กันดารวิถี 33 TNCV - 民數記 33 CCBT

กันดารวิถี
Elegir capítulo 33

Thai New Contemporary Bible

กันดารวิถี 33:1-56

เส้นทางการเดินทางของอิสราเอล

1ต่อไปนี้คือเส้นทางออกจากอียิปต์ของชาวอิสราเอล เป็นหมู่เหล่าภายใต้การนำของโมเสสกับอาโรน 2โมเสสบันทึกลำดับการเดินทางทุกระยะตามพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้า

3ชนอิสราเอลออกจากเมืองราเมเสสในวันที่สิบห้าเดือนที่หนึ่ง วันรุ่งขึ้นหลังจากพิธีปัสกา พวกเขายกพลออกมาอย่างสง่าผ่าเผย ต่อหน้าต่อตาชาวอียิปต์ 4ซึ่งยุ่งอยู่กับการฝังศพบรรดาบุตรหัวปีที่ถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าประหาร เนื่องด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงลงโทษพระต่างๆ ของอียิปต์

5ชนอิสราเอลออกจากราเมเสสมาตั้งค่ายที่สุคคท

6จากสุคคทมาตั้งค่ายที่เอธามใกล้ถิ่นกันดาร

7จากเอธามวกกลับไปที่ปีหะหิโรท ไปยังแถบตะวันออกของบาอัลเซโฟน และตั้งค่ายใกล้ๆ มิกดล

8ออกจากปีหะหิโรท แล้วข้ามทะเลเข้าไปในถิ่นกันดาร และหลังจากเดินทางเป็นเวลาสามวันในถิ่นกันดาร เอธามก็มาตั้งค่ายที่มาราห์

9ออกจากมาราห์แล้วมาถึงเอลิม ที่ซึ่งมีธารน้ำพุสิบสองแห่ง และมีต้นอินทผลัมเจ็ดสิบต้น พวกเขาตั้งค่ายอยู่ที่นั่น

