กันดารวิถี 34 TNCV - Чис 34 CARST

กันดารวิถี
Elegir capítulo 34

Thai New Contemporary Bible

กันดารวิถี 34

เขตแดนคานาอัน

1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า “จงสั่งประชากรอิสราเอลว่า ‘เมื่อเจ้าทั้งหลายเข้าสู่คานาอันดินแดนซึ่งจะแบ่งสรรยกให้เป็นมรดกของเจ้านั้นจะมีพรมแดนดังนี้

“ ‘ดินแดนทางใต้คือถิ่นกันดารศิน เลียบไปตามพรมแดนเอโดม เขตแดนทางใต้ด้านฝั่งตะวันออกเริ่มจากทะเลตาย ไล่ลงมาผ่านช่องแคบแมงป่องไปยังศิน ลงใต้ไปที่คาเดชบารเนีย เรื่อยมาถึงฮาซารัดดาร์และอัสโมน จากอัสโมนวกไปตามลำน้ำแห่งอียิปต์และสิ้นสุดลงที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

“ ‘พรมแดนตะวันตกของเจ้าคือชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

“ ‘พรมแดนด้านเหนือของเจ้าเริ่มจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเรื่อยไปถึงภูเขาโฮร์ ไปยังเลโบฮามัท[a] ไปเศดัด เรื่อยไปถึงศิโฟรนจนจดฮาซาเรนัน

10 “ ‘พรมแดนตะวันออกเริ่มจากฮาซาเรนันจนถึงที่เชฟาม 11 เรื่อยลงมาถึงริบลาห์ ด้านตะวันออกของเมืองอายิน ไล่มาตามลาดเขาด้านตะวันออกของทะเลคินเนเรท[b] 12 แล้วเรื่อยมาตามแม่น้ำจอร์แดนและสิ้นสุดที่ทะเลเกลือ

“ ‘นี่จะเป็นดินแดนของพวกเจ้าตามพรมแดนโดยรอบ’ ”

13 โมเสสสั่งชนอิสราเอลว่า “จงจับฉลากแบ่งสรรดินแดนนี้เป็นมรดก องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงบัญชาไว้ให้แบ่งกันในหมู่เก้าเผ่าและอีกครึ่งเผ่า 14 เพราะเผ่ารูเบน กาดและมนัสเสห์ครึ่งเผ่าได้รับมรดกของตนแล้ว 15 สองเผ่าและครึ่งเผ่านี้ได้รับดินแดนทางฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนแห่งเยรีโคเป็นมรดก”

16 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า 17 “ต่อไปนี้เป็นรายชื่อผู้ที่จะทำหน้าที่จัดสรรมรดกในดินแดนคือ ปุโรหิตเอเลอาซาร์ โยชูวาบุตรนูน 18 และผู้นำซึ่งได้รับแต่งตั้งจากแต่ละเผ่า เพื่อช่วยแบ่งสรรดินแดนนั้น 19 รายชื่อของพวกเขา ได้แก่

คาเลบบุตรเยฟุนเนห์

จากเผ่ายูดาห์

20 เชมูเอลบุตรอัมมีฮูด

จากเผ่าสิเมโอน

21 เอลีดาดบุตรคิสโลน

จากเผ่าเบนยามิน

22 บุคคีบุตรโยกลี

ผู้นำจากเผ่าดาน

23 ฮันนีเอลบุตรเอโฟด

ผู้นำจากเผ่ามนัสเสห์บุตรโยเซฟ

24 เคมูเอลบุตรชิฟทาน

ผู้นำจากเผ่าเอฟราอิมบุตรโยเซฟ

25 เอลีซาฟานบุตรปารนาค

ผู้นำจากเผ่าเศบูลุน

26 ปัลทีเอลบุตรอัสซาน

ผู้นำจากเผ่าอิสสาคาร์

27 อาหิฮูดบุตรเชโลมี

ผู้นำจากเผ่าอาเชอร์

28 เปดาเฮลบุตรอัมมีฮูด

ผู้นำจากเผ่านัฟทาลี”

29 คนเหล่านี้คือผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาให้จัดสรรมรดกแก่ชนอิสราเอลในดินแดนคานาอัน

Notas al pie

  1. 34:8 หรือทางเข้าสู่ฮามัท
  2. 34:11 คือ กาลิลี

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Чис 34

Границы Ханона

1Вечный сказал Мусо:

– Дай исроильтянам повеление и скажи им: «Когда вы войдёте в Ханон, то у земли, которая будет дана вам в удел, будут такие границы.

Южная сторона у вас будет простираться от пустыни Цин вдоль границы Эдома. На востоке ваша южная граница будет начинаться от края Мёртвого моря[a], проходить на юг к Скорпионовой возвышенности[b], тянуться через Цин и идти на юг в направлении Кадеш-Барни. Оттуда она пойдёт к Хацар-Аддару и пройдёт к Ацмоне, где повернёт к речке на границе Египта и закончится у Средиземного моря.

Вашей западной границей будет побережье Средиземного моря[c]. Это ваша граница на западе.

Для северной границы проведите рубеж от Средиземного моря до горы Ор, а от горы Ор до Лево-Хамата[d]. Оттуда граница пойдёт к Цедаду, продолжится к Зифрону и закончится в Хацар-Енане. Это ваша граница на севере.

10 Для восточной границы проведите рубеж от Хацар-Енана до Шефама. 11 Граница пойдёт от Шефама к Ривле на восточной стороне Аина и продолжится по склонам к востоку от Генисаретского озера. 12 Затем граница спустится по Иордану и дойдёт до Мёртвого моря.

Это ваша земля – с её границами на каждой стороне».

13 Мусо повелел исроильтянам:

– Это та земля, которую вы получите в удел по жребию. Вечный повелел отдать её девяти с половиной родам, 14 потому что семьи родов Рувима, Гада и половина рода Манассы уже получили надел. 15 Эти два с половиной рода получили надел на восточной стороне Иордана, напротив Иерихона.

Ответственные за раздел земли

16 Вечный сказал Мусо:

17 – Вот имена тех, кто разделит землю вам в удел: священнослужитель Элеазар и Иешуа, сын Нуна. 18 Назначьте по одному вождю от каждого рода, чтобы помочь делить землю. 19 Вот их имена:

Халев, сын Иефоннии, от рода Иуды;

20 Самуил, сын Аммихуда, от рода Шимона;

21 Элидад, сын Кислона, от рода Вениамина;

22 Буккий, сын Иогли, вождь от рода Дона;

23 Ханниил, сын Эфода, вождь от рода Манассы, сына Юсуфа;

24 Кемуил, сын Шифтана, вождь от рода Ефраима, сына Юсуфа;

25 Элицафан, сын Парнаха, вождь от рода Завулона;

26 Палтиил, сын Аззана, вождь от рода Иссокора;

27 Ахиуд, сын Шеломи, вождь от рода Ошера;

28 Педаил, сын Аммихуда, вождь от рода Неффалима.

29 Это те, кому Вечный велел назначить исроильтянам наделы в земле Ханона.

Notas al pie

  1. Чис 34:3 Букв.: «Солёного моря», также в ст. 12.
  2. Чис 34:4 Или: «к возвышенности Акраббим».
  3. Чис 34:6 Букв.: «Великого моря», также в ст. 7.
  4. Чис 34:8 Или: «до перевала в Хамат».