาห์ 12และเรเสนตั้งอยู่ระหว่างนีนะเวห์และคาลาห์ นครใหญ่นั้น

13มิสราอิมเป็นบิดาของ

ชาวลูดิม ชาวอานามิม ชาวเลหะบิม ชาวนัฟทูฮิม 14ชาวปัทรุสิม ชาวคัสลูฮิม (ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวฟีลิสเตีย) และชาวคัฟโทริม

15คานาอันเป็นบิดาของ

ไซดอน ซึ่งเป็นบุตรหัวปีของเขา10:15 หรือของชาวไซดอน ผู้เป็นคนสำคัญที่สุด และเป็นบิดาของชาวฮิตไทต์ 16ชาวเยบุส ชาวอาโมไรต์ ชาวเกอร์กาชี 17ชาวฮีไวต์ ชาวอารคี ชาวสินี 18ชาวอารวัด ชาวเศเมอร์ และชาวฮามัท

ต่อมาผู้สืบเชื้อสายจากตระกูลคานาอันก็กระจายออกไป 19พรมแดนของคานาอันขยายจากไซดอนถึงเกราร์ ไกลถึงกาซา และไปทางโสโดม โกโมราห์ อัดมาห์ และเศโบยิม ไปไกลถึงลาชา

20คนเหล่านี้เป็นบุตรของฮาม ซึ่งแบ่งตามตระกูล ตามภาษา ตามเขตแดน และตามชนชาติของพวกเขา

เผ่าพันธุ์ของเชม

(ปฐก.11:10-27; 1พศด.1:17-27)

21เชมซึ่งเป็นพี่น้องกับยาเฟทก็มีบุตรหลายคน เชมเป็นบรรพบุรุษของเอเบอร์

22บุตรของเชมได้แก่

เอลาม อัสชูร์ อารปัคชาด ลูด และอารัม

23บุตรของอารัมได้แก่

อูส ฮูล เกเธอร์ และเมเชค10:23 ภาษาฮีบรูว่ามัช(ดู1พศด.1:17)

24อารปัคชาดเป็นบิดาของ10:24 ฉบับ LXX. ว่าเป็นบิดาของไคนันและไคนันเป็นบิดาของเชลาห์

และเชลาห์เป็นบิดาเอเบอร์

25เอเบอร์มีบุตรชายสองคนได้แก่

คนหนึ่งชื่อเปเลก10:25 แปลว่าการแบ่งแยก เพราะในสมัยของเขาโลกถูกแบ่งแยก และอีกคนหนึ่งชื่อโยกทาน

26โยกทานเป็นบิดาของ

อัลโมดัด เชเลฟ ฮาซารมาเวท เยราห์ 27ฮาโดรัม อุซาล ดิคลาห์ 28โอบาล อาบีมาเอล เชบา 29โอฟีร์ ฮาวิลาห์ และโยบับ คนเหล่านี้ล้วนเป็นบุตรของโยกทาน

30ถิ่นอาศัยของพวกเขาเริ่มจากเมชาไปถึงเสฟาร์ในแดนเทือกเขาด้านตะวันออก

31คนเหล่านี้เป็นบุตรของเชมซึ่งแบ่งตามตระกูล ตามภาษา ตามเขตแดน และตามชนชาติของพวกเขา

32ทั้งหมดนี้คือตระกูลต่างๆ ของบุตรโนอาห์ ตามเชื้อสายในชนชาติของพวกเขา คนเหล่านี้เป็นบรรพบุรุษของชนชาติต่างๆ ที่แพร่กระจายไปทั่วโลกหลังน้ำท่วม

Persian Contemporary Bible

پيدايش 10:1-32

انشعاب قومهای جهان

(اول تواريخ 1‏:5‏-23)

1اينها هستند نسل سام و حام و يافث، پسران نوح، كه بعد از طوفان متولد شدند:

نسل يافث

2پسران10‏:2 «پسران» می‌تواند به معنی «نسل» يا «اعقاب» و يا «قومها» باشد. همچنين در آيات 3‏،4‏،6‏،7‏،22‏،23‏،26‏،30‏.‏ يافث عبارت بودند از: جومر، ماجوج، مادای، ياوان، توبال، ماشَک و تيراس.