10จากเอลิม พวกเขามาตั้งค่ายพักริมทะเลแดง33:10 คือ ทะเลต้นกก

11และจากทะเลแดงมาตั้งค่ายที่ถิ่นกันดารสิน

12จากถิ่นกันดารสินมาตั้งค่ายที่โดฟคาห์

13จากโดฟคาห์มาตั้งค่ายที่อาลูช

14จากอาลูชมาตั้งค่ายที่เรฟีดิม ที่ซึ่งไม่มีน้ำให้ประชากรดื่ม

15จากเรฟีดิม พวกเขามายังถิ่นกันดารซีนาย

16จากถิ่นกันดารซีนายมาตั้งค่ายที่ขิบโรทหัทธาอาวาห์

17จากขิบโรทหัทธาอาวาห์มาตั้งค่ายที่ฮาเซโรท

18จากฮาเซโรทมาตั้งค่ายที่ริทมาห์

19จากริทมาห์มาตั้งค่ายที่ริมโมนเปเรศ

20จากริมโมนเปเรศมาตั้งค่ายที่ลิบนาห์

21จากลิบนาห์มาตั้งค่ายที่ริสสาห์

22จากริสสาห์มาตั้งค่ายที่เคเฮลาธาห์

23จากเคเฮลาธาห์มาตั้งค่ายที่ภูเขาเชเฟอร์

24จากภูเขาเชเฟอร์มาตั้งค่ายที่ฮาราดาห์

25จากฮาราดาห์มาตั้งค่ายที่มักเฮโลท

26จากมักเฮโลทมาตั้งค่ายที่ทาหัท

27จากทาหัทมาตั้งค่ายที่เทราห์

28จากเทราห์มาตั้งค่ายที่มิทคาห์

29จากมิทคาห์มาตั้งค่ายที่ฮัชโมนาห์

30จากฮัชโมนาห์มาตั้งค่ายที่โมเสโรท

31จากโมเสโรทมาตั้งค่ายที่เบเนยาอะคัน

32จากเบเนยาอะคันมาตั้งค่ายที่โฮร์ฮักกีดกาด

33จากโฮร์ฮักกีดกาดมาตั้งค่ายที่โยทบาธาห์

34จากโยทบาธาห์มาตั้งค่ายที่อับโรนาห์

35จากอับโรนาห์มาตั้งค่ายที่เอซีโอนเกเบอร์

36จากเอซีโอนเกเบอร์มาตั้งค่ายที่คาเดชในถิ่นกันดารศิน

37จากคาเดชมาตั้งค่ายที่ภูเขาโฮร์ ตรงชายแดนเอโดม 38ปุโรหิตอาโรนขึ้นไปบนภูเขาโฮร์ตามพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าและสิ้นชีวิตที่นั่น ในวันที่หนึ่งเดือนที่ห้าปีที่สี่สิบนับตั้งแต่ชนอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ 39เมื่ออาโรนสิ้นชีวิตที่ภูเขาโฮร์นั้น เขามีอายุ 123 ปี

40กษัตริย์ชาวคานาอันแห่งอาราดผู้อาศัยอยู่ในเนเกบที่คานาอันได้ข่าวว่าชนอิสราเอลยกมา

41จากภูเขาโฮร์มาตั้งค่ายที่ศัลโมนาห์

42จากศัลโมนาห์มาตั้งค่ายที่ปูโนน

43จากปูโนนมาตั้งค่ายที่โอโบท

44จากโอโบทมาตั้งค่ายที่อิเยอาบาริมที่ชายแดนโมอับ

45จากไอยิม33:45 คือ อิเยอาบาริมมาตั้งค่ายที่ดีโบนกาด

46จากดีโบนกาดมาตั้งค่ายที่อัลโมนดิบลาธาอิม

47จากอัลโมนดิบลาธาอิมมาตั้งค่ายที่เทือกเขาอาบาริมใกล้เนโบ

48จากเทือกเขาอาบาริมมาตั้งค่ายในที่ราบโมอับริมแม่น้ำจอร์แดน ตรงข้ามเมืองเยรีโค 49ที่ซึ่งพวกเขาตั้งค่ายพักอยู่ริมแม่น้ำจอร์แดน จากเบธเยชิโมทจดอาแบลชิทธีม

50ในที่ราบโมอับริมแม่น้ำจอร์แดน ตรงข้ามเมืองเยรีโคนี้เององค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งโมเสสว่า 51“จงแจ้งประชากรอิสราเอลว่า ‘เมื่อเจ้าทั้งหลายข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้าไปยังดินแดนคานาอัน 52จงขับไล่ชาวดินแดนนั้นออกไปให้หมด และทำลายล้างรูปเคารพทั้งปวงของพวกเขา ไม่ว่าหินสลัก รูปเคารพที่หล่อขึ้น และสถานบูชาบนที่สูงของพวกเขา 53จงเข้ายึดและตั้งถิ่นฐานที่นั่นเพราะเรายกดินแดนนี้ให้เจ้า 54จงทอดฉลากแบ่งสรรที่ดินกันตามตระกูล ที่ดินผืนใหญ่จะจับฉลากแบ่งกันในหมู่ตระกูลใหญ่ ส่วนที่เล็กลงมาจะจับฉลากแบ่งกันในหมู่ตระกูลเล็ก สิ่งที่เขาจับฉลากได้ก็จะเป็นของเขา จงแบ่งที่ดินไปตามเผ่าบรรพบุรุษของท่าน

55“ ‘แต่หากเจ้าทั้งหลายไม่ยอมขับไล่ประชากรที่อาศัยอยู่ที่นั่นออกไป คนที่เหลืออยู่จะเป็นหอกข้างแคร่และจะเป็นหนามยอกอกของเจ้า พวกเขาจะก่อปัญหาให้กับเจ้าในดินแดนที่เจ้าอาศัยอยู่ 56และเราจะทำกับเจ้าตามที่เราวางแผนไว้ว่าจะทำกับพวกเขา’ ”

