ดาเนียล 1 TNCV - Daniel 1 NLT

ดาเนียล
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

ดาเนียล 1

การฝึกฝนของดาเนียลในบาบิโลน

1ในปีที่สามของรัชกาลกษัตริย์เยโฮยาคิมแห่งยูดาห์ กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนทรงกรีธาทัพมาล้อมกรุงเยรูซาเล็ม และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบกษัตริย์เยโฮยาคิมแห่งยูดาห์พร้อมทั้งภาชนะบางอย่างในพระวิหารของพระเจ้าไว้ในมือเนบูคัดเนสซาร์ เนบูคัดเนสซาร์ทรงนำสิ่งเหล่านี้ไปเก็บไว้ที่คลังของวิหารเทพเจ้าของตนในบาบิโลน[a]

แล้วเนบูคัดเนสซาร์ตรัสบัญชาอัชเปนัสหัวหน้ากรมวังให้คัดเลือกชายหนุ่มอิสราเอลบางคนซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์และอยู่ในตระกูลขุนนาง คนหนุ่มที่มีรูปร่างหน้าตาดี ไม่พิกลพิการ เฉลียวฉลาดพร้อมที่จะเรียนรู้ ได้รับการศึกษาอบรมมาอย่างดี มีไหวพริบปฏิภาณ และคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในพระราชวัง ให้อัชเปนัสสอนภาษาและวรรณคดีของชาวบาบิโลน[b]แก่ชายหนุ่มเหล่านี้ กษัตริย์ทรงประทานอาหารและเหล้าองุ่นจากโต๊ะเสวยแก่คนเหล่านี้ทุกวันและให้พวกเขารับการฝึกฝนตลอดสามปี หลังจากนั้นจึงเข้ารับราชการ

ในกลุ่มชายหนุ่มเหล่านี้ มีบางคนจากยูดาห์ได้แก่ดาเนียล ฮานันยาห์ มิชาเอล และอาซาริยาห์ หัวหน้ากรมวังตั้งชื่อใหม่ให้พวกเขาดังนี้ ดาเนียลชื่อเบลเทชัสซาร์ ฮานันยาห์ชื่อชัดรัค มิชาเอลชื่อเมชาค และอาซาริยาห์ชื่ออาเบดเนโก

แต่ดาเนียลตั้งปณิธานไว้ว่าจะไม่ยอมให้ตนเองเป็นมลทินเพราะเครื่องเสวย ทั้งอาหารและเหล้าองุ่น จึงขออนุญาตจากหัวหน้ากรมวังที่จะไม่ทำให้ตนเองเป็นมลทินอย่างนั้น พระเจ้าทรงบันดาลให้หัวหน้ากรมวังชอบพอและเห็นใจดาเนียล 10 แต่เขาบอกดาเนียลว่า “เรากลัวเจ้าเหนือหัวซึ่งทรงเป็นผู้ประทานอาหารและเครื่องดื่มให้พวกเจ้า หากเราปล่อยให้พระองค์เห็นพวกเจ้าซูบซีดกว่าชายหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกัน พระองค์คงตัดหัวเราเพราะพวกเจ้า”

11 ดาเนียลจึงบอกผู้ดูแลซึ่งหัวหน้ากรมวังแต่งตั้งให้รับผิดชอบดาเนียล ฮานันยาห์ มิชาเอล และอาซาริยาห์ว่า 12 “โปรดลองให้ผู้รับใช้ของท่านกินแต่ผักและดื่มแต่น้ำสักสิบวัน 13 แล้วเปรียบเทียบหน้าตาของพวกเรากับชายหนุ่มซึ่งรับประทานเครื่องเสวย จากนั้นเชิญท่านปฏิบัติต่อผู้รับใช้ตามที่ท่านเห็นควรเถิด” 14 ผู้ดูแลก็ตกลงตามนี้และให้พวกเขาทดลองดูสิบวัน

15 เมื่อครบสิบวันแล้ว ปรากฏว่าพวกเขาดูแข็งแรงและมีพลานามัยดีกว่าชายหนุ่มอื่นๆ ที่รับประทานเครื่องเสวย 16 ฉะนั้นผู้ดูแลจึงงดให้เครื่องเสวยและเหล้าองุ่น แต่ให้เขาทั้งสี่รับประทานผัก