3پسران جومر: اَشكناز، ريفات و توجَرمِه.

4پسران ياوان: اليشه، ترشيش، كتيم و رودانيم.

5فرزندان اين افراد به تدریج در سواحل و جزاير دنيا پخش شدند و اقوامی را با زبانهای گوناگون به وجود آوردند.

نسل حام

6پسران حام عبارت بودند از: كوش، مصرايم، فوط و كنعان.

7پسران كوش: سبا، حويله، سبته، رعمه و سبتكا. پسران رعمه: شبا و ددان.

8يكی از فرزندان كوش، شخصی بود به نام نمرود كه در دنيا، دلاوری بزرگ و معروف گشت. 9او با قدرتی كه خداوند به وی داده بود، تيرانداز ماهری شد؛ از اين جهت، وقتی می‌خواهند از مهارتِ تيراندازی كسی تعريف كنند، می‌گويند: «خداوند تو را در تيراندازی مانند نمرود گرداند.» 10قلمرو فرمانروايی او ابتدا شامل بابل، ارک، اكد و كلنه در سرزمين شنعار10‏:10 شنعار همان سرزمين بابل است.‏ بود. 11‏-12ولی بعد كشور آشور را نيز به قلمرو خود درآورد و نينوا، رحوبوت عير، كالح و ريسن را (واقع در بين نينوا و كالح) كه با هم شهر بزرگی را تشكيل می‌دادند، در آن كشور بنا كرد.

13‏-14مصرايم، جد اقوام زير بود: لودی‌ها، عنامی‌ها، لهابی‌ها، نفتوحی‌ها، فتروسی‌ها، كسلوحی‌ها (كه فلسطينی‌ها از اين قوم به وجود آمدند) و كفتوری‌ها.

15‏-19صيدون پسر ارشد كنعان بود و از كنعان اقوام زير به وجود آمدند: حيتّی‌ها، يبوسی‌ها، اموری‌ها، جرجاشی‌ها، حوّی‌ها، عرقی‌ها، سينی‌ها، اروادی‌ها، صماری‌ها و حماتی‌ها. فرزندان كنعان از سرزمين صيدون به سمت جرار تا غزه و به طرف سدوم و عموره و ادمه و صبوئيم تا به لاشع پراكنده شدند.

20اينها نسل حام بودند كه در قبايل و سرزمينهای خود زندگی می‌كردند و هر يک زبان خاص خود را داشتند.

نسل سام

21از نسل سام، كه برادر بزرگ يافث بود، عابر به وجود آمد (عابر جد عبرانيان است). 22اين است اسامی پسران سام: عيلام، آشور، ارفكشاد، لود و ارام.

23اينانند پسران ارام: عوص، حول، جاتر و ماشک.

24ارفكشاد پدر شالح، و شالح پدر عابر بود.

25عابر صاحب دو پسر شد به نامهای: فالح (يعنی «تفرقه» زيرا در زمان او بود كه مردم دنيا متفرق شدند) و يُقطان.

26‏-30الموداد، شالف، حضرموت، يارح، هدورام، اوزال، دقله، عوبال، ابيمائيل، شبا، اوفير، حويله و يوباب پسران يُقطان بودند. ايشان از نواحی ميشا تا كوهستانهای شرقی سفاره پراكنده بودند و در آنجا زندگی می‌كردند.

31اينها بودند فرزندان سام كه در قبايل و سرزمينهای خود زندگی می‌كردند و هر يک زبان خاص خود را داشتند.

32همهٔ افرادی كه در بالا نام برده شدند، از نسل نوح بودند كه بعد از طوفان، در دنيا پخش شدند و قومهای گوناگون را به وجود آوردند.