ดาเนียล 5 TNCV - Daniel 5 NASB

ดาเนียล
Elegir capítulo 5

Thai New Contemporary Bible

ดาเนียล 5

ข้อความบนผนัง

1กษัตริย์เบลชัสซาร์ทรงจัดงานเลี้ยงใหญ่ประทานแก่ขุนนางผู้ใหญ่หนึ่งพันคน และทรงเสวยเหล้าองุ่นร่วมกับเขา ขณะเสวยอยู่ก็รับสั่งให้นำภาชนะเงินและทองคำซึ่งเนบูคัดเนสซาร์ราชบิดา[a]ได้ยึดมาจากพระวิหารในเยรูซาเล็มนั้นมาให้กษัตริย์ ขุนนาง มเหสี และเหล่านางสนมใส่เหล้าองุ่น พวกเขาจึงนำภาชนะทองคำซึ่งริบมาจากพระวิหารของพระเจ้าในเยรูซาเล็มมาให้กษัตริย์ ขุนนาง มเหสี และเหล่านางสนมใส่เหล้าองุ่นดื่ม พวกเขาดื่มพร้อมทั้งสรรเสริญเทพเจ้าที่ทำจากทองคำ เงิน ทองสัมฤทธิ์ เหล็ก ไม้ และหิน

ทันใดนั้นมีนิ้วมือมนุษย์ปรากฏขึ้นและเขียนบนผนังใกล้คันประทีปในพระราชวัง กษัตริย์ทอดพระเนตรดูมือนั้นเขียนไป พระพักตร์ของพระองค์ก็ซีดเผือด ทรงตกพระทัยจนเข่าสั่นกระทบกัน แข้งขาอ่อนหมดเรี่ยวหมดแรง

พระองค์ตรัสเรียกให้นำตัวนักเวทมนตร์ โหราจารย์[b] และหมอดูฤกษ์ยามทั้งหลายมา และตรัสแก่ปราชญ์ของบาบิโลนเหล่านี้ว่า “ผู้ใดก็ตามอ่านข้อความนี้แล้วบอกเราได้ว่ามีความหมายว่าอะไร เราจะให้ผู้นั้นสวมชุดสีม่วงกับสร้อยคอทองคำ และให้ครองอำนาจเป็นที่สามในราชอาณาจักร”

แล้วปราชญ์ทั้งปวงของกษัตริย์ก็มาเข้าเฝ้า แต่ไม่มีใครสามารถอ่านข้อความที่เขียนไว้ หรือทูลให้กษัตริย์ทรงทราบว่าหมายความว่าอะไร ดังนั้นกษัตริย์เบลชัสซาร์จึงยิ่งตกพระทัย และพระพักตร์ยิ่งขาวซีด ขุนนางทั้งปวงก็ว้าวุ่นใจ

10 พระราชินี[c]ทรงได้ยินพระสุรเสียงของกษัตริย์และเสียงเหล่าขุนนาง ก็เสด็จเข้ามาในท้องพระโรงซึ่งมีงานเลี้ยงนั้น พระนางตรัสว่า “ข้าแต่กษัตริย์ ขอจงทรงพระเจริญ! อย่าตกพระทัยจนพระพักตร์ซีดเลย! 11 มีชายผู้หนึ่งในราชอาณาจักรซึ่งมีวิญญาณของเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์สถิตด้วยในรัชสมัยของพระราชบิดา เราพบว่าชายคนนี้มีสติปัญญา ไหวพริบ และความหยั่งรู้เสมอเหมือนเทพเจ้า กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ราชบิดาของพระองค์จึงทรงแต่งตั้งเขาให้เป็นหัวหน้านักเล่นอาคม นักเวทมนตร์ โหราจารย์ และหมอดูฤกษ์ยามทั้งปวง 12 ดาเนียลผู้นี้ซึ่งกษัตริย์ตรัสเรียกว่าเบลเทชัสซาร์เป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลม มีความรู้ความเข้าใจ และยังสามารถทำนายฝันแก้ปริศนาและปัญหายุ่งยากทั้งหลาย ขอให้ตามตัวดาเนียลมาเถิด เขาจะสามารถกราบทูลว่าข้อความนี้หมายความว่าอะไร”