17 พระเจ้าโปรดให้ชายหนุ่มทั้งสี่มีความรู้ความเข้าใจในวรรณกรรมและวิทยาการทุกอย่าง ตัวดาเนียลนั้นสามารถเข้าใจนิมิตและความฝันทุกประเภท

18 เมื่อครบกำหนดที่กษัตริย์ทรงบัญชา หัวหน้ากรมวังนำชายหนุ่มทั้งปวงที่คัดเลือกไว้เข้าเฝ้ากษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ 19 กษัตริย์ทรงสนทนากับพวกเขาและทรงพบว่าไม่มีชายหนุ่มคนใดเทียบเคียงดาเนียล ฮานันยาห์ มิชาเอล และอาซาริยาห์ได้ ทั้งสี่คนนี้จึงเข้ารับราชการอยู่ในราชสำนัก 20 กษัตริย์ทรงซักถามพวกเขาทุกเรื่องในด้านสติปัญญาและความเข้าใจ และทรงพบว่าพวกเขาดีเด่นกว่าพวกนักเล่นอาคมและนักเวทมนตร์ทั่วราชอาณาจักรถึงสิบเท่า

21 ดาเนียลรับราชการเรื่อยมาจวบจนปีที่หนึ่งแห่งรัชกาลกษัตริย์ไซรัส

Notas al pie

  1. 1:2 ภาษาฮีบรูว่าชินาร์
  2. 1:4 หรือชาวเคลเดีย

New Living Translation

Daniel 1

Daniel in Nebuchadnezzar’s Court

1During the third year of King Jehoiakim’s reign in Judah,[a] King Nebuchadnezzar of Babylon came to Jerusalem and besieged it. The Lord gave him victory over King Jehoiakim of Judah and permitted him to take some of the sacred objects from the Temple of God. So Nebuchadnezzar took them back to the land of Babylonia[b] and placed them in the treasure-house of his god.

Then the king ordered Ashpenaz, his chief of staff, to bring to the palace some of the young men of Judah’s royal family and other noble families, who had been brought to Babylon as captives. “Select only strong, healthy, and good-looking young men,” he said. “Make sure they are well versed in every branch of learning, are gifted with knowledge and good judgment, and are suited to serve in the royal palace. Train these young men in the language and literature of Babylon.[c] The king assigned them a daily ration of food and wine from his own kitchens. They were to be trained for three years, and then they would enter the royal service.

Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah were four of the young men chosen, all from the tribe of Judah. The chief of staff renamed them with these Babylonian names:

Daniel was called Belteshazzar.
Hananiah was called Shadrach.
Mishael was called Meshach.
Azariah was called Abednego.

But Daniel was determined not to defile himself by eating the food and wine given to them by the king. He asked the chief of staff for permission not to eat these unacceptable foods. Now God had given the chief of staff both respect and affection for Daniel. 10 But he responded, “I am afraid of my lord the king, who has ordered that you eat this food and wine. If you become pale and thin compared to the other youths your age, I am afraid the king will have me beheaded.”

11 Daniel spoke with the attendant who had been appointed by the chief of staff to look after Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. 12 “Please test us for ten days on a diet of vegetables and water,” Daniel said. 13 “At the end of the ten days, see how we look compared to the other young men who are eating the king’s food. Then make your decision in light of what you see.” 14 The attendant agreed to Daniel’s suggestion and tested them for ten days.

15 At the end of the ten days, Daniel and his three friends looked healthier and better nourished than the young men who had been eating the food assigned by the king. 16 So after that, the attendant fed them only vegetables instead of the food and wine provided for the others.

17 God gave these four young men an unusual aptitude for understanding every aspect of literature and wisdom. And God gave Daniel the special ability to interpret the meanings of visions and dreams.

18 When the training period ordered by the king was completed, the chief of staff brought all the young men to King Nebuchadnezzar. 19 The king talked with them, and no one impressed him as much as Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. So they entered the royal service. 20 Whenever the king consulted them in any matter requiring wisdom and balanced judgment, he found them ten times more capable than any of the magicians and enchanters in his entire kingdom.

21 Daniel remained in the royal service until the first year of the reign of King Cyrus.[d]

Notas al pie

  1. 1:1 This event occurred in 605 B.c., during the third year of Jehoiakim’s reign (according to the calendar system in which the new year begins in the spring).
  2. 1:2 Hebrew the land of Shinar.
  3. 1:4 Or of the Chaldeans.
  4. 1:21 Cyrus began his reign (over Babylon) in 539 B.c.