ปฐมกาล 10 TNCV - Genèse 10 BDS

ปฐมกาล
Elegir capítulo 10

Thai New Contemporary Bible

ปฐมกาล 10:1-32

รายชื่อบรรดาประชาชาติ

1นี่คือเรื่องราวของบุตรทั้งสามของโนอาห์คือ เชม ฮาม และยาเฟท ลูกหลานของพวกเขาเกิดมาภายหลังน้ำท่วม

เผ่าพันธุ์ของยาเฟท

(1พศด.1:5-7)

2บุตร10:2 คำว่าบุตรอาจจะมีความหมายว่าลูกหลานหรือผู้สืบตำแหน่งหรือชนชาติเช่นเดียวกับข้อ 3,4,6,7,20-23,29 และ 31ของยาเฟทได้แก่

โกเมอร์ มาโกก มาดัย ยาวาน ทูบัล เมเชค และทิราส

3บุตรของโกเมอร์ได้แก่

อัชเคนัส รีฟาท และโทการมาห์

4บุตรของยาวานได้แก่

เอลีชาห์ ทารชิช คิททิม และโรดานิม10:4 สำเนา MT. บางฉบับว่าโดดานิม 5(คนเหล่านี้เป็นบรรพบุรุษของชาวทะเลที่แยกย้ายไปอาศัยในดินแดนต่างๆ ของเขาตามตระกูลในชนชาติของเขาและต่างก็มีภาษาของตนเอง)

เผ่าพันธุ์ของฮาม

(1พศด.1:8-16)

6บุตรของฮามได้แก่

คูช มิสราอิม10:6 คือ อียิปต์ เช่นเดียวกับข้อ 13 พูต และคานาอัน

7บุตรของคูชได้แก่

เสบา ฮาวิลาห์ สับทาห์ ราอามาห์ และสับเทคา

บุตรของราอามาห์ได้แก่

เชบาและเดดาน

8คูชเป็นบิดา10:8 คำว่าบิดาอาจจะมีความหมายว่าบรรพบุรุษหรือผู้ก่อตั้งเช่นเดียวกับข้อ 13,15,24 และ 26ของนิมโรด ซึ่งเป็นนักรบเกรียงไกรผู้หนึ่งของโลก 9เขาเป็นนายพรานที่เก่งกาจที่สุด ฉะนั้นจึงกล่าวกันว่า “เป็นนายพรานเก่งกาจเหมือนนิมโรด10:9 ภาษาฮีบรูว่าเขาเป็นพรานที่เก่งกาจต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า… “เหมือนนิมโรดนายพรานเก่งกาจต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า10ศูนย์กลางอาณาจักรยุคแรกของเขาคือ บาบิโลน10:10 ภาษาฮีบรูว่าบาเบล เอเรก อัคคัด และคาลเนห์ใน10:10 หรือเอเรกและอัคคัด ทั้งหมดนั้นอยู่ในดินแดนชินาร์10:10 คือ บาบิโลน 11จากที่นั่น เขาไปอัสซีเรีย สร้างเมืองนีนะเวห์ เรโหโบทอีร์10:11 หรือนีนะเวห์กับปริมณฑล คาลาห์ 12และเรเสนตั้งอยู่ระหว่างนีนะเวห์และคาลาห์ นครใหญ่นั้น

13มิสราอิมเป็นบิดาของ

ชาวลูดิม ชาวอานามิม ชาวเลหะบิม ชาวนัฟทูฮิม 14ชาวปัทรุสิม ชาวคัสลูฮิม (ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวฟีลิสเตีย) และชาวคัฟโทริม

15คานาอันเป็นบิดาของ

ไซดอน ซึ่งเป็นบุตรหัวปีของเขา10:15 หรือของชาวไซดอน ผู้เป็นคนสำคัญที่สุด และเป็นบิดาของชาวฮิตไทต์ 16ชาวเยบุส ชาวอาโมไรต์ ชาวเกอร์กาชี 17ชาวฮีไวต์ ชาวอารคี ชาวสินี 18ชาวอารวัด ชาวเศเมอร์ และชาวฮามัท

ต่อมาผู้สืบเชื้อสายจากตระกูลคานาอันก็กระจายออกไป 19พรมแดนของคานาอันขยายจากไซดอนถึงเกราร์ ไกลถึงกาซา และไปทางโสโดม โกโมราห์ อัดมาห์ และเศโบยิม ไปไกลถึงลาชา