13 ดาเนียลจึงถูกนำตัวมาเข้าเฝ้า กษัตริย์ตรัสกับเขาว่า “เจ้าคือดาเนียลเชลยที่ราชบิดาของเรานำตัวมาจากยูดาห์หรือ? 14 เราได้ยินมาว่าวิญญาณของเทพเจ้าอยู่ในตัวเจ้า และเจ้ามีความหยั่งรู้ ไหวพริบ และสติปัญญาล้ำเลิศ 15 เราได้เรียกบรรดาปราชญ์และนักเล่นอาคมให้มาอ่านข้อความนี้และแจ้งความหมายแก่เรา แต่พวกเขาอธิบายความไม่ได้ 16 เราได้ยินมาว่าเจ้าสามารถอธิบายความและแก้ปริศนาอันซับซ้อนซ่อนเงื่อนได้ หากเจ้าสามารถอ่านข้อความนี้และบอกความหมายแก่เราได้ เราจะให้เจ้าสวมชุดสีม่วงและสวมสร้อยคอทองคำ แล้วแต่งตั้งให้เจ้าครองอำนาจเป็นที่สามในราชอาณาจักร”

17 ดาเนียลจึงทูลกษัตริย์ว่า “ขอทรงเก็บของประทานไว้และปูนบำเหน็จแก่ผู้อื่นเถิด อย่างไรก็ดีข้าพระบาทจะอ่านข้อความถวายฝ่าพระบาทและทูลความหมายให้ทรงทราบ

18 “ข้าแต่กษัตริย์ พระเจ้าสูงสุดได้ประทานราชอำนาจ ความยิ่งใหญ่ และเกียรติบารมีแก่เนบูคัดเนสซาร์ราชบิดาของฝ่าพระบาท 19 เนื่องจากฐานะสูงส่งที่พระเจ้าประทานให้พระองค์ มวลประชาชาติและคนทุกภาษาจึงยำเกรงครั่นคร้ามพระองค์ ผู้ที่กษัตริย์ประสงค์ให้ประหารก็จะถูกประหาร ผู้ที่ทรงประสงค์ให้ไว้ชีวิตก็จะรอดชีวิต ทรงให้ยศถาบรรดาศักดิ์หรือถอดถอนผู้ใดตามแต่ชอบพระทัย 20 แต่เมื่อพระทัยของพระองค์เย่อหยิ่งและกำเริบเสิบสาน พระเจ้าจึงทรงปลดพระองค์ออกจากราชบัลลังก์และริบเอาเกียรติบารมีของพระองค์ไป 21 พระองค์ทรงถูกขับไล่จากมวลมนุษย์และได้รับความคิดจิตใจแบบสัตว์ ทรงใช้ชีวิตอยู่กับลาป่า กินหญ้าเหมือนวัว กายตากน้ำค้าง จนกระทั่งทรงเรียนรู้ว่าพระเจ้าสูงสุดทรงครอบครองเหนืออาณาจักรของมนุษย์ทั้งปวง และทรงตั้งผู้ใดก็ได้ตามแต่ชอบพระทัยให้ครองอาณาจักร

22 “ข้าแต่เบลชัสซาร์ แต่ฝ่าพระบาทผู้เป็นโอรส[d]ทรงทราบเรื่องทั้งหมดนี้ แต่ก็ไม่ได้ถ่อมพระทัยลง 23 กลับยกองค์ลบหลู่องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ ทรงให้นำภาชนะจากพระวิหารของพระเจ้ามาให้ฝ่าพระบาท ขุนนาง มเหสี และเหล่านางสนมใส่เหล้าองุ่นดื่ม ทรงยกย่องสรรเสริญเทพเจ้าที่ทำจากเงิน ทอง ทองสัมฤทธิ์ เหล็ก ไม้ และหิน ซึ่งมองอะไรไม่เห็น ฟังอะไรไม่ได้ยิน และไม่เข้าใจ ฝ่าพระบาทไม่ได้เทิดพระเกียรติพระเจ้าผู้กุมชีวิตและวิถีทางทั้งปวงของฝ่าพระบาทไว้ในพระหัตถ์ 24 ฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงส่งมือมาเขียนข้อความนั้น

25 “ข้อความนั้นเขียนไว้ว่า

เมเน เมเน เทเคล ปาร์ซิน[e]

26 “ความหมายนั้นก็คือ

เมเน[f] หมายความว่า พระเจ้าได้ทรงนับวันเวลาแห่งรัชกาลของฝ่าพระบาทไว้และนำมาถึงจุดจบ

