กันดารวิถี 33 TNCV - 民数记 33 CCB

กันดารวิถี
Elegir capítulo 33

Thai New Contemporary Bible

กันดารวิถี 33

เส้นทางการเดินทางของอิสราเอล

1ต่อไปนี้คือเส้นทางออกจากอียิปต์ของชาวอิสราเอล เป็นหมู่เหล่าภายใต้การนำของโมเสสกับอาโรน โมเสสบันทึกลำดับการเดินทางทุกระยะตามพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ชนอิสราเอลออกจากเมืองราเมเสสในวันที่สิบห้าเดือนที่หนึ่ง วันรุ่งขึ้นหลังจากพิธีปัสกา พวกเขายกพลออกมาอย่างสง่าผ่าเผย ต่อหน้าต่อตาชาวอียิปต์ ซึ่งยุ่งอยู่กับการฝังศพบรรดาบุตรหัวปีที่ถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าประหาร เนื่องด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงลงโทษพระต่างๆ ของอียิปต์

ชนอิสราเอลออกจากราเมเสสมาตั้งค่ายที่สุคคท

จากสุคคทมาตั้งค่ายที่เอธามใกล้ถิ่นกันดาร

จากเอธามวกกลับไปที่ปีหะหิโรท ไปยังแถบตะวันออกของบาอัลเซโฟน และตั้งค่ายใกล้ๆ มิกดล

ออกจากปีหะหิโรท แล้วข้ามทะเลเข้าไปในถิ่นกันดาร และหลังจากเดินทางเป็นเวลาสามวันในถิ่นกันดาร เอธามก็มาตั้งค่ายที่มาราห์

ออกจากมาราห์แล้วมาถึงเอลิม ที่ซึ่งมีธารน้ำพุสิบสองแห่ง และมีต้นอินทผลัมเจ็ดสิบต้น พวกเขาตั้งค่ายอยู่ที่นั่น

10 จากเอลิม พวกเขามาตั้งค่ายพักริมทะเลแดง[a]