20คนเหล่านี้เป็นบุตรของฮาม ซึ่งแบ่งตามตระกูล ตามภาษา ตามเขตแดน และตามชนชาติของพวกเขา

เผ่าพันธุ์ของเชม

(ปฐก.11:10-27; 1พศด.1:17-27)

21เชมซึ่งเป็นพี่น้องกับยาเฟทก็มีบุตรหลายคน เชมเป็นบรรพบุรุษของเอเบอร์

22บุตรของเชมได้แก่

เอลาม อัสชูร์ อารปัคชาด ลูด และอารัม

23บุตรของอารัมได้แก่

อูส ฮูล เกเธอร์ และเมเชค10:23 ภาษาฮีบรูว่ามัช(ดู1พศด.1:17)

24อารปัคชาดเป็นบิดาของ10:24 ฉบับ LXX. ว่าเป็นบิดาของไคนันและไคนันเป็นบิดาของเชลาห์

และเชลาห์เป็นบิดาเอเบอร์

25เอเบอร์มีบุตรชายสองคนได้แก่

คนหนึ่งชื่อเปเลก10:25 แปลว่าการแบ่งแยก เพราะในสมัยของเขาโลกถูกแบ่งแยก และอีกคนหนึ่งชื่อโยกทาน

26โยกทานเป็นบิดาของ

อัลโมดัด เชเลฟ ฮาซารมาเวท เยราห์ 27ฮาโดรัม อุซาล ดิคลาห์ 28โอบาล อาบีมาเอล เชบา 29โอฟีร์ ฮาวิลาห์ และโยบับ คนเหล่านี้ล้วนเป็นบุตรของโยกทาน

30ถิ่นอาศัยของพวกเขาเริ่มจากเมชาไปถึงเสฟาร์ในแดนเทือกเขาด้านตะวันออก

31คนเหล่านี้เป็นบุตรของเชมซึ่งแบ่งตามตระกูล ตามภาษา ตามเขตแดน และตามชนชาติของพวกเขา

32ทั้งหมดนี้คือตระกูลต่างๆ ของบุตรโนอาห์ ตามเชื้อสายในชนชาติของพวกเขา คนเหล่านี้เป็นบรรพบุรุษของชนชาติต่างๆ ที่แพร่กระจายไปทั่วโลกหลังน้ำท่วม

La Bible du Semeur

Genèse 10:1-32

L’histoire de la famille des fils de Noé

L’origine des divers peuples

1Voici la généalogie des fils de Noé : Sem, Cham et Japhet. Ils eurent des enfants après le déluge.

2Fils de Japhet : Gomer10.2 Gomer : les Cimmériens, peuple d’Asie Mineure. Magog : peut-être une peuplade scythe qui habitait le Caucase et les régions au sud-est de la mer Noire. Madaï : les Mèdes. Yavân : les Ioniens, au sud de la Grèce, et plus tard les Grecs en général. Toubal et Méshek : mentionnés avec Magog dans des inscriptions assyriennes (voir Ez 38.2). Tiras : probablement les Etrusques en Italie., Magog, Madaï, Yavân, Toubal, Méshek et Tiras.

3Fils de Gomer : Ashkenaz10.3 Ashkenaz : les Scythes. Les trois peuples mentionnés vivaient dans le haut Euphrate., Riphat et Togarma.

4Fils de Yavân : Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim10.4 Le Pentateuque samaritain, quelques manuscrits du texte hébreu traditionnel, la version grecque et 1 Ch 1.7 ont : Rodanim. Tarsis : peut-être le sud de l’Espagne. Kittim : nom de l’île de Chypre. Rodanim : nom de la ville de Rhodes.. 5Ce sont leurs descendants qui ont peuplé les îles et les régions côtières. Ils se sont répartis par pays selon la langue et par familles dans chaque peuple.

6Les fils de Cham furent : Koush10.6 Koush : le haut Nil, l’Ethiopie et la Nubie. Mitsraïm : l’Egypte. Pouth : soit la Libye, soit la côte des Somalis., Mitsraïm, Pouth et Canaan.