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

民數記 33:1-56

從埃及到約旦河

1以下是以色列人在摩西亞倫的領導下離開埃及列隊行軍的路線。 2摩西遵照耶和華的吩咐記錄啟行的地點,以下是他們停留過的地方。

3一月十五日,即逾越節的第二天,埃及人眼睜睜地看著以色列人昂首挺胸地離開了蘭塞4當時埃及人正埋葬他們的長子,耶和華擊殺了他們的長子,並藉此懲罰了他們的眾神明。 5以色列人從蘭塞啟行,至疏割紮營; 6疏割啟行,至曠野邊界的以倘紮營; 7以倘啟行,又折回巴力·洗分對面的比哈·希錄,在密奪附近紮營; 8比哈·希錄啟行,經過紅海到書珥曠野,在伊坦曠野走了三天,至瑪拉紮營; 9瑪拉啟行,至以琳紮營,那裡有十二股水泉和七十棵棕樹; 10以琳啟行,至紅海岸邊紮營; 11從紅海啟行,至曠野紮營; 12曠野啟行,至脫加紮營; 13脫加啟行,至亞錄紮營; 14亞錄啟行,至利非訂紮營,在那裡民眾沒有水喝; 15利非訂啟行,至西奈曠野紮營; 16西奈曠野啟行,至基博羅·哈他瓦紮營; 17基博羅·哈他瓦啟行,至哈洗錄紮營; 18哈洗錄啟行,至利提瑪紮營; 19利提瑪啟行,至臨門·帕烈紮營; 20臨門·帕烈啟行,至立拿紮營; 21立拿啟行,至勒撒紮營; 22勒撒啟行,至基希拉他紮營; 23基希拉他啟行,至沙斐山紮營; 24沙斐山啟行,至哈拉大紮營; 25哈拉大啟行,至瑪吉希錄紮營; 26瑪吉希錄啟行,至他哈紮營; 27他哈啟行,至他拉紮營; 28他拉啟行,至密加紮營; 29密加啟行,至哈摩拿紮營; 30哈摩拿啟行,至摩西錄紮營; 31摩西錄啟行,至比尼·亞干紮營; 32比尼·亞干啟行,至曷·哈吉甲紮營; 33曷·哈吉甲啟行,至約巴他紮營; 34約巴他啟行,至阿博拿紮營; 35阿博拿啟行,至以旬·迦別紮營; 36以旬·迦別啟行,至曠野的加低斯紮營; 37加低斯啟行,至以東邊界的何珥山紮營。

38以色列人離開埃及後的第四十年五月一日,亞倫祭司遵照耶和華的吩咐上了何珥山,並在那裡離世, 39享年一百二十三歲。

40在南地的迦南亞拉得王得知了以色列人要來的消息。

41以色列人從何珥山啟行,至撒摩拿紮營; 42撒摩拿啟行,至普嫩紮營; 43普嫩啟行,至阿伯紮營; 44阿伯啟行,至摩押邊境的以耶·亞巴琳紮營; 45以耶·亞巴琳啟行,至底本·迦得紮營; 46底本·迦得啟行,至亞門·低比拉太音紮營; 47亞門·低比拉太音啟行,至尼波對面的亞巴琳山紮營; 48亞巴琳山啟行,至耶利哥對面、約旦河邊的摩押平原紮營。 49他們沿著約旦河在摩押平原紮營,營地從伯·耶施末一直延伸到亞伯·什亭

50耶和華在耶利哥對面、約旦河邊的摩押平原對摩西說: 51「你告訴以色列人,『你們過約旦河進了迦南以後, 52一定要趕走當地的居民,毀掉他們一切的石像和鑄像,拆毀他們所有的邱壇。 53你們要佔領那片土地,住在那裡,因為我已經把那裡賜給你們作產業了。 54你們要按宗族家系抽籤分配土地,人口多的多分,人口少的少分,抽到哪塊地就得哪塊地。 55如果你們不趕走那裡的居民,留下來的人必成為你們眼裡的刺和肋旁的荊棘,在你們所居之地攪擾你們, 56我也會用預備對付他們的方法來對付你們。』」