11 และจากทะเลแดงมาตั้งค่ายที่ถิ่นกันดารสิน

12 จากถิ่นกันดารสินมาตั้งค่ายที่โดฟคาห์

13 จากโดฟคาห์มาตั้งค่ายที่อาลูช

14 จากอาลูชมาตั้งค่ายที่เรฟีดิม ที่ซึ่งไม่มีน้ำให้ประชากรดื่ม

15 จากเรฟีดิม พวกเขามายังถิ่นกันดารซีนาย

16 จากถิ่นกันดารซีนายมาตั้งค่ายที่ขิบโรทหัทธาอาวาห์

17 จากขิบโรทหัทธาอาวาห์มาตั้งค่ายที่ฮาเซโรท

18 จากฮาเซโรทมาตั้งค่ายที่ริทมาห์

19 จากริทมาห์มาตั้งค่ายที่ริมโมนเปเรศ

20 จากริมโมนเปเรศมาตั้งค่ายที่ลิบนาห์

21 จากลิบนาห์มาตั้งค่ายที่ริสสาห์

22 จากริสสาห์มาตั้งค่ายที่เคเฮลาธาห์

23 จากเคเฮลาธาห์มาตั้งค่ายที่ภูเขาเชเฟอร์

24 จากภูเขาเชเฟอร์มาตั้งค่ายที่ฮาราดาห์

25 จากฮาราดาห์มาตั้งค่ายที่มักเฮโลท

26 จากมักเฮโลทมาตั้งค่ายที่ทาหัท

27 จากทาหัทมาตั้งค่ายที่เทราห์

28 จากเทราห์มาตั้งค่ายที่มิทคาห์

29 จากมิทคาห์มาตั้งค่ายที่ฮัชโมนาห์

30 จากฮัชโมนาห์มาตั้งค่ายที่โมเสโรท

31 จากโมเสโรทมาตั้งค่ายที่เบเนยาอะคัน

32 จากเบเนยาอะคันมาตั้งค่ายที่โฮร์ฮักกีดกาด

33 จากโฮร์ฮักกีดกาดมาตั้งค่ายที่โยทบาธาห์

34 จากโยทบาธาห์มาตั้งค่ายที่อับโรนาห์

35 จากอับโรนาห์มาตั้งค่ายที่เอซีโอนเกเบอร์

36 จากเอซีโอนเกเบอร์มาตั้งค่ายที่คาเดชในถิ่นกันดารศิน

37 จากคาเดชมาตั้งค่ายที่ภูเขาโฮร์ ตรงชายแดนเอโดม 38 ปุโรหิตอาโรนขึ้นไปบนภูเขาโฮร์ตามพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าและสิ้นชีวิตที่นั่น ในวันที่หนึ่งเดือนที่ห้าปีที่สี่สิบนับตั้งแต่ชนอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ 39 เมื่ออาโรนสิ้นชีวิตที่ภูเขาโฮร์นั้น เขามีอายุ 123 ปี

40 กษัตริย์ชาวคานาอันแห่งอาราดผู้อาศัยอยู่ในเนเกบที่คานาอันได้ข่าวว่าชนอิสราเอลยกมา

41 จากภูเขาโฮร์มาตั้งค่ายที่ศัลโมนาห์

42 จากศัลโมนาห์มาตั้งค่ายที่ปูโนน

43 จากปูโนนมาตั้งค่ายที่โอโบท

44 จากโอโบทมาตั้งค่ายที่อิเยอาบาริมที่ชายแดนโมอับ

45 จากไอยิม[b]มาตั้งค่ายที่ดีโบนกาด

46 จากดีโบนกาดมาตั้งค่ายที่อัลโมนดิบลาธาอิม

47 จากอัลโมนดิบลาธาอิมมาตั้งค่ายที่เทือกเขาอาบาริมใกล้เนโบ

48 จากเทือกเขาอาบาริมมาตั้งค่ายในที่ราบโมอับริมแม่น้ำจอร์แดน ตรงข้ามเมืองเยรีโค 49 ที่ซึ่งพวกเขาตั้งค่ายพักอยู่ริมแม่น้ำจอร์แดน จากเบธเยชิโมทจดอาแบลชิทธีม

50 ในที่ราบโมอับริมแม่น้ำจอร์แดน ตรงข้ามเมืองเยรีโคนี้เององค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งโมเสสว่า 51 “จงแจ้งประชากรอิสราเอลว่า ‘เมื่อเจ้าทั้งหลายข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้าไปยังดินแดนคานาอัน 52 จงขับไล่ชาวดินแดนนั้นออกไปให้หมด และทำลายล้างรูปเคารพทั้งปวงของพวกเขา ไม่ว่าหินสลัก รูปเคารพที่หล่อขึ้น และสถานบูชาบนที่สูงของพวกเขา 53 จงเข้ายึดและตั้งถิ่นฐานที่นั่นเพราะเรายกดินแดนนี้ให้เจ้า 54 จงทอดฉลากแบ่งสรรที่ดินกันตามตระกูล ที่ดินผืนใหญ่จะจับฉลากแบ่งกันในหมู่ตระกูลใหญ่ ส่วนที่เล็กลงมาจะจับฉลากแบ่งกันในหมู่ตระกูลเล็ก สิ่งที่เขาจับฉลากได้ก็จะเป็นของเขา จงแบ่งที่ดินไปตามเผ่าบรรพบุรุษของท่าน

55 “ ‘แต่หากเจ้าทั้งหลายไม่ยอมขับไล่ประชากรที่อาศัยอยู่ที่นั่นออกไป คนที่เหลืออยู่จะเป็นหอกข้างแคร่และจะเป็นหนามยอกอกของเจ้า พวกเขาจะก่อปัญหาให้กับเจ้าในดินแดนที่เจ้าอาศัยอยู่ 56 และเราจะทำกับเจ้าตามที่เราวางแผนไว้ว่าจะทำกับพวกเขา’ ”

