นาฮูม 1 TNCV - Nakkumu 1 LCB

นาฮูม
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

นาฮูม 1

1คำพยากรณ์เกี่ยวกับกรุงนีนะเวห์ หนังสือแห่งนิมิตของนาฮูมชาวเอลโขช

พระพิโรธต่อนีนะเวห์

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้หึงหวงและทำการแก้แค้น
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแก้แค้นและเต็มไปด้วยพระพิโรธ
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแก้แค้นเหล่าปฏิปักษ์ของพระองค์
และยังทรงพระพิโรธต่อศัตรูของพระองค์
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกริ้วช้าและทรงฤทธานุภาพยิ่งใหญ่
องค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงปล่อยให้คนผิดลอยนวลพ้นโทษ
ทางของพระองค์อยู่ในพายุหมุนและในลมพายุ
เมฆคือธุลีจากพระบาทของพระองค์
พระองค์ตรัสกำราบทะเลและทรงทำให้มันเหือดแห้ง
ทรงทำให้แม่น้ำทุกสายแห้งไป
บาชานกับคารเมลก็เหี่ยวเฉา
และหมู่ดอกไม้ผลิบานของเลบานอนก็ร่วงโรย
ภูเขาสะเทือนเลื่อนลั่นต่อหน้าพระองค์
และเนินเขาต่างๆ หลอมละลาย
เมื่อพระองค์ทรงปรากฏ แผ่นดินโลกก็สั่นสะท้าน
คือโลกและทุกคนที่อยู่ในโลก
ใครเล่าสามารถต้านทานความกริ้วของพระองค์ได้?
ใครเล่าสามารถทนต่อพระพิโรธอันรุนแรงของพระองค์ได้?
พระองค์ทรงระบายพระพิโรธลงมาเหมือนไฟ
แล้วศิลาก็แหลกละเอียดต่อหน้าพระองค์

องค์พระผู้เป็นเจ้าประเสริฐ
ทรงเป็นที่ลี้ภัยในยามยากลำบาก
ทรงห่วงใยบรรดาผู้วางใจในพระองค์
แต่ด้วยกระแสน้ำท่วมท้น
พระองค์จะทรงทำให้นีนะเวห์สูญสิ้นไป
พระองค์จะทรงรุกไล่เหล่าศัตรูเข้าสู่ความมืด

ไม่ว่าพวกเขาจะคบคิดกันต่อสู้องค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไร[a]
พระองค์ก็จะทรงทำให้พบจุดจบ
ปัญหาจะไม่เกิดขึ้นซ้ำสอง
10 พวกเขาจะติดอยู่ในดงหนาม
และเมามายด้วยเหล้าองุ่นของตนเอง
พวกเขาจะถูกเผาผลาญเหมือนตอข้าวแห้ง[b]
11 นีนะเวห์เอ๋ย มีผู้หนึ่งออกมาจากเจ้า
ซึ่งวางแผนร้ายต่อสู้องค์พระผู้เป็นเจ้า
และวางแผนชั่ว

12 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้

“แม้พวกเขามีพันธมิตรและมีจำนวนมาก
พวกเขาก็จะถูกโค่นและสูญสิ้นไป
ยูดาห์เอ๋ย ถึงแม้เราให้เจ้าทุกข์ร้อน
แต่เราจะไม่ให้เจ้าทุกข์ร้อนอีกต่อไป
13 บัดนี้เราจะหักแอกของพวกเขาจากคอของเจ้า
และหักโซ่ตรวนของเจ้าทิ้งไป”

14 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาเกี่ยวกับนีนะเวห์ว่า
“เจ้าจะไม่มีลูกหลานสืบสกุล
เราจะทำลายรูปสลักและเทวรูปที่หล่อขึ้น
ซึ่งอยู่ในวิหารแห่งเทพเจ้าของเจ้า
เราจะเตรียมหลุมฝังศพของเจ้า
เพราะเจ้าชั่วช้าสามานย์”