7Les fils de Koush : Seba, Havila, Sabta, Raema et Sabteka. Les fils de Raema : Sheba et Dedân10.7 Ces sept peuples koushites se situaient tous en Arabie..

8Koush fut le père10.8 Le terme père pourrait aussi signifier fondateur ou chef. de Nimrod qui se mit à exercer un grand pouvoir sur la terre. 9C’était un valeureux chasseur devant l’Eternel. De là vient l’expression : « valeureux chasseur devant l’Eternel comme Nimrod ». 10Les capitales de son royaume furent Babel, Erek, Akkad et Kalné10.10 Autre traduction : Il commença à régner à Babel, puis à Erek, Akkad et Kalné. au pays de Shinéar10.10 C’est-à-dire l’ancienne Babylonie.. 11De ce pays-là, il passa en Assyrie et bâtit Ninive, Rehoboth-Ir, Kalah, 12et Résen, la plus grande cité entre Ninive et Kalah.

13Mitsraïm fut l’ancêtre des Loudim, des Anamim, des Lehabim, des Naphtouim10.13 Différents peuples d’Egypte et des environs., 14des Patrousim, des Kaslouhim – dont sont issus les Philistins10.14 Les Philistins, peuple indo-européen, ont tout d’abord émigré en Crète (voir Jr 47.4 ; Am 9.7) puis ont envahi l’Egypte au début du xiie siècle av. J.-C. Chassés de cette région, ils se sont installés sur la côte de Canaan pour étendre plus tard leur influence sur presque tout le pays. – et des Crétois.

15Canaan10.15 Les peuples mentionnés aux v. 15-19 vivaient tous sur un territoire correspondant à la Syrie et au pays d’Israël. Sur Heth, voir note 23.3. eut pour fils Sidon, son aîné, et Heth. 16De lui descendent les Yebousiens, les Amoréens, les Guirgasiens, 17les Héviens, les Arqiens et les Siniens, 18les Arvadiens, les Tsemariens et les Hamathiens. Ensuite les différentes tribus des Cananéens se dispersèrent. 19Le territoire des Cananéens s’étendait de Sidon, en direction de Guérar, jusqu’à Gaza et en direction de Sodome, de Gomorrhe, d’Adma et de Tseboïm jusqu’à Lésha. 20Tels sont les descendants de Cham selon leurs familles et leurs langues, dans leurs divers pays et leurs peuples.

21Sem aussi, le frère aîné de Japhet, eut une descendance. Il fut l’ancêtre d’Héber et de ses descendants.

22Les descendants de Sem furent : Elam, Assour, Arpakshad, Loud et Aram10.22 Elam : les Elamites, à l’est de la Mésopotamie, autour de Suse. Assour : ancien nom de l’Assyrie, au nord de la Mésopotamie. Arpakshad : voir 11.10-13 ; peut-être une désignation hébraïque de la Chaldée, au sud de la Mésopotamie. Loud : soit les Lydiens (en Asie Mineure), soit une région voisine de l’Egypte. Aram : les Araméens ou Syriens..

23Les descendants d’Aram furent : Outs, Houl, Guéter et Mash10.23 L’ancienne version grecque et 1 Ch 1.17 ont : Méshek..

24Arpakshad eut pour fils Shélah, et Shélah10.24 L’ancienne version grecque a : Arpakshad eut pour descendant Caïnan, Caïnan eut pour descendant Shélah. Voir aussi Gn 11.12-13. eut pour fils Héber. 25Héber eut deux fils : l’un s’appelait Péleg (Partage), parce que de son temps la terre fut partagée, et son frère s’appelait Yoqtân.

26Yoqtân eut pour fils Almodad, Shéleph, Hatsarmaveth, Yérah, 27Hadoram, Ouzal, Diqla, 28Obal, Abimaël, Saba, 29Ophir, Havila et Yobab. Tous ceux-là étaient des descendants de Yoqtân. 30Ils habitaient la contrée s’étendant de Mésha jusque du côté de Sephar, la montagne d’orient.

31Tels sont les descendants de Sem selon leurs familles et leurs langues, dans leurs divers pays, selon leurs peuples. 32Telles sont les familles issues des fils de Noé selon leurs lignées et d’après leur appartenance nationale. C’est d’eux que sont issus tous les peuples qui se sont répandus sur la terre après le déluge.