27 เทเคล[g] หมายความว่า ฝ่าพระบาทถูกชั่งบนตราชั่งและเบากว่าที่กำหนด

28 เปเรส[h] หมายความว่า ราชอาณาจักรของฝ่าพระบาทถูกแบ่งแยก และยกให้ชาวมีเดียและเปอร์เซีย”

29 แล้วเบลชัสซาร์รับสั่งให้ดาเนียลสวมชุดสีม่วงและสร้อยคอทองคำ แล้วแต่งตั้งให้เป็นผู้ครอบครองอันดับที่สามของราชอาณาจักร

30 ในคืนวันนั้นเองกษัตริย์เบลชัสซาร์ของชาวบาบิโลน[i]ก็ถูกปลงพระชนม์ 31 และดาริอัสแห่งมีเดียทรงยึดอาณาจักรบาบิโลนได้ ขณะนั้นดาริอัสทรงมีพระชนมายุ 62 พรรษา

Notas al pie

 1. 5:2 หรือบรรพบุรุษเช่นเดียวกับข้อ 11,13 และ 18
 2. 5:7 หรือชาวเคลเดียเช่นเดียวกับข้อ 11
 3. 5:10 หรือพระชนนี
 4. 5:22 หรือลูกหลานหรือผู้สืบเชื้อสาย
 5. 5:25 ภาษาอารเมคว่าอูปาร์ซิน(ซึ่งก็คือและปาร์ซิน)
 6. 5:26 หมายถึงนับหรือมินา (เป็นหน่วยของเงินตรา)
 7. 5:27 หมายถึงชั่งหรือเชเขล (เป็นหน่วยของเงินตรา)
 8. 5:28 เป็นรูปเอกพจน์ของปาร์ซินแปลว่าแบ่งแยกหรือเปอร์เซียหรือครึ่งมินาหรือครึ่งเชเขลก็ได้
 9. 5:30 หรือชาวเคลเดีย

New American Standard Bible

Daniel 5

Belshazzar’s Feast

1Belshazzar the king [a]held a great feast for a thousand of his nobles, and he was drinking wine in the presence of the thousand. When Belshazzar tasted the wine, he gave orders to bring the gold and silver vessels which Nebuchadnezzar his [b]father had taken out of the temple which was in Jerusalem, so that the king and his nobles, his wives and his concubines might drink from them. Then they brought the gold vessels that had been taken out of the temple, the house of God which was in Jerusalem; and the king and his nobles, his wives and his concubines drank from them. They drank the wine and praised the gods of gold and silver, of bronze, iron, wood and stone.

Suddenly the fingers of a man’s hand emerged and began writing opposite the lampstand on the plaster of the wall of the king’s palace, and the king saw the [c]back of the hand that did the writing. Then the king’s [d]face grew pale and his thoughts alarmed him, and his hip joints went slack and his knees began knocking together. The king called aloud to bring in the conjurers, the [e]Chaldeans and the diviners. The king spoke and said to the wise men of Babylon, “Any man who can read this inscription and explain its interpretation to me shall be clothed with purple and have a necklace of gold around his neck, and have authority as [f]third ruler in the kingdom.” Then all the king’s wise men came in, but they could not read the inscription or make known its interpretation to the king. Then King Belshazzar was greatly alarmed, his [g]face grew even paler, and his nobles were perplexed.

10 The queen entered the banquet [h]hall because of the words of the king and his nobles; the queen spoke and said, “O king, live forever! Do not let your thoughts alarm you or your [i]face be pale. 11 There is a man in your kingdom in whom is [j]a spirit of the holy gods; and in the days of your father, illumination, insight and wisdom like the wisdom of the gods were found in him. And King Nebuchadnezzar, your father, your father [k]the king, appointed him chief of the [l]magicians, conjurers, [m]Chaldeans and diviners. 12 This was because an extraordinary spirit, knowledge and insight, interpretation of dreams, explanation of enigmas and solving of difficult problems were found in this Daniel, whom the king named Belteshazzar. Let Daniel now be summoned and he will declare the interpretation.”

Daniel Interprets Handwriting on the Wall

13 Then Daniel was brought in before the king. The king spoke and said to Daniel, “Are you that Daniel who is one of the [n]exiles from Judah, whom my father the king brought from Judah? 14 Now I have heard about you that [o]a spirit of the gods is in you, and that illumination, insight and extraordinary wisdom have been found in you. 15 Just now the wise men and the conjurers were brought in before me that they might read this inscription and make its interpretation known to me, but they could not declare the interpretation of the [p]message. 16 But I personally have heard about you, that you are able to give interpretations and solve difficult problems. Now if you are able to read the inscription and make its interpretation known to me, you will be clothed with purple and wear a necklace of gold around your neck, and you will have authority as the [q]third ruler in the kingdom.”