Notas al pie

  1. 33:10 คือ ทะเลต้นกก
  2. 33:45 คือ อิเยอาบาริม

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

民数记 33

从埃及到约旦河

1以下是以色列人在摩西和亚伦的领导下离开埃及列队行军的路线。 摩西遵照耶和华的吩咐记录启行的地点,以下是他们停留过的地方。

一月十五日,即逾越节的第二天,埃及人眼睁睁地看着以色列人昂首挺胸地离开了兰塞。 当时埃及人正埋葬他们的长子,耶和华击杀了他们的长子,并借此惩罚了他们的众神明。 以色列人从兰塞启行,至疏割扎营; 从疏割启行,至旷野边界的以倘扎营; 从以倘启行,又折回巴力·洗分对面的比哈·希录,在密夺附近扎营; 从比哈·希录启行,经过红海到书珥旷野,在伊坦旷野走了三天,至玛拉扎营; 从玛拉启行,至以琳扎营,那里有十二股水泉和七十棵棕树; 10 从以琳启行,至红海岸边扎营; 11 从红海启行,至汛旷野扎营; 12 从汛旷野启行,至脱加扎营; 13 从脱加启行,至亚录扎营; 14 从亚录启行,至利非订扎营,在那里民众没有水喝; 15 从利非订启行,至西奈旷野扎营; 16 从西奈旷野启行,至基博罗·哈他瓦扎营; 17 从基博罗·哈他瓦启行,至哈洗录扎营; 18 从哈洗录启行,至利提玛扎营; 19 从利提玛启行,至临门·帕烈扎营; 20 从临门·帕烈启行,至立拿扎营; 21 从立拿启行,至勒撒扎营; 22 从勒撒启行,至基希拉他扎营; 23 从基希拉他启行,至沙斐山扎营; 24 从沙斐山启行,至哈拉大扎营; 25 从哈拉大启行,至玛吉希录扎营; 26 从玛吉希录启行,至他哈扎营; 27 从他哈启行,至他拉扎营; 28 从他拉启行,至密加扎营; 29 从密加启行,至哈摩拿扎营; 30 从哈摩拿启行,至摩西录扎营; 31 从摩西录启行,至比尼·亚干扎营; 32 从比尼·亚干启行,至曷·哈吉甲扎营; 33 从曷·哈吉甲启行,至约巴他扎营; 34 从约巴他启行,至阿博拿扎营; 35 从阿博拿启行,至以旬·迦别扎营; 36 从以旬·迦别启行,至荀旷野的加低斯扎营; 37 从加低斯启行,至以东边界的何珥山扎营。

38 以色列人离开埃及后的第四十年五月一日,亚伦祭司遵照耶和华的吩咐上了何珥山,并在那里离世, 39 享年一百二十三岁。

40 在南地的迦南人亚拉得王得知了以色列人要来的消息。

41 以色列人从何珥山启行,至撒摩拿扎营; 42 从撒摩拿启行,至普嫩扎营; 43 从普嫩启行,至阿伯扎营; 44 从阿伯启行,至摩押边境的以耶·亚巴琳扎营; 45 从以耶·亚巴琳启行,至底本·迦得扎营; 46 从底本·迦得启行,至亚门·低比拉太音扎营; 47 从亚门·低比拉太音启行,至尼波对面的亚巴琳山扎营; 48 从亚巴琳山启行,至耶利哥对面、约旦河边的摩押平原扎营。 49 他们沿着约旦河在摩押平原扎营,营地从伯·耶施末一直延伸到亚伯·什亭。

50 耶和华在耶利哥对面、约旦河边的摩押平原对摩西说: 51 “你告诉以色列人,‘你们过约旦河进了迦南以后, 52 一定要赶走当地的居民,毁掉他们一切的石像和铸像,拆毁他们所有的丘坛。 53 你们要占领那片土地,住在那里,因为我已经把那里赐给你们作产业了。 54 你们要按宗族家系抽签分配土地,人口多的多分,人口少的少分,抽到哪块地就得哪块地。 55 如果你们不赶走那里的居民,留下来的人必成为你们眼里的刺和肋旁的荆棘,在你们所居之地搅扰你们, 56 我也会用预备对付他们的方法来对付你们。’”