15 ดูเถิด บนภูเขานั่น
เท้าของผู้นำข่าวดีมา
ผู้ประกาศสันติภาพ!
ยูดาห์เอ๋ย จงฉลองเทศกาลต่างๆ ของเจ้า
และทำตามที่เจ้าถวายปฏิญาณไว้
คนชั่วร้ายจะไม่มาย่ำยีบีฑาเจ้าอีก
เขาจะถูกทำลายเสียสิ้น

Notas al pie

  1. 1:9 หรือเจ้าผู้เป็นศัตรูคบคิดอะไรกันต่อสู้องค์พระผู้เป็นเจ้า?
  2. 1:10 ในภาษาฮีบรูข้อนี้มีความหมายไม่ชัดเจน

Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Nakkumu 1

1Kuno kwe kwolesebwa Katonda kwe yalaga Nakkumu, Omwerukoosi okukwata ku bibambulira ebyali bijjira Nineeve.

Obusungu bwa Mukama ku Nineeve

Katonda wa buggya era Mukama awalana eggwanga.
    Mukama awalana eggwanga era ajudde ekiruyi.
Mukama yeesasuza ku balabe be
    era aterekera abamuwakanya obusungu bwe.
Mukama tatera kusunguwala, ate nga wa maanyi mangi
    era tayinza n’akatono butabonereza oyo gwe gusinze.
Ekkubo lye liri mu mpewo ey’akazimu ne mu kibuyaga,
    n’ebire ye nfuufu y’ebigere bye.
Akangavvula ennyanja n’agikaza
    era akaza emigga gyonna,
ennimiro ez’omu Basani zikala, olusozi Kalumeeri lwonna lukayuse,
    n’ebimuli bya Lebanooni biwotose.
Ensozi zikankanira mu maaso ga Katonda,
    obusozi ne busaanuuka,
ettaka ne lyatikayatika mu maaso ge,
    ensi n’ekankana n’abantu bonna abagirimu.
Ani ayinza okuyimirira mu maaso ge ng’asunguwadde?
    Ani ayinza okugumira obusungu bwe obw’amaanyi?
Ekiruyi kye kibuubuuka ng’omuliro,
    n’enjazi n’eziyatikayatika.

Mukama mulungi,
    kiddukiro mu kiseera eky’okulabiramu ennaku,
era alabirira abo bonna abamwesiga.
    Naye alisaanyaawo abalabe be mu mataba amazibu,
ekizikiza kiribawondera.

Buli kye mwekobaana okukola Mukama,
    alikikomya.
    Akabi tekalijja mulundi gwakubiri.
10 Kubanga baliba ng’amaggwa agakwataganye,
    era nga batamidde,
    balyoke bookebwe omuliro ng’ekisambu ekikalu.
11 Mu ggwe Nineeve muvuddemu omuntu
    alowooza akabi
    era ateesa ebibi ku Mukama.

12 Bw’ati bw’ayogera Mukama nti,

“Newaakubadde nga balina be bakolagana nabo bangi, ate nga bangi,
    balizikirizibwa ne baggwaawo.
Newaakubadde nga mbabonereza mmwe abantu bange,
    siriddayo kukikola nate.
13 Kaakano nzija kumenya ekikoligo kyabwe nkibaggyeko
    era n’ebibasibye nnaabikutulakutula.”

14 Kino Mukama ky’alagidde ekikwata ku Nineeve:
    “Erinnya lyo terikyayala nate.
Ndizikiriza ekifaananyi ekyole n’ekifaananyi ekisaanuuse
    ebiri mu masabo g’abakatonda bo;
ndisima entaana yo
    kubanga oyinze obugwagwa.”

15 Yimusa amaaso, tunula ku nsozi, laba,
    ebigere ebirungi eby’oyo aleese amawulire amalungi,
    alangirira emirembe.
Ggwe Yuda kwata embaga zo entukuvu,
    era otuukirize obweyamo bwo;
omubi kaakano takyakulumba,
    azikiririzibbwa ddala, tolimulaba nate.