17 Then Daniel answered and said before the king, “[r]Keep your gifts for yourself or give your rewards to someone else; however, I will read the inscription to the king and make the interpretation known to him. 18 [s]O king, the Most High God granted [t]sovereignty, grandeur, glory and majesty to Nebuchadnezzar your father. 19 Because of the grandeur which He bestowed on him, all the peoples, nations and men of every [u]language feared and trembled before him; whomever he wished he killed and whomever he wished he spared alive; and whomever he wished he elevated and whomever he wished he humbled. 20 But when his heart was lifted up and his spirit became so [v]proud that he behaved arrogantly, he was deposed from his royal throne and his glory was taken away from him. 21 He was also driven away from [w]mankind, and his heart was made like that of beasts, and his dwelling place was with the wild donkeys. He was given grass to eat like cattle, and his body was drenched with the dew of heaven until he recognized that the Most High God is ruler over the realm of mankind and that He sets over it whomever He wishes. 22 Yet you, his [x]son, Belshazzar, have not humbled your heart, [y]even though you knew all this, 23 but you have exalted yourself against the Lord of heaven; and they have brought the vessels of His house before you, and you and your nobles, your wives and your concubines have been drinking wine from them; and you have praised the gods of silver and gold, of bronze, iron, wood and stone, which do not see, hear or understand. But the God in whose hand are your life-breath and all your ways, you have not glorified. 24 Then the [z]hand was sent from Him and this inscription was written out.

25 “Now this is the inscription that was written out: ‘[aa]MENĒ, [ab]MENĒ, [ac]TEKĒL, [ad]UPHARSIN.’ 26 This is the interpretation of the [ae]message: ‘MENĒ’—God has numbered your kingdom and put an end to it. 27 ‘TEKĒL’—you have been weighed on the scales and found deficient. 28 ‘PERĒS’—your kingdom has been divided and given over to the Medes and [af]Persians.”

29 Then Belshazzar gave orders, and they clothed Daniel with purple and put a necklace of gold around his neck, and issued a proclamation concerning him that he now had authority as the [ag]third ruler in the kingdom.

30 That same night Belshazzar the Chaldean king was slain. 31 [ah]So Darius the Mede received the kingdom at about the age of sixty-two.

Notas al pie

 1. Daniel 5:1 Lit made
 2. Daniel 5:2 Or forefather, and so throughout the ch
 3. Daniel 5:5 Or palm
 4. Daniel 5:6 Lit brightness changed for him
 5. Daniel 5:7 Or master astrologers
 6. Daniel 5:7 Or a triumvir
 7. Daniel 5:9 Lit brightness was changing upon him
 8. Daniel 5:10 Lit house
 9. Daniel 5:10 Lit brightness be changed
 10. Daniel 5:11 Or possibly the Spirit of the holy God
 11. Daniel 5:11 Or O king
 12. Daniel 5:11 Or soothsayer priests
 13. Daniel 5:11 Or master astrologers
 14. Daniel 5:13 Lit sons of the exile
 15. Daniel 5:14 Or possibly the Spirit of God
 16. Daniel 5:15 Lit word
 17. Daniel 5:16 Or triumvir
 18. Daniel 5:17 Lit Let...be for
 19. Daniel 5:18 Lit You, O king
 20. Daniel 5:18 Or the kingdom
 21. Daniel 5:19 Lit tongue
 22. Daniel 5:20 Lit strong
 23. Daniel 5:21 Lit the sons of man
 24. Daniel 5:22 Or descendant
 25. Daniel 5:22 Lit inasmuch as you
 26. Daniel 5:24 Lit palm of the hand
 27. Daniel 5:25 Or a mina (50 shekels) from verb “to number”
 28. Daniel 5:25 Or a mina (50 shekels) from verb “to number”
 29. Daniel 5:25 Or a shekel from verb “to weigh”
 30. Daniel 5:25 Or and half-shekels (sing: peres) from verb “to divide”
 31. Daniel 5:26 Lit word
 32. Daniel 5:28 Aram: Pāras
 33. Daniel 5:29 Or triumvir
 34. Daniel 5:31 Ch 6:1 in Aram