กันดารวิถี 34 TNCV - اعداد 34 PCB

กันดารวิถี
Elegir capítulo 34

Thai New Contemporary Bible

กันดารวิถี 34:1-29

เขตแดนคานาอัน

1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า 2“จงสั่งประชากรอิสราเอลว่า ‘เมื่อเจ้าทั้งหลายเข้าสู่คานาอันดินแดนซึ่งจะแบ่งสรรยกให้เป็นมรดกของเจ้านั้นจะมีพรมแดนดังนี้

3“ ‘ดินแดนทางใต้คือถิ่นกันดารศิน เลียบไปตามพรมแดนเอโดม เขตแดนทางใต้ด้านฝั่งตะวันออกเริ่มจากทะเลตาย 4ไล่ลงมาผ่านช่องแคบแมงป่องไปยังศิน ลงใต้ไปที่คาเดชบารเนีย เรื่อยมาถึงฮาซารัดดาร์และอัสโมน 5จากอัสโมนวกไปตามลำน้ำแห่งอียิปต์และสิ้นสุดลงที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

6“ ‘พรมแดนตะวันตกของเจ้าคือชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

7“ ‘พรมแดนด้านเหนือของเจ้าเริ่มจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเรื่อยไปถึงภูเขาโฮร์ 8ไปยังเลโบฮามัท34:8 หรือทางเข้าสู่ฮามัท ไปเศดัด 9เรื่อยไปถึงศิโฟรนจนจดฮาซาเรนัน

10“ ‘พรมแดนตะวันออกเริ่มจากฮาซาเรนันจนถึงที่เชฟาม 11เรื่อยลงมาถึงริบลาห์ ด้านตะวันออกของเมืองอายิน ไล่มาตามลาดเขาด้านตะวันออกของทะเลคินเนเรท34:11 คือ กาลิลี 12แล้วเรื่อยมาตามแม่น้ำจอร์แดนและสิ้นสุดที่ทะเลเกลือ

“ ‘นี่จะเป็นดินแดนของพวกเจ้าตามพรมแดนโดยรอบ’ ”

13โมเสสสั่งชนอิสราเอลว่า “จงจับฉลากแบ่งสรรดินแดนนี้เป็นมรดก องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงบัญชาไว้ให้แบ่งกันในหมู่เก้าเผ่าและอีกครึ่งเผ่า 14เพราะเผ่ารูเบน กาดและมนัสเสห์ครึ่งเผ่าได้รับมรดกของตนแล้ว 15สองเผ่าและครึ่งเผ่านี้ได้รับดินแดนทางฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนแห่งเยรีโคเป็นมรดก”

16องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า 17“ต่อไปนี้เป็นรายชื่อผู้ที่จะทำหน้าที่จัดสรรมรดกในดินแดนคือ ปุโรหิตเอเลอาซาร์ โยชูวาบุตรนูน 18และผู้นำซึ่งได้รับแต่งตั้งจากแต่ละเผ่า เพื่อช่วยแบ่งสรรดินแดนนั้น 19รายชื่อของพวกเขา ได้แก่

คาเลบบุตรเยฟุนเนห์

จากเผ่ายูดาห์

20เชมูเอลบุตรอัมมีฮูด

จากเผ่าสิเมโอน

21เอลีดาดบุตรคิสโลน

จากเผ่าเบนยามิน

22บุคคีบุตรโยกลี

ผู้นำจากเผ่าดาน

23ฮันนีเอลบุตรเอโฟด

ผู้นำจากเผ่ามนัสเสห์บุตรโยเซฟ

24เคมูเอลบุตรชิฟทาน

ผู้นำจากเผ่าเอฟราอิมบุตรโยเซฟ

25เอลีซาฟานบุตรปารนาค

ผู้นำจากเผ่าเศบูลุน

26ปัลทีเอลบุตรอัสซาน

ผู้นำจากเผ่าอิสสาคาร์

27อาหิฮูดบุตรเชโลมี

ผู้นำจากเผ่าอาเชอร์

28เปดาเฮลบุตรอัมมีฮูด

ผู้นำจากเผ่านัฟทาลี”

29คนเหล่านี้คือผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาให้จัดสรรมรดกแก่ชนอิสราเอลในดินแดนคานาอัน

Persian Contemporary Bible

اعداد 34:1‏-29

مرزهای سرزمين موعود

1‏-2خداوند به موسی فرمود كه به قوم اسرائيل بگويد: «وقتی به سرزمين كنعان كه من آن را به شما می‌دهم وارد شديد، مرزهايتان اينها خواهد بود: 3قسمت جنوبی آن، بيابان صين واقع در مرز ادوم خواهد بود. مرز جنوبی از دريای مرده آغاز شده، 4به سمت جنوب از گردنهٔ عقربها به طرف بيابان صين امتداد می‌يابد. دورترين نقطهٔ مرز جنوبی، قادش برنيع خواهد بود كه از آنجا به سمت حَصَر ادار و عصمون ادامه خواهد يافت. 5اين مرز از عصمون در جهت نهر مصر پيش رفته، به دريای مديترانه منتهی می‌گردد.

6«مرز غربی شما، ساحل دريای مديترانه خواهد بود.

7‏-9«مرز شمالی شما از دريای مديترانه شروع شده، به سوی مشرق تا كوه هور پيش می‌رود و از آنجا تا گذرگاه حمات ادامه يافته، از صدد و زفرون گذشته، به حصرعينان می‌رسد.

10‏-11«حد شرقی از حصرعينان به طرف جنوب تا شفام و از آنجا تا ربله واقع در سمت شرقی عين، ادامه می‌يابد. از آنجا به صورت يک نيم دايرهٔ بزرگ، اول به طرف جنوب و بعد به سمت غرب كشيده می‌شود تا به جنوبی‌ترين نقطهٔ دريای جليل برسد، 12سپس در امتداد رود اردن به دريای مرده منتهی می‌شود.»

13موسی به بنی‌اسرائيل گفت: «اين است سرزمينی كه بايد به قيد قرعه بين خودتان تقسيم كنيد. به دستور خداوند آن را بايد بين نُه قبيله و نيم تقسيم كنيد، 14‏-15زيرا برای قبيله‌های رئوبين و جاد و نصف قبيلهٔ منسی، در سمت شرقی رود اردن و در مقابل اريحا زمين تعيين شده است.»

16‏-28خداوند به موسی فرمود: «مردانی كه آنها را تعيين كرده‌ام تا كار تقسيم زمين را بين قبايل اسرائيل انجام دهند اينها هستند: العازار كاهن، يوشع پسر نون و يک رهبر از هر قبيله.» اسامی اين رهبران به شرح زير می‌باشد:

قبيله رهبر

يهودا كاليب، پسر يفنه

شمعون شموئيل، پسر عميهود

بنيامين اليداد، پسر كسلون

دان بِقُی، پسر يُجلی

منسی حنی‌ئيل، پسر ايفود

افرايم قموئيل، پسر شفطان

زبولون اليصافان، پسر فرناک

يساكار فلطی‌ئيل، پسر عزان

اشير اخيهود، پسر شلومی

نفتالی فده‌ئيل، پسر عميهود.

29اينها اسامی كسانی است كه خداوند انتخاب كرد تا بر كار تقسيم زمين بين قبايل اسرائيل نظارت كنند.